3. panel Feminatywy Polsko-Ukraińskiej | Feminizm prowincjonalny

3. panel Feminatywy Polsko-Ukraińskiej: Feminizm prowincjonalny

Na trzeci panel Feminatywy Polsko-Ukraińskiej zapraszamy do ogrodów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Podczas panelu porozmawiamy z aktywistkami z Polski i Ukrainy –wszechstronnymi kobietami, które podejmują działania feministyczne w małych miejscowościach, są animatorkami lokalnego życia kulturalnego, angażują się w sprawy społeczne i polityczne, wsłuchują w potrzeby kobiet spoza wielkomiejskiej „bańki” i wprowadzają lokalne herstorie do szerszej świadomości. 

Co nowego?

W tym roku dosłownie zasiądziemy przy wspólnym, polsko-ukraińskim stole, druga edycja festiwalu odbędzie się bowiem w formule hybrydowej – stacjonarnie i online. Z naszymi gościniami spotkamy się w różnych miejscach we Wrocławiu: na tarasie Concordii (Wyspa Słodowa), na dziedzińcu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Arsenału Miejskiego, a także w Mediatece, a wszystkie panele będą transmitowane w mediach społecznościowych Feminatywy oraz jej partnerek i partnerów w języku polskim i ukraińskim.

Na wszystkie panele w ramach festiwalu wstęp jest bezpłatny, ale należy zgłosić swój udział wypełniając formularz dostępny na stronie.

Szczegóły spotkania

  • Termin: 3.09 2021, godz. 18.00.
  • Miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław / dziedziniec.
  • Temat spotkania: Feminizm prowincjonalny.
  • Wstęp: bezpłatny, obowiązują zapisy przez formularz.

Ruch feministyczny na prowincji

Słowo feministka dla wielu osób wciąż kojarzy się negatywnie i utożsamiane jest z wykształconą kobietą z dużego miasta, odklejoną od spraw i problemów reszty kobiet. W dyskursie publicznym nadal silny jest stereotyp zacofanej prowincji skonfrontowanej z progresywną metropolią. Ubiegłoroczne strajki kobiet pokazały jednak, że podział na miejskie feministki i prowincjonalne tradycjonalistki jest nieprawdziwy i krzywdzący.

Kobiety z małych miasteczek i wsi brały udział w protestach w obronie swoich praw reprodukcyjnych i prawa do samostanowienia, były widoczne w przetaczającej się przez Polskę fali kobiecego buntu. Okazało się, że ruch feministyczny to nie wielkomiejski jednorodny twór, ale żywy organizm mieszczący w sobie wiele perspektyw, doświadczeń, kobiet pochodzących z różnych grup społecznych i o różnych poglądach. Ile feminizmów mamy dzisiaj w Polsce i w Ukrainie? Czy ten wielkomiejski różni się znacząco od feminizmu w mniejszych miejscowościach? Jak wygląda dziś świadomość feministyczna poza „centrum”? 

Panelistki

  • Natalia Serbyn UA – polityczka, aktywistka, wolontariuszka, blogerka.
  • Katarzyna Szota-Eksner PL – joginka (prowadzi szkołę jogi Yogasana www.yogasana.pl), organizatorka wielu kobiecych wyjazdów i warsztatów w całej Polsce i na świecie, aktywistka i społeczniczka.
  • Hałyna Kruk PL – poetka i tłumaczka. Urodziła się i mieszka we Lwowie. Studiowała filologię ukraińską na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, tam też obroniła doktorat i obecnie wykłada literaturę światową.
  • Danuta Wawrowska PL – adwokatka i aktywistka, członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Zespołu ds. Kobiet przy Marszałku Województwa Pomorskiego, od 2018 r.
  • rozmowę poprowadzi Katarzyna Lubiniecka-Różyło – dziennikarka, działaczka społeczna, feministka, nauczycielka akademicka, członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet i Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia, wicepełnomocniczka ogólnopolskiego Kongresu Kobiet na Wrocław, rzeczniczka pełnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Panel będzie transmitowany w języku polskim oraz Polskim Języku Migowym na profilu Feminatywy Polsko-Ukraińskiej na Facebooku.

Transmisja w języku ukraińskim będzie dostępna na profilu Olga Chrebor Pełnomocnik Prezydenta ds. UAinWro.

Natalia Serbyn

Osoba publiczna, wolontariuszka, blogerka, polityczka. Pochodzi z Iwano-Frankowska, gdzie od wielu lat działa na polu społecznym i politycznym, m.in. jest jedną z organizatorek Euromajdanu w tym mieście, współzałożycielką i koordynatorką inicjatywy „Poranieni SOS” pomagającej żołnierzom wracającym z wojny w Donbasie, koordynatorką projektu charytatywnego „Dzieci pomagają dzieciom” dającego wsparcie rodzinom ofiar we wschodniej Ukrainie, a także koordynatorką projektu „Nowe życie w nowych warunkach” – inicjatywy publicznej na rzecz praw kobiet podczas porodu i reformy szpitali położniczych. Jako autorka bloga „Kurs” zajmowała się śledztwem w sprawie korupcji. Była kandydatką na burmistrza Iwano-Frankowska z ramienia Ukraińskiej Partii Galicyjskiej. Wspierała powstanie wspólnoty odpowiedzialnego biznesu podczas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Jedną z jej pasji jest wolontariat – obecnie jest wolontariuszką organizacji charytatywnej „Dom” wspierającej potrzebujących.

