Otwarte konkursy ofert dla NGO na 2021 rok

fot. pixabay

We Wrocławiu działa ponad 4 tysiące organizacji pozarządowych. Wiele z nich realizuje dla wrocławian istotne zadania publiczne. Miasto zleca je organizacjom pozarządowym na mocy zasady subsydiarności. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert dla NGO. Czego dotyczą?

Ważną grupę zadań publicznych realizowaną przez organizacje pozarządowe są zadania nadzorowane przez MOPS, takie jak prowadzenie placówek dla osób bezdomnych, prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, opieka wytchnieniowa, czy prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.

Wśród zadań nadzorowanych przez Departament Spraw Społecznych znajdziemy także m.in. prowadzenie części spośród funkcjonujących we Wrocławiu Centrów Aktywności Lokalnej, organizację Przeglądu Kultury Studenckiej 2021, program na rzecz Romów rumuńskich – mieszkańców Wrocławia, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego i in.

Centrum Aktywności Lokalnej przy u. Prądzyńskiego 39A, fot. UMW

Nie mniej istotne zadania, organizacje pozarządowe realizują we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. W 2021 roku będą to m.in. rozwój usług transportowych przyjaznych seniorom, Wyprawka Wrocławska 2021-2022, Centra Aktywności Lokalnej, pilotażowy projekt aktywizacji mieszkańców na osiedlu Nowe Żerniki, a także szereg drobniejszych projektów.

Wrocławskie NGO podejmą się także w przyszłym roku wielu zadań z zakresu kultury i sportu, takich jak przeprowadzenie Przeglądu Sztuki Survival i festiwalu Wrocek 2021, poprowadzenia teatrów (Ad Spectatores, Teatr Integracyjny Arka) i Młodzieżowych Centrów Sportu, czy programu Trener Osiedlowy.

Zrealizują również projekty nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: poprowadzą m.in. punkty poradnictwa rodzinnego oraz Telefon Zaufania i program pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej oraz będącym w sytuacji kryzysowej.

Więcej informacji o otwartych konkursach ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia oraz w Generatorze Ofert (dostęp do ofert w Generatorze wymaga zarejestrowania się).

Kilkaset umów każdego roku

Każdego roku Wrocław podpisuje kilkaset umów z organizacjami pozarządowymi. Tylko do końca listopada 2020 ogłoszonych zostało 78 konkursów, których termin realizacji rozpoczyna się w 2021 roku. Łączna wartość tych projektów, to ponad 62,5 miliona złotych. Część środków pochodzi z budżetu gminy, a część z powiatu.

- W Programie współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 na realizację programu zostały określone środki w wysokości 126 298 000 zł. Część z nich to już zawarte w latach poprzednich umowy wieloletnie. Takie finansowanie zadań obligatoryjnych, najczęściej opieki całodobowej,  daje poczucie stabilności dla realizatorów i podopiecznych – mówi Beata Bernacka, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej.