Informacje dla mieszkańca

Pomimo historycznych i zabytkowych walorów Park Kulturowy „Stare Miasto” nie jest obiektem muzealnym wyłączonym z codziennego użytkowania. Serce Wrocławia to miejsce rekreacji, spotkań, pracy, ale także zamieszkania wielu wrocławian. Przepisy, które reguluje uchwała o wprowadzeniu Parku Kulturowego „Stare Miasto”, dotyczą także mieszkańców.

 

Wrocławianie, którzy mieszkają w sercu miasta, powinni pamiętać o kilku zasadach, które nowe przepisy regulują.

Obowiązuje m.in. zakaz montażu urządzeń klimatyzacyjnych i anten na elewacji widocznej od strony dróg publicznych, placów, skwerów, bulwarów, wysp lub z mostów i kładek pieszych. W praktyce oznacza to, że urządzenia te powinny być osłonięte lub mogą się pojawić od strony podwórza czy oficyny.

Mieszkańcy także powinni pamiętać o regulacjach dotyczących reklamy w granicach Parku Kulturowego „Stare Miasto”. Nie mogą zatem wieszać banerów na elewacjach czy informacji na oknach (np. o mieszkaniu na sprzedaż). Prowadząc działalność gospodarczą w mieszkaniu, trzeba pamiętać także o regulacjach dotyczących m.in. szyldów.

Zapisy uchwały regulują także prezentowanie treści reklamowych na siatkach zabezpieczających umieszczanych na rusztowaniach podczas remontów elewacji budynków. Na obszarze parku dopuszczono działania reklamowe na nie więcej niż 1/3 całkowitej powierzchni siatki, tkaniny lub innego materiału osłaniającego rusztowanie, lecz wyłącznie, gdy na pozostałej jego części umieszczone zostanie odwzorowanie w skali 1:1 remontowanej elewacji budynku. Ekspozycja reklamy na rusztowaniu nie może być dłuższa niż 12 miesięcy i nie częściej niż co 10 lat.

Właściciele, zarządcy nieruchomości oraz użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni położonych na obszarze parku, zobowiązani są do przestrzegania przepisów uchwały od 23 kwietnia 2015 r.

 

Zobacz więcejZgłoś uwagę