Musica Electronica Nova. Kaleidophonia

Musica Electronica Nova. Kaleidophonia

Czy pod dwóch latach od początku pandemii możemy zacząć powoli wracać do sytuacji sprzed jej wybuchu? Chyba nie – wiele wskazuje na to, że kiedy już uporamy się z wirusem, świat będzie na nas czekał odmieniony i chaotyczny, a my będziemy pełni nowej niepewności, ale też nadziei. Następna edycja MEN odzwierciedli ten stan rzeczy, rzucając publiczność na rozdroże, z którego wkroczyć będzie można na wiele odmiennych ścieżek. Mimo to festiwal trzyma się swoich stałych założeń: eksplorowanie nowych form koncertowych, integracja muzyki i nowych mediów, zróżnicowana oferta programowa uwzględniająca artystów z wielu stron świata. Niektóre projekty, których nie udało się zrealizować w 2021 r. ze względu na pandemię, zostały przesunięte na nadchodzącą edycję.  

Planujemy kontynuować niektóre z projektów, które rozpoczęliśmy w poprzednich edycjach: dedykowane muzyce akustycznej Akusma Forum, projekty performatywne, zamówienia nowej muzyki u kompozytorów polskich i zagranicznych, projekty skierowane do młodszych odbiorców oraz partnerską relację z NFM Filharmonią Wrocławską. 

Chcemy zaprosić publiczność na zróżnicowane drogi, którymi podążają dzisiejszy kompozytorzy oraz stworzyć festiwal, który będzie przestrzenią wolnej ekspresji i dialogu z odbiorcą. Mamy nadzieję, że ów dialog zarysuje kierunki, w których możemy iść w tym pełnym chaosu świecie i że wolność zawsze będzie podstawą budowania wspólnoty.

Pierre Jodlowski
dyrektor artystyczny festiwalu Musica Electronica Nova

Program

Lokalizacja

Narodowe Forum Muzyki (NFM) Wrocław

pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław

Komentarze