wroclaw.pl strona główna Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk – oficjalna strona internetowa Prezydent Wrocławia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 18:45

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Prezydent Wrocławia
 3. Wskaźniki

Jak zmienia się Wrocław - wskaźniki

Zobacz, jak zmienił się Wrocław za prezydentury Jacka Sutryka, który realizuje swój program z 2018 roku. To plan na dwie kadencje, ale wiele jego punktów udało się już wykonać. Oto wybrane przykłady i wskaźniki.

 • Transport i infrastruktura
 • Środowisko
 • Społeczeństwo i rodzina
 • Przestrzeń i mieszkalnictwo
 • Edukacja i kultura
 • Bezpieczeństwo
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość
 • Sport, zdrowie i rekreacja

Transport i infrastruktura

 • Na zdjęciu znajduje się autobus MPK Wrocław stojący w zajezdni.

  Nowoczesny transport autobusowy

  240 nowoczesnych, ekologicznych, klimatyzowanych autobusów. Liczba nowoczesnych autobusów (2019-2028)
 • Na zdjęciu znajdują się niebieskie, niskopodłogowe tramwaje w zajezdni.

  Nowoczesny transport tramwajowy

  Kupię 120 nowych niskopodłogowych tramwajów. Liczba niskopodłogowych tramwajów (2019-2028)
 • Na załączonym zdjęciu trwają roboty drogowe w obrębie torowiska tramwajowego.

  Bezpieczeństwo i komfort na torach

  Bezzwłocznie naprawię wszystkie usterki na torowiskach tramwajowych. Wydatki na Torywolucję w latach 2019-2022*
  * łączne wydatki na konserwację i modernizację torowisk. Koszt obejmuje również przebudowę zajezdni Borek, Ołbin i Ślężna.
 • Na zdjęciu widnieje znak "Parkuj i jedź", a w oddali stacja kolejowa.

  Rozwój sieci P&R

  Będę rozbudowywał sieć parkingów „Parkuj i jedź". Liczba miejsc parkingowych P&R w latach 2019-2027
 • Na zdjęciu widnieje ścieżka rowerowa, a na niej rowerzysta.

  Rozwój infrastruktury rowerowej

  Wybuduję 100 km nowych ścieżek rowerowych, spinając je w spójny system. Długość tras rowerowych i kontrapasów w latach 2019-2023+

Środowisko

 • Na zdjęciu widnieje zarysowany plan zieleni, gdzie między drzewami wyrysowano brukowany deptak.

  Łatwy dostęp do terenów zielonych

  Zbuduję od podstaw lub dokończę 42 nowe parki i zieleńce w całym mieście. Liczba zieleńców i parków w latach 2019-2024*
  *liczba odnosi się tylko do terenów pod zarządem ZZM Wrocław
 • Na zdjęciu ścieżką rowerową jedzie grupa rowerzystów, a obok nich rosną drzewa.

  Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej

  Zrewitalizuję Promenadę Krzycką – malowniczy, zielony szlak wzdłuż nasypu na Krzykach (zwany Traktem Hugo Richtera). Odcinki rewitalizacji Promenady Krzyckiej w latach 2019-2028+
 • Na zdjęciu Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk wraz z mieszkańcami sadzą drzewa.

  Wzmocnienie zielonej infrastruktury poprzez działania społeczne

  Będę udostępniał kolejne tereny miejskie na rzecz programu WROśnij we WROcław, czyli sadzenia drzew z okazji narodzin dzieci. Liczba posadzonych drzew podczas Wrośnij we Wrocław w latach 2019-2022
 • Na zdjęciu widnieje stary, brudny kaflowy piec

  Wrocław z czystym powietrzem

  Wyzwaniem dla Wrocławia jest walka ze smogiem. Rozpocznę ją od wymiany pieców w lokalach mieszkalnych i termomodernizacji budynków. Dołożę wszelkich starań, aby jak najszybciej przyłączać budynki, zwłaszcza wielorodzinne, do miejskiej sieci ciepłowniczej. Liczba zlikwidowanych kopciuchów w latach 2019-2022

Społeczeństwo i rodzina

 • Na zdjęciu widnieje machająca grupa dzieci w żłobku.

