wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 06:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Jak zazieleni się Wrocław

– Idziemy w tym kierunku, aby Wrocław był jeszcze bardziej zielony. Myślę o parkach, zieleńcach, ale też miejscach o charakterze leśno-parkowym. Są nowe projekty, o których warto mówić – podkreśla Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia. Zarząd Zieleni Miejskiej szykuje nowe rewolucyjne rozwiązania.

Reklama

Wrocław coraz bardziej zielony

W ciągu ostatnich 10 lat we Wrocławiu przybyło 463 ha zieleni urządzonej, m.in. największe założenia to park Tarnogajski, park na Zakrzowie – park Jedności. Sukcesywnie zakładamy nowe tereny o charakterze leśno-parkowym. Obecnie trwa zagospodarowanie nowych terenów w rejonie parku Tysiąclecia, parku Mamuta, parku Awicenny, parku Migdałowego, Swojczyckiego Parku Czarna Woda, parku Żernickiego, EkoParku Stabłowice.

Pod koniec 2018 roku wrocławianie będą mogli odpoczywać w 51 parkach oraz korzystać ze 151 zieleńców i skwerów (przy ul. Mojęcickiej, na Świniarach, Polana Integracyjna – Gądów Mały, przy ul. Ślicznej – Hubosfera, przy ul. Gorlickiej – park na Psim Polu).

Wiele projektów powstaje w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, dzięki któremu mieszkańcy sami decydują o rodzaju inwestycji. Pozostałe projekty to zadania wykonywane w ramach bieżących działań oraz Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

W ciągu 7 lat Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował 219 inwestycji za 75 mln zł.

Od 2012 roku, w ramach zadań bieżących, ZZM wykonał 78 inwestycji na terenach parków, zieleńców/skwerów, placów zabaw za prawie 37 mln zł, a do końca 2018 roku zrealizuje kolejnych 26 projektów za ponad 13 mln zł.

Do tego dochodzą projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Od początku funkcjonowania WBO Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował 73 zielone obywatelskie projekty za ponad 14,5 mln zł. W 2018 roku ZZM pracuje nad 42 wygranymi projekty za prawie 10 mln zł.

WROśnij we WROcław

W ubiegłym roku rozpoczął się pilotażowy projekt „WROśnij we WROcław”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród rodziców najmłodszych mieszkańców naszego miasta, stąd wzięła się decyzja o kontynuowaniu i rozbudowie projektu, tworząc Parki Młodego Wrocławianina.   W kwietniu rodzice dzieci urodzonych w latach 2017/2018 posadzili 200 drzew w parku przy ul. Awicenny.

Przeczytajcie: Akcja WROśnij we WROcław w nowym Parku Avicenny

Drzewa te są symboliczną pamiątką jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu rodziców, jakim jest przyjście na świat nowego członka rodziny. – W kwietniu, zasadziliśmy pierwsze 200 drzew dla nowonarodzonych wrocławian. Jesienna edycja odbędzie się w parku przy Ługowinie na Maślicach, ustalamy już październikową datę i posadzimy wtedy kolejne 200 drzew. Miejmy nadzieję, że cieszący się niesamowitym powodzeniem projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach, zwłaszcza że mieszańcy są z niego bardzo zadowoleni – zwraca uwagę Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia.

100 ulic na 100-lecie Niepodległości

Blisko 2400 propozycji lokalizacji zgłosili wrocławianie do akcji zazielenienia 100 ulic na 100-lecie niepodległości. Można było nadsyłać propozycje dla drzew, krzewów oraz łąk kwietnych.

– Zainteresowanie było ogromne. Jeszcze tej jesieni chcemy rozpocząć nasadzenia przy ulicach, a Zarząd Zieleni Miejskiej oceni ilość drzew i krzewów, które mogą zostać nasadzone przy ulicy, jak również gatunek, tak by odpowiadał lokalnym warunkom, miejscu, czy wytycznym miejskiego konserwatora zabytków – zwraca uwagę Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, tzw. Zielonego Departamentu w Urzędzie Miasta.

– Zadbaliśmy, by w całym Wrocławiu nasadzenia mogły zostać rozłożone równo, więc na jednym osiedlu, na działkach należących do gminy zrealizujemy nasadzenia przy maksymalnie pięciu ulicach. Staramy się unikać głównych arterii, gdyż one wymagają zazwyczaj kompleksowych planów zagospodarowania i nasadzeń. Listę ulic ogłosimy na przełomie sierpnia i września, a te lokalizacje, w ramach których teraz nie nasadzimy drzew i krzewów, będą brane pod uwagę w kolejnych latach. Pamiętamy, kodujemy, że to jest priorytet dla mieszkańców – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Przeczytajcie: 100 ulic na 100-lecie Niepodległości 

Przyjmowanie zgłoszeń trwało trzy tygodnie. W tym czasie wrocławianie wskazali 2628 lokalizacji, z czego:

  • 1714 drzew
  • 396 krzewów
  • 258 łąk

Teraz czas na weryfikację zgłoszeń. Część z nich nie została potwierdzona zgodnie z regulaminem, kolejna część dotyczy tych samych miejsc, dlatego też można przyjąć, że liczba zgłoszeń obejmuje ok. 300 ulic.

