wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 18°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Drzewa - standardy ochrony przy inwestycjach

Janusz Krzeszowski,

Wrocław jako pierwszy w Polsce wprowadza „Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach”. Dzięki nim, podczas prowadzonych we Wrocławiu prac budowlanych, drzewa mają być lepiej chronione. Jak to działa w praktyce mogliśmy zobaczyć w parku Czarnej Wody na Swojczycach, gdzie właśnie jest realizowana inwestycja z WBO.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Zarząd Zieleni Miejskiej w parku Czarna Woda na Swojczycach urządza bardzo ciekawą ścieżkę spacerową nad brzegiem zbiornika wodnego. Prace są prowadzone w trudnym terenie, mocno zadrzewionym i wąskim. Inwestor zapewnił nadzór ornitologiczny oraz dendrologiczny i działa już według nowych standardów. Dla zadania sporządzono Plan Ochrony Drzew, a cała inwestycja toczy się według zapisów ujętych w „Karcie informacyjnej do standardów ochrony drzew w inwestycjach”, które dzisiaj zostały zaprezentowane.

Karty są katalogiem dobrych praktyk i mają obowiązywać przy wszystkich procesach budowlanych prowadzonych na terenach gminnych. Miasto zachęca również, aby stosowały je wszystkie podmioty zainteresowane właściwą ochroną drzew. Zarząd Zieleni Miejskiej już go prezentował na konferencji branżowej oraz firmom deweloperskim. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem. 

– Ochrona drzew na budowach, z jaką mieliśmy i wciąż mamy do czynienia, jest zdaniem specjalistów i ekologów niewystarczająca. Uznaliśmy, że potrzebna jest bardziej szczegółowa instrukcja dla wykonawców, jak robić to dobrze. Stworzyliśmy ją w formie kart, katalogu działań w różnych przypadkach. Zostały one opracowane w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu – mówi wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada. 

12 kart z kodami QR

Jak to wygląda w praktyce? Na karcie inwestor znajdzie informacje np. jak zabezpieczać drzewa w trakcie prac budowlanych lub w jaki sposób zorganizować budowę, aby nie niszczyć systemu korzeniowego drzew. Karty zostały sporządzone na zlecenie ZZM przez dr Marzenę Suchocką z SGGW, ekspertkę w sprawach prowadzenia inwestycji w pobliżu drzew. Zebrała ona dostępną wiedzę na temat metod ochrony drzew w procesach inwestycyjnych.

– Zagadnienia dotyczące ochrony drzew na placach budowy podzielono na 12 tematów – od organizacji placu budowy, przez monitoring drzew, wyznaczanie Strefy Ochronnej Drzew, ochronę poszczególnych części drzewa (korzenie, pień, konary), po prace budowlane oraz projektowanie i zagospodarowanie terenu w SOD – wylicza dyrektor ZZM Jacek Mól.

Karty powołują się na obowiązujące akty prawne, na podstawie których zostały opracowane oraz przedstawiają graficzne przykłady dobrych i złych praktyk dotyczących postępowania z drzewami w czasie prac budowlanych, wraz z omówieniem konsekwencji zaniedbań.

Karty zostały tak skonstruowane, by łatwo można było znaleźć w nich informacje również bezpośrednio na budowie.

Karty wprowadzają Inspektora Nadzoru Dendrologicznego, który będzie rozwiązywać na bieżąco problemy pojawiające się w terenie i decydować, jakie rozwiązania przedstawione w Kartach należy zastosować. IND ma zaplanować regularne wizyty na budowie, a jego ewentualne uwagi do dziennika budowy ma wpisywać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

ZZM stosuje już modelowe rozwiązania 

Zarząd Zieleni Miejskiej zastosował już modelowe rozwiązania ochrony drzew w czasie swoich inwestycji. W Parku Klecińskim podczas budowy oświetlenia obowiązywał plan ochrony drzew, wyznaczono Strefy Ochrony Drzew (ogrodzone i oznaczone grupy drzew i krzewów) oraz montowano kable elektryczne w rzucie koron metodą bezrozkopową (przewiertem sterowanym i przeciskiem), by nie uszkodzić korzeni.

Obecnie ZZM prowadzi inwestycję w Swojczyckim Parku Czarna Woda. Jest to zagospodarowanie terenu zielonego w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie polega na wybudowaniu ścieżki od ul. Gospodarskiej do terenu graniczącego z torami kolejowymi i pomostów oraz wyposażenie obiektu w elementy małej architektury i edukacyjne tablice informacyjne. Zaplanowano ją z uwzględnieniem zastanego drzewostanu. W ramach prac usunięto jedynie suche, zamierające i zagrażające bezpieczeństwu drzewa. Inwestycji będzie także towarzyszyć nasadzenie 45 drzew.

– W ramach inwestycji wprowadziliśmy przyjazne dla drzew rozwiązania polegające na wykonaniu drewnianych chodników rampowych, na palach, co minimalizuje uszkodzenia korzeni. Wybudujemy żwirowy ciąg pieszo-rowerowy z ograniczoną głębokością podbudowy i lekkim wyniesieniem ponad poziom terenu z obrzeżem typu eko-board, co oznacza wykop na głębokość 18-20 cm zamiast 30-40 cm. Do tego omija on drzewa, by uniknąć wycinek. Zastosowaliśmy też ochronę indywidualną najcenniejszych dębów poprzez ogrodzenie i zabezpieczenie pnia - mówi wicedyrektor ds. inwestycji w ZZM Joanna Koniecka-Pasierska.

Za zgodą właściciela prywatnego, zaplecze budowy jak również główny ciąg komunikacyjny, zostały zlokalizowane na jego działce, sąsiadującej z terenem inwestycji, natomiast na samym terenie inwestycji może poruszać się jedynie mały, lekki sprzęt do korytowania i utwardzania ścieżki. Niewielkie wykopy pod pale dla chodników rampowych zostały wykonane ręcznie.

na podstawie materiałów: ZZM 

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl