II Mistrzostwa dla seniorów o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w nordic walking i biegach

II Mistrzostwa dla seniorów o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w nordic walking i biegach

II Mistrzostwa w nordic walking i biegach o Puchar Komendanta Miejskiego Policji dla seniorów zaplanowano na 25 czerwca 2022 r w parku Zachodnim. Wydarzenie odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia.

Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza do uczestnictwa osoby w wieku 50+ z Dolnego Śląska. Konkurować będzie można w trzech kategoriach wiekowych (50-60, 60-70 oraz powyżej 70-ciu lat) na trasie nordic walking (2 km) oraz trasie biegowej (4 km).

W trakcie zawodów na wszystkich uczestników czekać będzie Water Truck z wrocławską kranówką. Organizatorzy proszą o zabranie własnych butelek i bidonów.

Celem wydarzenia jest aktywizacja i integracja regionalnych środowisk senioralnych. Mistrzostwa w nordic walking i w biegach promują zdrowy styl życia, zachęcają do dbania o kondycję psychofizyczną, inicjują pozytywne emocje oraz umożliwiają nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji.

Zapisy

Zapisy uczestników będą prowadzone przed Halą Orbita w sobotę, w godz. 8.30-9.45.

Harmonogram

Harmonogram mistrzostw w nordic walking i biegach dla seniorów:

  • 8.00 – 10.00  przygotowanie trasy zawodów (Park Zachodni, Ścieżka biegowa Radia Wrocław, pomiędzy ul. Pałucką, ul. Popowicką, mostem Milenijnym, a Groblą Kozanowską).
  • 8.30 – 9.45  zapisy uczestników zawodów (teren przed Halą Orbita)
  • 10.00 – 13.00  przeprowadzenie zawodów w nordic walking i biegach (park Zachodni)
  • 13.00 – 14.00  dekoracja zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych oraz wręczenie medali dla najstarszej i najstarszego uczestnika mistrzostw, zakończenie imprezy (teren przed Halą Orbita)

Lokalizacja

Hala Orbita

Wejherowska 34,  Wrocław

Komentarze