Trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór

Budowa wyizolowanej z ruchu trasy dla autobusów i tramwajów z atrakcyjną dla pasażerów częstotliwością kursowania. Poznaj pierwsze szczegóły projektu inwestycyjnego łączącego Nowy Dwór z centrum Wrocławia. W miarę postępu prac urzędników będziemy uzupełniać artykuł nowymi materiałami. 


Projekt polepszenia komunikacji zachodnich osiedli z centrum miasta formalnie nazywa się: „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia”. Miasto Wrocław planuje uzyskać dofinansowania w kwocie ok. 110 mln zł ze środków UE na lata 2014-2020.

Jaki jest cel inwestycji?

Celem Projektu jest uruchomienie szybkiej, atrakcyjnej dla pasażerów i izolowanej od ruchu kołowego komunikacji zbiorowej – tramwajowej i autobusowej w jednym z głównych korytarzy komunikacyjnych zachodniej części Wrocławia (od osiedla Nowy Dwór w rejonie ul. Rogowskiej do pl. Orląt Lwowskich), poprzez:

 • wybudowanie nowej jezdni wraz z torowiskiem tramwajowym przeznaczonej tylko dla autobusów i tramwajów,
 • włączenie nowej trasy w system autobusowy i tramwajowy w Centrum Miasta.

Spodziewane efekty

Stworzenie atrakcyjnej alternatywy dla dojazdów komunikacją indywidualną do centrum miasta w postaci niezawodnej, regularnej i o atrakcyjnych częstotliwościach komunikacji zbiorowej oraz rowerowej, a tym samym – dzięki synergii trzech czynników tj. zastępowaniu przewozów indywidualnych przewozami zbiorowymi, rowerowymi oraz wykorzystaniu do przewozów zbiorowych - taboru tramwajowego i pojazdów z napędem ekologicznym -  przyczynienie się do obniżenia emisji CO2 wywoływanej miejskim transportem we Wrocławiu.

Nowatorskie rozwiązanie w postaci wydzielonej jezdni z wbudowanym torowiskiem dedykowanej wyłącznie transportowi zbiorowemu, wykorzystywane będzie nie tylko przez nowe linie tramwajowej, ale także przez istniejące linie komunikacji zbiorowej, które obecnie są paraliżowane w godzinach szczytu przez kongestię ruchu kołowego na wspólnych trasach, w tym także linię autobusową zapewniającą bezpośrednie połączenie wrocławskiego Portu Lotniczego z Dworcem Głównym PKP.

Tym samym realizacja Projektu przyczyni się do wspierania rozwoju intermodalnego transportu zbiorowego integrującego przewozy kolejowe, tramwajowe, autobusowe i transport lotniczy. 

Co aktualnie robimy?

 

 • Wygaszanie aktywności dotyczącej Projektu METROBUS (m.in. formalne kończenie procedur projektowania i środowiskowych, odstąpiono od uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ).
 • Rozpoczęcie prac przygotowawczych budowy wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej 
 • zmiana w dokumentach dotyczących przyszłego dofinansowania UE (tzw. fiszki projektowe) – dokonano zmiany zakresu i kosztów projektu;
 • w dniu 23.06.2015 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaakceptowało przygotowaną propozycję nowego Projektu (budowa trasy autobusowo-tramwajowej zamiast trasy metrobusowej). Uzyskanie dofinansowania zależeć będzie od oceny projektu i spełnienia wszystkich wymagań związanych z dofinansowaniem UE;
 • dokonanie wyprzedzająco pomiarów hałasu wraz z propozycjami działań minimalizujących i ochronnych – dla rejonu pl. Orląt Lwowskich oraz ul. Strzegomskiej od Nowodworskiej do Rogowskiej – wyniki będą znane na początku lipca br;
 • uzgodniono przygotowanie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej (w tym opracowanie raportu) – po wykonaniu pomiarów hałasu i analizie wyników;
 • wstępnie ustalono tryb i ramowy harmonogram przygotowania inwestycji:  formuła „klasyczna” tj. najpierw zlecenie dokumentacji projektowej a następnie roboty budowlane;
 • w  Zespole ds. Rozwoju Transportu Szynowego przygotowano wytyczne funkcjonalne i techniczne dla nowego zakresu Projektu – rozpoczyna się proces konsultacji wewnętrznych w gronie wydziałów i jednostek merytorycznych – uzgodnione wytyczne staną się elementem SIWZ na projektowanie;
 

Jest umowa na projekt tramwaju na Nowy Dwór - czytaj więcej

Tramwaj na Nowy Dwór - niebawem przetarg na projekt - czytaj więcej

Jest już przetarg na projekt tramwaju na Nowy Dwór - czytaj więcej 

 

Jakie działania planujemy?

 • konsultacje i uzgodnienia wytycznych funkcjonalnych i technicznych; 
 • dyskusja nad rozwiązaniami projektowymi dotyczącymi pl. Orląt Lwowskich;
 • analiza wyników pomiarów hałasu i ocena ich wpływu na zakres inwestycji (czy będie konieczne zastosowanie ekranówakustycznych, oraz ewentualnie gdzie, jakie?),
 • przygotowanie przetargu na dokumentację projektową. 

Jakie zadania inwestycyjne trzeba wykonać?

 • Budowa pętli tramwajowej w rejonie skrzyżowania Strzegomska/Rogowska
 • Przebudowa istniejącej trasy autobusowej na trasę autobusowo-tramwajową na odcinku ul. Strzegomskiej pomiędzy ul. Rogowską i ul. Nowodworską
 • Budowa całkowicie nowej, wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej obok ul. Strzegomskiej i Robotniczej od ul. Nowodworskiej do ul. Nabycińskiej, wraz z budową nowego wiaduktu autobusowo-tramwajowego nad linią kolejową w rejonie ul. Strzegomskiej i Wagonowej. 
 • Budowa trasy autobusowo-tramwajowej na odcinku od ul. Nabycińskiej do pl. Orląt Lwowskich wraz przebudową pl. Orląt Lwowskich i włączeniem nowej trasy w istniejący system autobusowo-tramwajowy.
 • Budowa nowej stacji prostownikowej wraz z systemem zasilania dla obsługi trasy tramwajowej. 
 • Budowa - jako zadanie towarzyszące - wydzielonej drogi rowerowej łączącej trasy rowerowe okolic Nowego Dworu z Centrum Miasta.

 

 

Parametry techniczne trasy autobusowo-tramwajowej

Jezdnia autobusowo-tramwajowa, dwukierunkowa, odseparowana od ruchu kołowego, przeznaczona dla ruchu tramwajowego i autobusowego dostępna także dla pojazdów uprzywilejowanych. Długość nowobudowanej trasy (od pętli tramwajowej przy ul. Rogowskiej do pl. Orląt Lwowskich): około 5,3 km. 

(kliknij aby powiększyć)

Jaki jest stan przygotowań do inwestycji?

Faza przygotowania - opracowane koncepcje wybranych odcinków, opracowania branżowe niektórych zagadnień infrastrukturalnych, wybrane elementy analiz środowiskowych.

Ile to będzie kosztować?

Koszty całkowite brutto – wg szacunków ok. 180 mln zł

 

 

Zgłoś uwagę