Zajęcia z pasją – Akademia Młodych Odkrywców

Zajęcia z pasją – Akademia Młodych Odkrywców online

Rodzinne warsztaty, online pn.  „Świat zabaw i nauki” – warsztaty dla dzieci w wieku 5-9 lat wraz z  rodzicami / opiekunami / osobami pełnoletnimi.

Spotkania będą realizowane w ramach projektu: „Zajęcia z pasją / Akademia Młodych Odkrywców”, a zajęcia poprowadzą naukowcy z Politechniki Wrocławskiej.

Cykl spotkań będzie zawierał propozycje przeprowadzania domowych eksperymentów, związanych z różnymi zagadnieniami naukowymi. Uwaga będziemy także eksperymentować z wodą, dlatego obecność osoby dorosłej jest niezbędna.

Każdy eksperyment będzie wyjaśniony dzieciom oraz pokazany jak należy go przeprowadzić.
Przy wykonaniu niektórych doświadczeń (w zależności od wieku dzieci i ich zdolności manualnych )będzie potrzebna pomoc i nadzór rodziców / opiekunów / osób pełnoletnich.

Do większości zajęć będą potrzebne materiały i przyrządy powszechnie dostępne w domu.
Celem warsztatów poza zabawą i naukowym odkrywaniem świata, jest zainteresowanie dzieci naukami ścisłymi i technicznymi oraz rozwój ich zdolności manualnych.

Zajęcia będą odbywać się o godzinie 17.00 oraz / lub o 17.45 w następujących terminach:

  • 2 lipca 2020 r.
  • 7 lipca 2020 r.
  • 9 lipca 2020 r.
  • 14 lipca 2020  r.
  • 16 lipca 2020 r.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Politechnika Wrocławska, a warsztaty będą odbywać się na platformie ZOOM.

Z apisy.

Lokalizacja

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - WCRS

pl. Dominikański 6,  Wrocław

Komentarze