  Dostęp do żłobków i miejsc opieki dla najmłodszych dzieci

  Będę działał na rzecz poprawy dostępności miejsc w żłobkach. Docelowo żłobki obejmą opieką 7,5 tys. dzieci rocznie. Liczba miejsc w żłobkach i miejsc opieki dzieci do lat 3*
  *Na podstawie rejestru danych żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów
 • Na zdjęciu widnieje nowy przedszkolny plac zabaw dla dzieci.

  Dostęp do przedszkoli dla wszystkich wrocławskich dzieci

  Poprawię dostępność miejsc w przedszkolach. Nowe miejsca w przedszkolach w latach 2019-2025
 • Na zdjęciu widnieje projekt Centrum Aktywności Lokalnej. Nowoczesny biały budynek, a po schodach na dół wejście do obiektu.

  Tworzenie infrastruktury dla aktywności lokalnych

  Na osiedlach powstaną Centra Aktywności Lokalnej, które będą animować i wspierać miejscowe projekty kulturalne, edukacyjne i sportowe oraz wzmacniać więzi sąsiedzkie i międzypokoleniowe. Liczba Centrów Aktywności Lokalnej w latach 2019-2023
 • Na zdjęciu widnieje worek, przybory szkolne, książeczka oraz maskotki.

  Wyprawka dla każdego nowo narodzonego wrocławianina

  Zacznę przekazywać wyprawki dzieciom urodzonym we Wrocławiu. Liczba wyprawek 2019-2022+
 • Na zdjęciu widnieją kobieta oraz mężczyzna w wieku senioralnym, stojący przy taksówce.

  Rozwój programów senioralnych

  Będę wspierał aktywizację zawodową seniorów. Liczba kart seniora (uprawniających do korzystania z programów i usług miejskich) w latach 2019-2022+

Przestrzeń i mieszkalnictwo

 • Na zdjęciu widnieje duży z drewnianymi elementami plac zabaw dla dzieci.

  Wzmocnienie i rozwój osiedli poprzez lokalne inwestycje

  Utworzę odrębny fundusz przeznaczony na inwestycje w małą infrastrukturę osiedlową. Liczba projektów w I Edycji Funduszu Osiedlowego
 • Na zdjęciu widnieje zielone, zrewitalizowane podwórko osiedlowe, na którym umiejscowiony jest plac zabaw dla dzieci.

  Rewitalizacja lokalnych przestrzeni podwórkowych i osiedlowych

  Będę rewitalizował kolejne podwórka, przestrzenie międzyblokowe i osiedla. Liczba podwórek rewitalizowanych w latach 2019-2024+

Edukacja i kultura

 • Na zdjęciu Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wśród młodzieży szkolnej.

  Wsparcie potencjału twórczego i talentów uczniów oraz artystów

  Będę rozwijał system stypendiów dla zdolnych studentów i uczniów. Liczba stypendiów dla zdolnych uczniów, studentów, sportowców i artystów w latach 2019-2022
 • Na zdjęciu widnieje niebieska pufa, gdzie napisane jest "weź miasto w swoje ręce!".

  Wsparcie lokalnych inicjatyw spędzania czasu wolnego i rozwoju aktywności

  Będę szczególnie wspierał te osiedlowe projekty kulturalne, sportowe i rekreacyjne, które będą adresowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Liczba podpisanych umów na działania społeczne w latach 2019-2022*
  *Podpisane umowy w ramach ofert NGO w trybie bezkonkursowym (art. 19a) i w ramach programu Mikrogranty
 • Na zdjęciu widnieje plan nowoczesnej placówki oświatowej.

  Rozwój kształcenia zawodowego

  Będę wspierał system kształcenia i szkolenia zawodowego. Liczba projektów na w latach 2019-2023
 • Na zdjęciu widnieje grupka dzieci przyglądających się czaszce gada.

