16 stycznia 2020

Remont mostów Pomorskich

1%
POSTĘP PRACY

Wrocławskie mosty Pomorskie zostaną przebudowane i wyremontowane, zniknie z nich także szpecąca rura ciepłownicza, a zabytkowe baszty zyskają nowy wygląd.

Aktualizacja 

16.01.2020

Wykonawca prac, które niedługo mają ruszyć rozpoczął pierwsze przygotowania do remontu. W środę, 15 stycznia na moście pojawiła się ekipa, aby dokonać odkrywek i zweryfikować stan jego konstrukcji.

Wykonawca nie podał jeszcze terminu zamknięcia przeprawy. Odkrywki pozwolą określić dokładnie zakres pierwszych prac na moście. Dopiero wtedy poznamy dokładny plan zastępczej organizacji ruchu w tamtym rejonie.

 

20.12.2019

Wrocławskie Inwestycje zawarły 20 grudnia 2019 r. umowę z firmą ProTra Building na przebudowę mostów.

Prace będą prowadzone na trzech mostach, obejmą przebudowę torowiska, ulicy, chodników, wymianę sieci podziemnych. Nie do poznania zmieni się najstarszy z mostów, południowy, z którego znikną rury ciepłownicze. Pod nadzorem konserwatora zabytków przywrócimy mu blask z początków XX wieku. Zabytkowa przeprawa odzyska m.in. stylowe latarnie na wieżyczkach. Przebudowa mostów potrwa 36 miesięcy. Koszt inwestycji wynosi blisko 70 milionów zł.

 

6.11.2019

Przetarg na remont mostów Pomorskich rozstrzygnięty. Odnowienie tych przepraw oznacza m.in. wymianę elementów konstrukcyjnych i budowę pełnej infrastruktury drogowej, powstaną - nowa jezdnia, nowe torowisko, chodniki, ścieżki rowerowe oraz przystanek wiedeński. Dodatkowo wymienimy wszystkie sieci i zostanie schowany rurociąg ciepłowniczy. Remont pozwoli przywrócić historyczny charakter tego miejsca, które odzyska dawny blask. Co ważne, równolegle z rozpoczęciem remontu mostów przystępujemy do projektowania kolejnej niezwykle istotnej inwestycji - remontu ulicy Pomorskiej. 

 

TIME LINE

  • Przetarg na przebudowę mostów Pomorskich

    listopad 2019
  • Podpisanie umowy na przebudowę mostów Pomorskich

    grudzień 2019
  • Planowane zakończenie remontu

    IV kwartał 2022