Mapa zgłoszonych propozycji: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/100-ulic-na-100-lecie-niepodleglosci-zaproponuj-lokalizacje

Drzewa posadzone w ramach akcji 100 ulic na 100-lecie Niepodległości będą oznaczone. – Chcemy, aby mieszkańcy zwracali na nie uwagę. Dołożymy starań, aby były dobrze pielęgnowane. Chcemy również pilotażowo wykorzystać nowe rozwiązanie – worki nawadniające, inne miasta też je sprawdzają. Jeśli się sprawdzą, będziemy je stosować – mówi dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Pieniądze na realizację tego zadania, czyli 2 mln zł, pochodzą z tegorocznej akcji „Rozliczam PIT we Wrocławiu”. Przedsięwzięcie realizują Zielony Departament, Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Masterplan dla parku Grabiszyńskiego  

Park Grabiszyński to jeden z większych parków we Wrocławiu, mający obszary cenne zarówno pod względem historycznym, jak i przyrodniczym.

Inwestycje wybierane w ramach WBO, P&R, ścieżka rowerowa wzdłuż Grabiszyńskiej/Hallera, ale i wydarzenia, takie jak zawody biegowe, wydarzenia kulturalne, akcje społeczne mają wpływ na park Grabiszyński. Wielość różnorodnych wniosków mieszkańców pokazała, że sposób zagospodarowania i zarządzania parkiem wymaga spójnego dokumentu zarządczego, który jest podstawą do konsultacji i wypracowania kierunków działań.

Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego sporządzony został Masterplan – dokument zarządczy, będący punktem wyjścia do dyskusji o dalszych kierunkach rozwoju tego parku. Dla poszczególnych stref zostały wykonane inwentaryzacje i analizy, które pozwoliły wskazać elementy, wymagające ochrony, przywrócenia do stanu pierwotnego oraz wskazać potencjał poszczególnych stref.

– W Masterplanie uwzględniliśmy strefę ozdobną, pamięci, osiedlową i rodzinną, a do tego ogrody wrażeń, Ekopark oraz nowe drzewa i plac z fontanną. Zależało nam przede wszystkim na zdaniu mieszkańców. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach, na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia została udostępniona ankieta oraz formularz, poprzez który można było zgłaszać swoje uwagi i propozycje – wyjaśnia Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego. 

– Mamy za sobą pół roku konsultacji z mieszkańcami. Każdy mógł zgłosić propozycje zmian na terenie parku Grabiszyńskiego. W trakcie dyskusji mieszkańcy wskazali, że szczególnie ważne jest dla nich poszerzenie parku o nowe obszary, a także szczególna dbałość i troska o faunę i florę parku. Odbyły się spacery, a także warsztaty, prowadzone przez Fundację Ekorozwoju. Zebraliśmy bardzo dużo materiałów do analiz i mamy pierwsze wnioski. Mogą się wydawać zaskakujące, bo o ile dokument na początku został odebrany jako szkodzący parkowi, o tyle obecnie w większości został przez mieszkańców przyjęty dobrze.

Oczywiście, są obszary, które wymagają zmian, dla mieszkańców ważna jest m.in. dbałość o dziką przyrodę w parku. Wszystkie elementy znajdą się w raporcie, który będzie gotowy w październiku. Dlaczego tak późno? Mamy do przeanalizowania w sumie kilkadziesiąt spotkań, kilkaset uwag i wiele rysunków powstałych w czasie warsztatów mówi – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego. 

Powołanie Rady Parku Grabiszyńskiego

Obecnie prace prowadzone w parku Grabiszyńskim są konsultowane z przyrodnikami, RO Grabiszyn-Grabiszynek oraz społecznikami. Dlatego, spełniając oczekiwania wyrażone w trakcie konsultacji, są plany utworzenia Rady Parku Grabiszyńskiego. Będzie działać przy Zarządzie Zieleni Miejskiej i stanie się „ciałem doradczym” w zagospodarowaniu i utrzymywaniu parku Grabiszyńskiego. 

