wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 06:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

UM Wrocławia

29 lipca 2016 r. wchodzi w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia uchwalony uchwałą Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3530).

Reklama

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia uchwalony uchwałą Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3530).

Uchwała ta zastępuje uchwałę nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

Konieczność uchwalenia nowej uchwały w sprawie Regulaminu wynika ze zmiany przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy Regulamin zasadniczo opiera się na obowiązujących dotychczas, sprawdzonych rozwiązaniach. Zmiany dotyczą zakresu selektywnego zbierania odpadów, który poszerzono o odpady termometrów rtęciowych oraz odzieży i tekstyliów.

Doprecyzowano również warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pojemniki na odpady komunalne. Uzupełniono zapisy dotyczące rozmieszczenia pojemników lub worków na odpady. Zgodnie z delegacją ustawową, określono w Regulaminie różne sposoby pozbywania się odpadów komunalnych uwzględniając przekazywanie odpadów do odbioru z nieruchomości, przekazywanie do punktów selektywnego zbierania odpadów oraz umieszczanie w ogólnodostępnych pojemnikach.

Zmieniono częstotliwość pozbywania się niektórych odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, szkła i odpadów wielkogabarytowych. Istotna zmiana dotyczy odpadów szkła, które od 1 stycznia 2017 r. będą przekazywane do odbioru z nieruchomości łącznie (białe i kolorowe) w pojemnikach lub workach koloru zielonego.

Ponadto wprowadzono możliwość utrzymywania pszczół miodnych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz określono warunki w zakresie utrzymywania pszczół na tych terenach. W związku z utrzymującą się na znacznym poziomie populacją szczurów, wprowadzono nowe obszary i terminy obowiązkowej deratyzacji.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl