wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 08:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Wrocławskie NGO razem w działaniach dla uchodźców. Jakie działania podjęto?
Wrocławskie NGO razem w działaniach dla uchodźców Fot. UMW
Wrocławskie NGO razem w działaniach dla uchodźców

Wrocławskie organizacje pozarządowe połączyły siły w działaniach na rzecz uchodźców przebywających w stolicy Dolnego Śląska. Społeczny Sztab Pomocowy WrocUAw powstał, aby synchronizować pomoc oferowaną przez różne podmioty pozarządowe oraz mówić jednym głosem w dialogu z przedstawicielami podmiotów publicznych o współpracy w tworzeniu polityki społecznej miasta. Jakie działania podjęto?

W wyniku inwazji wojskowej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 roku przekroczyło 2,17 mln uchodźców. Schronienie we Wrocławiu znalazło już 25 000 osób. Gmina Wrocław od 16 marca przyznała blisko 10 tysięcy numerów PESEL obywatelom Ukrainy, a kolejnych 20 tysięcy oczekuje na swoją kolej.

Od miesiąca organizacje pozarządowe oraz ruchy oddolne zapewniają uciekającym przed wojną kobietom i dzieciom pomoc humanitarną, w tym: zakwaterowanie, wyżywienie, wsparcie w uzyskaniu pomocy zdrowotnej, pomoc prawną, pośrednictwo w znalezieniu ukraińskim dzieciom placówek oświatowych, a dorosłym pracy.

Przykładowo - Stowarzyszenie Nomada w ostatnim miesiącu odnotowało 3000 kontaktów z osobami poszukującymi wsparcia w różnej formie, a bezpośrednim wsparciem objęło 130 rodzin. Skala działań wielu wrocławskich organizacji i ruchów oddolnych jest podobna.

– Większość działań NGO ma charakter wolontaryjny. Ważna jest ich harmonizacja, by zapobiec wypaleniu wśród aktywistów, wolontariuszy oraz osób pracujących w NGO, a tym samym zadbać o ciągłość i długofalowość udzielanej pomocy – mówi Adrianna Klimaszewska, koordynatorka Społecznego Sztabu Pomocowego WrocUAw.

Działania strategiczne i długofalowe

Sztab zawiązał się w dniu 11 marca 2022 roku w odpowiedzi na potrzebę niesienia strategicznej, kompletnej pomocy uchodźcom przybyłym z Ukrainy na terytorium Wrocławia. Głównym zadaniem jakie stawiają sobie aktywiści oraz działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych jest opracowanie kompleksowego systemu wsparcia dla nowych mieszkańców Polski.

– Działamy wspólnie, by jak najskuteczniej pomagać. Po pierwszym miesiącu oddolnej pracy, dzięki której zabezpieczone zostały podstawowe potrzeby ukraińskich migrantów widzimy potrzebę działań strategicznych – mówi Mirosława Hamera, przewodnicząca Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP), ciała powoływanego przez prezydenta Wrocławia w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego na swoim XV posiedzeniu przygotowała i wystosowała do Rady Ministrów pismo o konieczności ustanowienia długofalowej polityki społecznej. W uchwale z dnia 22 marca 2022 WRDPP podkreśla:

Czas kryzysów to czas dzielenia się swoimi zasobami. Dzieląc się tym, co mamy, nie możemy jednak zamykać oczu na przyszłość. Nie możemy dalej drenować zasobów samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, jeśli chcemy, by te instytucje przetrwały. Musimy zapewnić możliwie sprawne funkcjonowanie, m.in. systemów pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Sensowne gospodarowanie zasobami materialnymi i finansowymi, a przede wszystkim ludzkimi jest w tej chwili potrzebne jeszcze bardziej niż zwykle.

W apelu wystosowanym do rządu wskazano najpilniejsze obszary działania, w tym równomierne lokowanie migrantów w naszym kraju oraz pilne zabezpieczenie środków (w ramach budżetu państwa) na wielosektorowe działania zgodne ze strategią zarządzania kryzysem społecznym i tworzeniem polityki migracyjnej Polski. WRDPP wyraziła także potrzebę prowadzenia przez rząd rzetelnej polityki informacyjnej o działaniach pomocowych i wspierających realizowanych przez wszystkie instytucje, w tym samorządy, a także trzeci sektor, biznes oraz mieszkańców Polski.

Kto tworzy Wrocławski Sztab Pomocowy?

Pozarządowa strona WRDPP wchodzi w skład Społecznego Sztabu Pomocowego WrocUAw, który jest podmiotem reprezentującym sektor organizacji pozarządowych w rozmowach z Gminą Wrocław, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Urzędem Wojewódzkim Województwa Dolnośląskiego.

Sztab składa się z dziewięciu zespołów reprezentowanych przez przedstawicieli organizacji społecznych:

 • zespół ds. strategii, 
 • zespół ds. logistyki,
 • zespół ds. zakwaterowania,
 • zespół ds. bezpieczeństwa,
 • zespół ds. zdrowia, 
 • zespół ds. edukacji i opieki,
 • zespół ds. rynku pracy,
 • zespół ds. inicjatyw animacyjnych,
 • zespół ds. kontaktów.

Każdy z zespołów na bieżąco zbiera informacje o aktualnych wyzwaniach i problemach nowych mieszkańców Wrocławia oraz wspierających ich organizacji. Rekomendacje przekazywane są urzędnikom sektora publicznego na odbywających się regularnie spotkaniach.

Obecnie w skład wciąż powiększającego się sztabu wchodzi 25 organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw społecznych. W skład wciąż powiększającego się sztabu wchodzą następujące organizacje i grupy nieformalne:

 • Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu
 • Fundacja Dobre Czasy
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Dolnośląska Organizacja Turystyczna
 • Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
 • Fundacja Dom Pokoju
 • Fundacja Drzwi Otwarte
 • Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
 • Grupa Branżowa ds. Dostępności
 • Fundacja Kalejdoskop Kultur
 • Kamienica pod Aniołami
 • Stowarzyszenie Kultura Równości
 • inicjatywa Matki na granicę
 • Nomada Stowarzyszenie
 • Stowarzyszenie Nowa Nadzieja
 • Fundacja PRZYJAŹŃ SZTUKA EDUKACJA
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Równik Praw
 • Fundacja „Różowa Skrzyneczka”
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) · Koło Wrocławskie
 • Stowarzyszenie TRATWA
 • Fundacja Ukraina
 • Związek Ukraińców we Wrocławiu Koło we Wrocławiu
 • Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl