wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 03:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Radni miejscy podsumowali współpracę Wrocławia z NGO w 2021 roku
Rada Miejska Wrocławia kadencji 2018-2023, zdjęcie ilustracyjne. fot. archiwum www.wroclaw.pl
Rada Miejska Wrocławia kadencji 2018-2023, zdjęcie ilustracyjne.

Rada Miejska przyjęła 28 kwietnia sprawozdanie poświęcone współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. Kwota dotacji udzielonych NGO-som w ubiegłym roku wyniosła 196,1 mln złotych. Łącznie w 2021 roku obowiązywało 886 umów dotacyjnych.

Działalność w naszym mieście prowadziło w 2021 roku aż 4919 organizacji pozarządowych. 556 z nich posiada siedzibę poza Wrocławiem, realizują jednak zadania publiczne na rzecz miasta, lub ubiegają się o ich realizację. W ubiegłym roku zarejestrowanych zostało także we Wrocławiu 39 nowych stowarzyszeń, 29 stowarzyszeń zwykłych i 103 fundacje.

Formy współpracy finansowej Wrocławia z NGO

 • W 2021 roku w Wydziale Partycypacji Społecznej na podstawie 235 otwartych konkursów ofert przygotowanych zostało łącznie 537 umów dotacyjnych na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym. W tym: 486 umowy jednoroczne i 51 umów wieloletnich.
 • Zawarto 4 umowy na podstawie tak zwanej tarczy antycovidowej.
 • Ponadto, na podstawie otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań w latach poprzednich, obowiązywało 131 umów wieloletnich.

Udostępnianie gminnych lokali na potrzeby organizacji pozarządowych

 • W roku 2021 organizacje pozarządowe użytkowały łącznie 427 nieruchomości gminnych na podstawie całorocznych i wieloletnich tytułów prawnych (lokale użytkowe, nieruchomości zabudowane i nieruchomości niezabudowane).
 • Ponadto organizacje korzystały z infrastruktury lokalowej szkół i obiektów sportowych z przeznaczeniem na m. in. różnorodne zajęcia sportowe i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. W roku 2021 obowiązywały łącznie 678 krótkoterminowe umowy na pomieszczenia szkolne, sale gimnastyczne i obiekty sportowe.
 • Ważną rolę w zakresie zapewniania infrastruktury lokalowej dla organizacji pozarządowych pełniło Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska 4, prowadzone w gminnym budynku przez Fundację Przemian Społecznych „Zmiana”. Placówka przy ul. Paulińskiej 4 prowadzi działalność od września 2011 roku i zapewnia pomieszczenia dla 10 organizacji pozarządowych, realizujących projekty w różnych obszarach społecznych. Projekty te wpisują się w działania Miasta na rzecz rewitalizacji rejonu Nadodrza.
 • W roku 2021 kontynuowano "Program bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław w godzinach pozalekcyjnych. Z programu skorzystało 67 organizacji pozarządowych. Zawarto 231 umów na udostępnienie sal gimnastycznych. Suma wszystkich godzin przyznanych dla organizacji wyniosła 606 godzin tygodniowo w 99 szkołach.

Szkolenia dla NGO oraz dla urzędników udzielających dotacji celowych

 • We Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 odbyły się bloki szkoleń dla organizacji pozarządowych, w których ogółem zostało przeszkolonych 201 osób. Szkolenia były skierowane zarówno do nowo powstałych organizacji pozarządowych i miały na celu zapoznanie ich z zagadnieniami prawnymi i organizacyjnymi dotyczącymi funkcjonowania NGO, jak i do organizacji już działających, których celem było podniesienie potencjału i profesjonalizacji ich pracy.
 • Przeprowadzono cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, udzielających dotacji celowych dla organizacji pozarządowych. Tematem szkoleń były otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. W szkoleniach udział wzięło 169 osób.
 • Przeprowadzono również cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych o zróżnicowanej tematyce, w których udział wzięło 227 osób. Szkolenia skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i miały na celu podnoszenie profesjonalizacji pracy (np. Środki UE w nowym okresie programowania 2021 – 2027).

Udział NGO w zespołach doradczych

 • Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W 2021 r. Radzie przekazano do zaopiniowania 17 projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia.
 • Grupy Dialogu Społecznego (GDS) i Grupy Branżowe. W roku 2021 spotkania GDS nie odbywały się z powodu pandemii. Natomiast Grupy Branżowe nieprzerwanie prowadziły swoją działalność. Szczególnie aktywne Grupy to Grupa Branżowa „Dostępność” (ds. związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami), Grupa Kultura Wrocław oraz Grupa ds. CAL-i. Te Grupy spotykały się głównie w formie zdalnej.
 • Rady społeczne przy prezydencie Wrocławia. W 2021 roku działało 12 rad: Wrocławska Rada ds. Rozwoju Społecznego, Rada ds. Polityki Rowerowej, Rada ds. Mobilności, Rada do spraw Ekologii i Zieleni, Wrocławska Rada Kobiet, Powiatowa Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych, Wrocławska Rada Sportu, Wrocławska Rada Seniorów, Wrocławska Rada Kultury, Wrocławska Rada ds. Równego Traktowania, Wrocławska Rada Edukacji, Wrocławska Rada ds. Przedsiębiorczości.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl