100 ulic na 100-lecie Niepodległości

100 ulic na 100-lecie Niepodległości

Zielony Departament, Zieleń Miejska i Wrocław Rozmawia zapraszają do udziału we wspólnie organizowanej akcji zazieleniania wrocławskich ulic!

Co mam zrobić?

Wskazać na mapie Wrocławia ulicę, plac, skwer – miejsce, w którym Zarząd Zieleni Miejskiej będzie mógł posadzić drzewo,  krzew czy posiać łąkę kwietną.

Kiedy?

Masz na to 3 tygodnie. Zgłoszenia przyjmujemy od 9 do 30 lipca.

Jak?

Skorzystaj z aplikacji na stronie Wrocław Rozmawia. Podaj uzasadnienie np. krótki opis (nazwa ulicy, odcinek do nasadzenia), określ rodzaj nasadzenia – drzewo, krzew lub łąka kwietna do zasiania i oznacz lokalizację na mapie.

Każde zgłoszenie potwierdzamy kodem z SMS.

Ważne: Jedno zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednej lokalizacji. Za pomocą jednego numeru telefonu można wysłać trzy zgłoszenia (potwierdzone trzema kodami z SMS).

Czy muszę się spieszyć?

Raczej TAK! Kolejność zgłoszeń jest bardzo ważna. ZZM zazieleni pierwszych 100 pozytywnie zweryfikowanych lokalizacji! Pamiętaj. Na własne zgłoszenie masz trzy tygodnie.

Kiedy zobaczę „swoje” drzewo!

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku! Akcja sadzenia drzew rozpocznie się w ostatnim kwartale 2018 r.

Kto będzie dbał  o „moje” drzewo?

Zarząd Zieleni Miejskiej, ale liczymy na to, ze mieszkaniec zgłaszając drzewa, będzie mógł się z nimi identyfikować. To będą Wasze drzewa!

Więcej aktualności