I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców KONEL

I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców KONEL

I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców, to unikatowe wydarzenie łączące dwa obszary biznesowe i służące wymianie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu outsourcingu usług księgowych.

Celem konferencji jest identyfikacja stanu współpracy oraz poszukiwanie rozwiązań przyszłościowych pomiędzy biurami rachunkowymi a przedsiębiorcami.

W programie pojawią się kwestie, które stanowią najbardziej newralgiczne obszary funkcjonowania współpracy przedsiębiorców z biurami rachunkowymi. Dobór wykładowców i panelistów będących wybitnymi profesjonalistami w zakresie rachunkowości i biznesu, gwarantuje wysoki poziom wydarzenia.

Dokumentem kończącym I Ogólnopolską Konferencję Biur Rachunkowych będzie wypracowana DEKLARACJA DOBRYCH PRAKTYK - zbiór zasad zapewniających wysoką jakość współpracy z biurem rachunkowym.

Agenda: 

8.30- 9.00 Rejestracja uczestników; kawa; networking

9.00 Otwarcie konferencji

Wystąpienia:

 • Artur Wyglądała, Prezes Eliks Audytorska Sp. z o.o.
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, Prezes Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu Stowarzyszenia
 • Księgowych w Polsce
 • Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club
 • dr inż. Zbigniew Sebastian, Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Udział w konferencji zapowiedzieli:

 • Franciszek Wala, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Jerzy Koniecki, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Przewodniczący Komisji Biur Rachunkowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Prezes Oddziału Okręgowego w Warszawie
 • Zbigniew Żurek, Przewodniczący Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Wiceprezes Business Centre Club, Członek Rady Dialogu Społecznego
 • Zbigniew Jacek Wiliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz w Ministerstwie Finansów

9.30 Kontrola biznesowa jako narzędzie wspierania bezpieczeństwa biznesu i ograniczenia ryzyka podatkowe

prowadzący - Jakub Boberski Taxa Group

10.15 Bezpieczeństwo teleinformatyczne firmy. Nowe technologie usprawniające pracę biura rachunkowego vs potrzeby klienta

11.00 przerwa kawowa

11.30 Wellbeing w praktyce

prowadząca - Agnieszka Czerkawska. Praktyk psychologii pozytywnej, Konsultant ds. wellbeing, Happiness Coach, lider, przedsiębiorca.

Czym jest wellbeing i jak go stosować w swojej organizacji.WELLBEING W PRAKTYCE

 • 5 filarów dobrostanu
 • programy wellbeingowe - jak zadbać o dobrostan pracowników
 • korzyści z wellbeingu dla organizacji
 • poczucie sensu i wspólnoty wśród pracowników
 • Wellbeing Index Control - badanie dobrostanu

12.00 Biura rachunkowe vs potrzeby klientów. Panel ekspercki

Dlaczego warto przenieść księgowość do biura rachunkowego - studium przypadku (zalety outsourcingu, obszary do poprawy, komunikacja pomiędzy podmiotami – napotykane problemy oraz możliwości ich rozwiązania)

 • oczekiwania przedsiębiorców wobec biur rachunkowych
 • jaki jest profil dzisiejszego Klienta biura

moderator - Małgorzata Kadłubaj, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział w Łodzi

paneliści:

 • Sławomir Hryniewicz, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich
 • Joanna Kraj-Plenkiewicz, CODG Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego
 • Iwona Wójcik, Pracodawcy Zdrowia
 • Karolina Bisek, Bisek-Finanse Kancelaria Księgowo-Podatkowa
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza, przedstawiciel

13.00 Co to znaczy dobre biuro rachunkowe, w jakim kierunku zmierzamy. Przyszłość biur rachunkowych. Panel ekspercki

Deklaracja dobrych praktyk.

moderator - Anna Socha, Wiceprzewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

paneliści:

 • Jerzy Koniecki, Przewodniczący Komisji Biur Rachunkowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Leszek Lewandowicz, Członek Komisji Biur Rachunkowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu
 • Grzegorz Kitłowski, Dyrektor Zarządzający firmy Mikomax
 • Adam Niewiedzioł, firma SaldeoSMART

14.00 Lunch

14.40 Dostosowanie rachunkowości do potrzeb biznesu. Panel ekspercki

moderator - Henryk Klin, Prezes Klubu Biur Rachunkowych przy Oddziale Dolnośląskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

paneliści:

 • dr Teresa Cebrowska, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów
 • dr Władysław Fałowski, Przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Sekretarz Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

15.15 Optymalne warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w kontekście zawinienia biura rachunkowego

adwokat Artur Nowicki, Kancelaria Nowicki&Partnerzy

15.45 Odpowiedzialność księgowych w kontekście Kodeksu karnego skarbowego

adwokat Wojciech Baraniecki, Kancelaria Adwokacka Wojciech Baraniecki

16.15 Zmiany ordynacji podatkowej. System STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej), możliwość blokowania kont bankowych. Tajemnica skarbowa a publiczne ujawnienie danych wrażliwych

dr Małgorzata Żyrek, Kancelaria Doradztwa Podatkowego

16.45 RODO Rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych od 2018 roku

prowadzący - Aleksandra Otok-Zagajewska , Radca Prawny Kancelaria ZPL Legal

17.15-17.30 Losowanie nagród, konkurs wizytówkowy

Zakończenie konferencji

Zapisy.

Lokalizacja

Hala Stulecia we Wrocławiu

Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Komentarze