Dotacje unijne w 2018 r. dla dolnośląskich przedsiębiorców

Dotacje unijne w 2018 r. dla wrocławskich przedsiębiorców

W związku z zainteresowaniem dotacjami unijnymi Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca organizuje cykl regionalnych spotkań dla przedsiębiorców „Dolny Śląsk i przedsiębiorczość. Wsparcie unijne dla dolnośląskich przedsiębiorstw w 2018 roku”.

Dla firm będą dostępne dotacje na rozwój i wzrost konkurencyjności – na nowe technologie, inwestycje w innowacje, prace badawczo – rozwojowe, szkolenia, otwarcie działalności, czy OZE.

Podczas spotkań zostaną omówione możliwości dofinansowań dolnośląskich przedsiębiorstw na lata 2018-2020 oraz nowa, atrakcyjna forma wsparcia unijnego rozwoju przedsiębiorstw jakim są instrumenty zwrotne, tj. pożyczki i poręczenia. Podczas spotkań będzie także możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami z instytucji:

  • Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  (DIP)– jest jednostką samorządową Województwa Dolnośląskiego, zajmuje się organizacją konkursów na dofinansowania projektów ze środków unijnych. Są to konkursy na  dofinansowanie realizacji projektów w ramach zagadnień tematycznych (tzw. osi priorytetowych) „Przedsiębiorstwa i innowacje” oraz „Gospodarka niskoemisyjna”.
  • Dolnośląscy Pracodawcy to jedna z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku skupiająca ponad 150 firm działających w regionie wspierająca rozwój biznesu dolnośląskich firm. Organizacja należy do konfederacji Lewiatan.
  • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  (DWUP) – zajmuje się wspieraniem dotacjami  projektów związanych m.in. związanych z poprawą szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprawą zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, poprawą dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, wydłużeniem aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia, poprawą efektywności kształcenia zawodowego.
  • Bank Gospodarstwa Krajowego - pełni rolę Funduszu dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach dolnośląskiego RPO, które będą zwiększały dostęp przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego takich jak pożyczki, mikropożyczki , poręczenia i reporęczenia.

Spotkanie odbędzie się 30 listopada w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, o godz. 9.30. Wstęp wolny, wymagana jest rejestracja, tel.: 71/776 58 12 do 14

Lokalizacja

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Strzegomska 2-4,  Wrocław

Komentarze