  Zapewnienie oferty półkolonii dla dzieci

  Będę wspierał prowadzenie półkolonii we Wrocławiu. Wszystkie wrocławskie dzieci powinny mieć możliwość korzystania z miejskich półkolonii podczas wakacji. Liczba dzieci, które skorzystały z półkolonii w latach 2019-2022*
  *W edycji letniej i zimowej

Bezpieczeństwo

 • Na zdjęciu widnieją monitory, gdzie jest podgląd z kamer miejskich.

  Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych

  Będę rozwijał sieć monitoringu miejskiego, w tym również na osiedlach oddalonych od ścisłego centrum miasta. Liczba kamer nowych lub wymienionych na nowe w latach 2019-2023
 • Na zdjęciu widnieją strażnicy miejscy w granatowych mundurach.

  Wzmocnienie straży miejskiej

  Wzmocnię straż miejską, także finansowo. Wydatki na straż miejską [mln zł/rok] w latach 2018-2022
 • Na zdjęciu widnieją pracownicy w odblaskowych strojach, którzy odmalowują pasy przy przejściu dla pieszych.

  Poprawa bezpieczeństwa pieszych

  Będę kontynuował prace infrastrukturalne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach. Liczba przejść dla pieszych objętych poprawą bezpieczeństwa w latach 2019-2023*
  *zadania polegające na doposażeniu przejść dla pieszych (doświetlenie, progi, azyle, wyniesienia), wyznaczeniu nowych przejść dla pieszych zgodnych z obecnymi standardami dostępności i bezpieczeństwa lub uspokojeniu ruchu

Innowacyjność i przedsiębiorczość

 • Na zdjęciu widnieją młodzi mieszkańcy naszego miasta na tle ratusza.

  Wrocław przyjazny mieszkańcom

  Dam zameldowanym we Wrocławiu mieszkańcom pakiet atrakcyjnych ulg na UrbanCard Premium. Liczba uczestników programu Nasz Wrocław*
  *Nowa formuła programu Urban CardPremium (Nasz Wrocław)
 • Na zdjęciu widnieje rynek w dniu targowym. Na rynku panuje spory ruch.

  Ożywienie dawnych traktów i placów handlowych

  Będę wspierał rozwój produkcji, handlu i usług związanych z wykorzystaniem dolnośląskich zasobów naturalnych. Przeciętna liczba odbiorców inicjatyw gospodarczych w ramach wsparcia miejskiego w latach 2019-2022

Sport, zdrowie i rekreacja

 • Na zdjęciu widnieje basen, a w basenie uśmiechnięta dziewczynka.

  Cztery nowe aquaparki

  Buduję cztery nowe pływalnie: jedną na Psim Polu lub w rejonie Strachocina, drugą na Brochowie, trzecią na Gądowie, czwartą w rejonie Leśnicy, Stabłowic lub Złotnik.
 • Na zdjęciu widnieje kobieta w wieku senioralnym, która ćwiczy na siłowni outdoorowej.

  Miasto dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami

  Będę tworzyć nowe miejsca rekreacji na osiedlach – dla wszystkich pokoleń. Liczba obiektów z audytem lub dostosowaniem dostępności architektonicznej
 • Na zdjęciu widnieje grupa kobiet w ciąży, które rozmawiają z pielęgniarką. Pielęgniarka trzyma na rękach lalkę noworodka.

  Liczba uczestników Wrocławskich Szkół Rodzenia

  Będę wspierał tworzenie i działanie insty­tucji i infrastruktury służących kobietom w ciąży, bezpiecznym i komfortowym po­rodom, swobodnemu korzystaniu z przestrzeni miasta przez matki z najmniejszymi dziećmi. Wprowadzę program poprawy standardów opieki poporodowej. Liczba uczestników Wrocławskich Szkół Rodzenia
 • Na zdjęciu lekarka udziela konsultacji starszemu mężczyźnie.

  Skuteczna profilaktyka chorób dla osób 65+

  Wprowadzę pakiety badań profilaktycznych w wybranych przychodniach dla poszczególnych grup wiekowych. Zapewnię bezpłatne badania okresowe dla osób powyżej 65. roku życia. Liczba osób korzystająca z edukacji i badań specjalistycznych dotyczących chorób cywilizacyjnych (sercowo-naczyniowych, cukrzycy, nowotworów)