Rada będzie składać się z maksymalnie 9 członków. Wśród nich jedno miejsce będzie zarezerwowane dla RO Grabiszyn-Grabiszynek, a drugie dla organizacji ekologicznej z Wrocławia. Pozostałe miejsca będą należały do przedstawicieli organizacji formalnych i nieformalnych, którzy zostaną wybrani w drodze losowania po uprzednim zgłoszeniu się. Rada będzie powoływana na 2 lata. Zgłosić mogą się do niej wszystkie grupy formalne i nieformalne z Wrocławia.

Nowe zarządzanie zielenią we Wrocławiu

Zmieniający się klimat, coraz częściej występujące upalne lata, skąpe opady w ciągu roku oraz różne potrzeby mieszkańców w poszczególnych rejonach miasta skłaniają do nowego spojrzenia na zieleń we Wrocławiu. Niezbędna jest odpowiedź na większą aktywność społeczną, rosnącą liczbę terenów zieleni i podnoszenia ich jakości. Zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wymagają liczne nowe, jak i starsze place zabaw, siłownie i inne elementy wyposażenia parków. Dalsze pozyskiwanie środków, już nie tylko z funduszy europejskich, ale z innych źródeł, współpraca z biznesem na rzecz zieleni, współpraca z organizacjami, promocja zieleni wymagają większej koordynacji. Te i wiele innych zagadnień wymagają nowej struktury.

– Widzimy, jak zmienia się klimat we Wrocławiu, podobnie jak potrzeby mieszkańców w zakresie zieleni i infrastruktury. Zatem jest to najlepszy czas, aby wprowadzić zmianę w zarządzaniu i pielęgnacji zieleni w naszym mieście. Zaczynamy od nowego sposobu zarządzania. Powstanie 5 zespołów dla każdego rejonu miasta, wraz z pracownikami wskazanym do stałego nadzoru prac w terenie pod nadzorem ogrodników miejskich, którzy będą w stałym kontakcie z radami osiedli – mówi Jacek Mól, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Obszar miasta zostanie podzielony na 5 rejonów, zgodnie z dawnym podziałem dzielnicowym (Stare Miasto, Śródmieście, Fabryczna, Krzyki, Psie Pole). Jesienią rozpocznie się proces zmian w zarządzaniu zielenią miejską, który został zaplanowany na najbliższe trzy lata.

Pięciu ogrodników, nowe nasadzenia

W Zarządzie Zieleni Miejskiej powstanie 5 zespołów ds. zieleni z podziałem na pracowników uzgadniających dokumentację, planujących zieleń i działania w zieleni oraz inspektorów nadzorujących w terenie, każdy pod nadzorem ogrodnika miejskiego – lidera obszaru. Ogrodnicy/liderzy będą w stałym kontakcie z radami osiedli, tak by jeszcze mocniej zacieśnić współpracę i reagować na bieżąco na potrzeby mieszkańców. Całością prac zespołów z ogrodnikami miejskimi, jak i działem inwestycyjnym będzie zarządzać miejski architekt krajobrazu.

Każdego roku wiosną i jesienią na terenie miasta posadzonych zostanie co najmniej 3 tysiące drzew różnych gatunków, które dobrane zostaną specjalnie według siedliska, wartości biocenotycznych, pokroju, kompozycji, a także warunków miejskich, jak nasłonecznienie, susze i zasolenie. Drzewa zamówione w przetargu są objęte gwarancją wykonawcy prac. Wszystkie drzewa przed i po posadzeniu oraz w trakcie trwania okresu gwarancji są sprawdzane przez inspektorów. Jeżeli drzewo nie rokuje i jest martwe, wtedy każdorazowo wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany na swój koszt.

Jak dbać o drzewa podczas upałów

Aby polepszyć warunki młodym drzewom w mieście, które do tej pory miały je idealne w szkółkach, Zarząd Zieleni Miejskiej zakupi pilotażowo 300 worków na wodę, które zostaną zamontowane wokół drzew. Każdy worek to 55 l, średnio wystarcza na 5 godz. dostarczania wody. Drzewa we Wrocławiu są podlewane w nocy lub przed świtem, wtedy gdy temperatura nieco spada, a woda nie paruje tak intensywnie.

Podczas upałów wykonawcy zostali zobligowani do wzmożonej pielęgnacji zieleni, w tym do intensywniejszego podlewania. Niezależnie od tego zachęca się mieszkańców do zaopiekowania się drzewami najbliżej swojego domu. Drzewa w złym stanie warto zgłosić zarządcy terenu, a także w miarę możliwości i chęci podlewać. Takie działanie w porze suszy może uratować młode drzewko, które będzie służyć nam tlenem i cieniem w upalne dni przez wiele dalszych lat. Takie działanie sprawdziło się już w Warszawie, wrocławianie też mogą je przyjąć.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl