Link do strony www.wroclaw.pl

  SZOP odbiera już odpady w całym Wrocławiu, także na Krzykach

  Od 19 kwietnia samochód zbierający odpady problemowe (SZOP) dojedzie też na Krzyki. To oznacza, że już na wszystkich wrocławskich osiedlach, w ustalonych terminach i miejscach, SZOP będzie czekać na przyjęcie od wrocławian odpadów. Można oddać tu stare żelazko, radio, zużyte baterie czy resztki farby czyli odpady problematyczne.

  – Chcielibyśmy, aby jak największa liczba mieszkańców korzystała z tej formy odbioru. Mamy nadzieję, że ten wygodny sposób na pozbycie się niektórych odpadów komunalnych zyska uznanie również wśród mieszkańców osiedli położonych w rejonie Krzyków – podkreśla Magdalena Wrońska ze spółki Ekosystem.

  W pierwszym kwartale 2021 r. oddano do SZOPa ponad 20 ton odpadów.

  Joanna Szwaja jest kierowcą i zbiera odpady problemowe od mieszkańców Wrocławia, fot. Tomasz Hołod / www.wroclaw.pl

  SZOPy na ulicach Wrocławia

  Stare żelazko, radio, zużyte baterie czy resztki farby, które dotychczas należało przywieźć do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, teraz można oddać na swoim osiedlu. Od początku roku odbierają je tzw. SZOP-y - Samochody Zbierające Odpady Problematyczne.

  Wrocławska spółka Ekosystem, zajmująca się gospodarką odpadami, od tego roku wprowadziła nową usługę, dzięki której mieszkańcy mogą w prosty sposób pozbyć się problematycznych odpadów takich jak stare czajniki, radia, resztki farby, kleje, oleje, baterie, tonery czy ładowarki.

  Wystarczy przynieść je do SZOP-a, czyli samochodu, który dwa razy w miesiącu przyjeżdża po ich odbiór na poszczególne osiedla.

  – Chcemy w ten sposób pomóc wrocławianom, aby nie musieli przywozić swoich kłopotliwych odpadów na ul. Michalczyka lub Janowską, gdzie znajdują się nasze punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – mówi Bartosz Małysa, Prezes Zarządu Ekosystem Sp. z o.o.

  – To my przyjedziemy po nie do mieszkańców. Dzięki temu za darmo mogą pozbyć się m.in. niepotrzebnego małego sprzęt AGD lub RTV czy resztek chemikaliów, które zwykle zalegają w domach czy piwnicach i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Często lądują one w pojemnikach na odpady komunalne czy kontenerach na odpady wielkogabarytowe, gdzie nie powinny się znaleźć.

  Zbiórki dwa razy w miesiącu

  SZOP-y wyjechały na wrocławskie ulice na początku stycznia 2021 roku. Jako pierwsi mogli z nich skorzystać mieszkańcy Psiego Pola oraz Fabrycznej, którzy oddali 7 t odpadów. Głównie była to elektronika, m.in. stare klawiatury, komputery, telefony. Ludzie przynoszą też zużyte baterie, przeterminowane leki, farby czy kleje. Od 23 lutego SZOP-y pojawiają się również na ulicach Starego Miasta i Śródmieścia.

  Na każdym osiedlu SZOP zatrzymuje się dwa razy w miesiącu, na dwie godziny - zwykle w godzinach od 14.30 do 21.00, w zależności od lokalizacji. Wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem, który jest dostępny na stronie internetowej spółki Ekosystem.

  SZOP odbiera:

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook