Konsultacje: rewitalizacja NOWA

rewitalizacja NOWA

Kiedy konsultujemy?

7 maja – 19 czerwca 2019 r.

Co konsultujemy?

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Jaki zakres konsultacji?

Zebranie rekomendacji do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w obrębie osiedli miasta Wrocławia o największym stopniu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, to jest: Nadodrza, Przedmieścia Oławskiego, Przedmieścia Świdnickiego, Placu Grunwaldzkiego, Szczepina, Ołbina, Kleczkowa.

Jaki cel konsultacji?

  • Wyznaczenie z mieszkańcami potencjalnego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu.
  • Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie rozumienia pojęcia rewitalizacji w duchu ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku z naciskiem na jej społeczny aspekt; w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji wynikających z ustawy oraz o przebiegu tego procesu.
  • Zapewnienie aktywnego udziału mieszkańców na każdym etapie procesu rewitalizacji i zwiększenie ich zaangażowania w temat.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji, który posłuży do przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w tym mieszkańcy osiedli, na których występuje koncentracja zjawisk kryzysowych, podmioty gospodarcze, rady osiedli, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Jak konsultujemy?

ANKIETA | 7.05.2019 – 19.06.2019

SPOTKANIE OTWIERAJĄCE | 7.05.2019, g. 18.00 | MISER ART, Cybulskiego 35a

SPOTKANIA WARSZTATOWE
9.05.2019 g.18.00 | NADODRZE |Infopunkt, Łokietka 5
14.05.2019 g.17.30 | OŁBIN | Biblioteka Grafit, Namysłowska 8
16.05.2019 g.17.00 | KLECZKÓW | Curatus. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia, Kleczkowska 5
23.05.2019 g.17.00 | PLAC GRUNWALDZKI | Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 29, Reja 1
30.05.2019 g.18.00 | PRZEDMIEŚCIE ŚWIDNICKIE | Firlej, Ośrodek Działań Artystycznych, Grabiszyńska 56
6.06.2019 g.18.00 | SZCZEPIN | Muzeum Współczesne Wrocław, Plac Strzegomski 2
13.06.2019 g.18.00 | PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE | Przedpokój H13, Hercena 13

SPACERY KONSULTACYJNE | 10.05 – 19.06.2019 | dokładne terminy i trasy zostaną ustalone z uczestnikami warsztatów

Lokalizacja

Przedpokój H13

Hercena 13,  Wrocław

Komentarze