Katarzyna Szota-Eksner

 Joginka (prowadzi szkołę jogi Yogasana www.yogasana.pl), organizatorka wielu kobiecych wyjazdów i warsztatów w całej Polsce i na świecie, aktywistka i społeczniczka. Pracuje z kobietami w każdym wieku. Prowadziła zajęcia dla seniorek i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również dla osób z niepełnosprawnościami. Współtworzy gliwicki Klub Książki Kobiecej. Prowadzi autorską rubrykę Be Woman w Magazynie Be. Twórczyni projektu Kino Kobiet z Pyskowic oraz herstorycznego projektu Poznam Panią z Pyskowic. Członkini grupy i współzałożycielka „Nic o Nas Bez Nas. Ruch Kobiecy Gliwice i Pyskowice”. W tym roku rozpoczęła studia psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt. Jak Polska długa i szeroka namawia kobiety do szukania (mimo wszystko!) siły w sobie. Spisuje herstorie kobiet z sąsiedztwa. Autorka bloga www.her-story.pl W listopadzie 2020 roku ukazała się jej pierwsza książka Her story. Herstorie silnych kobiet.

Hałyna Kruk

Poetka i tłumaczka. Urodziła się i mieszka we Lwowie. Studiowała filologię ukraińską na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, tam też obroniła doktorat i obecnie wykłada literaturę światową. Autorka pięciu tomików poetyckich: Mandry w poszukach domu (1997), Slidy na pisku (1997), Obłyczczia poza switłynoju (2005), Spiw/isnuwannia (2013) i Dorosła (2017). W 2018 wyszedł też jej tomik „Wakacje nad Letą” w przekładzie Bohdana Zadury, a ostatnio ukazał się zbór opowiadań pt. Ktokolwiek tylko nie ja (2021) skupiony na problemach kobiecych. Napisała cztery książki dla dzieci, z których dwie: Marko mandruje dowkoła switu i Ważko buty najmenszym (2003) ukazały się w piętnastu językach. Tłumaczka m. in. wierszy Wisławy Szymborskiej, Bohdana Zadury i Kazimierza Wierzyńskiego oraz prozy Jarosława Iwaszkiewicza, Stanisława Lema i Danuty Mostwin. Jej wiersze były wielokrotnie publikowane w polskich pismach literackich, weszły też do wielu antologii m.in.: Pociąg do poezji (2011; tłum. Bohdan Zadura), Węzły, sukienki, żagle. Nowa poezja, ojczyzna i dziewczyna (2013; tłum. Artur Fryz), Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy (2013; tłum. Aneta Kamińska). W 2003 roku jako stypendystka programu Gaude Polonia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej pod opieką publicystki i feministki Kingi Dunin zapoznała się ze środowiskiem OŚKI, uczestniczyła w różnych polskich projektach dla kobiet, m.in. w Babińcu literackim i dyskusji pt. Rewolucja kobiet (Klementyna Suchanow rozmawia z Hałyną Kruk, Maureen Freely, Katją Petrowską) podczas festiwalu ODNALEZIONE W TŁUMACZENIU (Gdańsk, 2019).

Danuta Wawrowska

Adwokatka i aktywistka, członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Zespołu ds. Kobiet przy Marszałku Województwa Pomorskiego, od 2018 r. Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jest przewodniczącą stowarzyszenia „Kobiecy Słupsk” i członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet w Warszawie. Laureatka nagrody Kryształowe Serce Radcy Prawnego w 2018 roku przyznawanej przez Krajową Radę Radców Prawnych w Warszawie za działalność pro bono, a także odznaki honorowej przyznanej w październiku 2020 roku przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”. Jest pomysłodawczynią i inicjatorką ogólnopolskiej akcji „Alimenty to nie prezenty”, w ramach której doprowadzono do zmiany części przepisów umożliwiających bardziej skuteczne egzekwowanie alimentów.
 
Organizatorka „czarnych protestów” w Słupsku w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, a także współorganizatorka tzw. łańcuchów Światła w Słupsku. Inicjatorka podnoszenia świadomości prawnej wśród młodzieży m.in. poprzez edukację w ramach Tygodnia Konstytucyjnego w regionie Słupskim organizowanego przez stowarzyszenie prof. Hołdy,  a także uczestnicząc w projekcie „Adwokaci na Woodstocku”.

Katarzyna Lubiniecka-Różyło

Dziennikarka, nauczycielka akademicka, wicepełnomocniczka ogólnopolskiego Kongresu Kobiet na Wrocław, działaczka Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia, rzeczniczka pełnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 
Przez 22 lata była dziennikarką i redaktorką Gazety Wyborczej we Wrocławiu. Pisała m.in. o kulturze, sprawach społecznych, gospodarce, relacjonowała procesy sądowe. W latach 2012-2019 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Kierowała działem informacji i promocji Funduszy Unijnych.
 
Należała do Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz była członkinią Grupy Sterującej ds. Realizacji Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w Funduszach Europejskich przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Była także koordynatorką ds. równego traktowania przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego., gdzie m.in. doprowadziła do podpisania i wdrożenia przez marszałka Dolnego Śląska, jako pierwszego marszałka w Polsce, Karty Różnorodności. W ostatnich latach pomagała w organizacji wrocławskich Strajków Kobiet i prodemokratycznych manifestacji. Obecnie prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Wideo / zdjęcia

Lokalizacja

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Szewska 37, 50-139 Wrocław

Komentarze