Wrocławskie NGO zmieniają miasto

UM Wrocławia

We Wrocławiu działa ponad 4 tys. organizacji pozarządowych. 9 czerwca 2017 r., mając na uwadze rozwój dobrej współpracy między nimi a samorządem Wrocławia, ale także konsolidację samego środowiska, zorganizowano I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Prezentujemy wybrane inicjatywy społeczne, które z dobrym skutkiem realizowane są przez NGO w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budki dla ptaków

– projekty zrealizowane przez NGO – Fundacja EkoRozwoju w WBO2015, na realizację dwóch poniższych projektów wydano 220 tys. zł:

Efektem współpracy na mocy zawartej umowy było: zakup i montaż 500 budek lęgowych dla ptaków we wrocławskich parkach, lasach i innych terenach zieleni; zakup i montaż 700 budek dla jerzyków na obiektach budowlanych; zakup i postawienie 500 hoteli dla zapylaczy na terenach zieleni; przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej w zakresie ochrony gatunkowej ptaków, różnorodności biologicznej, kształtowania postaw przyjaznych środowisku.

Jakub Szymczak, Fundacja EkoRozwoju: – Mam nadzieję, że projekty będą kontynuowane i budek dla ptaków w parkach będzie coraz więcej. Dla przykładu: jeden jerzyk potrafi zjeść do 1000 owadów dziennie (w tym komarów), więc 1000 budek może zrobić sporą różnicę w mieście.

Rowerowy Wrocław

– bezpieczne trasy rowerowe w centrum, WBO 2014, realizacja 1,5 mln zł. Wybudowano 10 km pasów lub dróg dla rowerów.

W ramach WBO 2014, na etapie realizacji połączono projekty:

Aleksander Obłąk, Stowarzyszenie Akcja Miasto (na zdjęciu): – Od lat jeżdżę rowerem po Wrocławiu. Tak jak innym przeszkadzało mi, że trudno było przedostać się przez centrum miasta. Nie było to bezpieczne, wygodne i przyjemne. Chciałem, by we Wrocławiu dla rowerzystów zrobiono to, co w innych miastach na świecie, i stąd wziął się wniosek do WBO. Projekt zakładał wyznaczenie 10 km pasów lub dróg dla rowerów, do tego specjalne śluzy rowerowe, sygnalizatory czy obniżone krawężniki. Udało się to zrobić w ciągu dwóch lat. Projekt wymyśliłem i zgłosiłem go do WBO sam, ale to, że w głosowaniu zdobył niepobity dotychczas rekord 16 tys. głosów, to już zasługa wielu zaangażowanych osób.

Drzewa dla Wrocławia

– w ramach dwóch projektów WBO 2016, które będą realizowane, posadzonych zostanie w mieście ponad 600 drzew i ok. 5 tys. krzewów, kwota łączna 1,1 mln zł.

Aleksandra Zienkiewicz, Stowarzyszenie Ochrony Drzew „miastoDrzew”: – Pomysł wyniknął z tego, że my, jako stowarzyszenie, uważaliśmy, że we Wrocławiu wycina się zbyt dużo drzew. To na szczęście się zmienia, ale dzięki projektowi WBO może być jeszcze lepiej. Drzewa te jednak sadzone są głównie na obrzeżach miasta czy w już istniejących parkach, gdzie jest to łatwiejsze, bo jest na nie miejsce. My chcemy, by także w centrum miasta pojawiały się nowe drzewa. Przykładowe lokalizacje to okolice ulic: Dmowskiego, Borowskiej, Kamiennej czy skrzyżowanie Armii Krajowej z Bardzką. Sadzone będą gatunki drzew rodzimych i takie, które dobrze sobie radzą w środowisku miejskim.

Pumptrack

– tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze, WBO 2015, realizacja 500 tys. zł.

Pumptrack, czyli tor do jazdy na rowerze z muldami i wyprofilowani zakrętami, powstał na Wzgórzu Andersa. Tor jest podzielony na dwie części, jedna dla bardziej zaawansowanych, druga dla dzieci i amatorów. Trasa liczy kilkanaście wyprofilowanych zakrętów i specjalne muldy. To pierwszy, profesjonalnie zbudowany pumptrack we Wrocławiu.

Łukasz Wojciechowski, Fundacja Kult, która była inicjatorem powstania toru: – Tor pumptrack przeznaczony jest głównie do jazdy na rowerze. Jednak jest na tyle uniwersalny, że można jeździć tam na deskorolce czy rolkach.

Jerzy Mendrek, Fundacja Kult: – Jesteśmy wrocławską fundacją i zajmujemy się organizacją imprez rowerowych na terenie Polski. Poprzez udział w WBO chcieliśmy pokazać się w naszym mieście i zachęcić do uprawiania sportów rowerowych. Pumptrack może być wykorzystywany do nauki poprawnej jazdy na rowerze.

Parkour na Wzgórzu Andersa

– projekt nr 69, WBO 2013 r., realizacja 270 tys. zł.

Parkour to tor przeszkód, który należy pokonać w jak najbezpieczniejszy, najprostszy i najszybszy sposób. Składa się z murków, poręczy i drabinek, które mają przypominać miejskie przeszkody. Przeznaczony jest zarówno dla osób początkujących, jak i już zaawansowanych. Przeszkody ustawione są na specjalnym syntetycznym podłożu, które amortyzuje ewentualne upadki.

Artur Młynarczyk, Stowarzyszenie Parkour Wrocław: – Jest to miejsce, w którym osoby początkujące, średnio zaawansowane, a także zawodowcy mogą ćwiczyć parkour. Są tam murki, rurki i drabinki, które mają przypominać miejskie przeszkody, takie jak np. drzewa. Dodatkowo można uprawiać inne sporty siłowe.

Tramwaj Maximum

– remont zabytkowego tramwaju Maximum z 1901 r. oraz zabezpieczenie kolekcji zabytkowych składów, stojących na tyłach zajezdni przy ul. Legnickiej, to projekt wybrany do realizacji w ramach WBO 2013, realizacja 500 tys. zł.

Marek Karabon, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia: – Projekt zgłosiłem w pierwszej edycji WBO. Obecnie, najważniejszą część kolekcji tramwajów z zajezdni przy ul. Legnickiej, które tam stały na wolnym powietrzu i niszczały, udało się przenieść do hali. Druga część projektu, czyli tramwaj Maximum, też jest zrealizowany. Wagon został zrekonstruowany, ale brakuje jeszcze oprzyrządowania silnika. Mamy nadzieję, że miasto sfinansuje te prace i wtedy tramwaj Maximum będzie mógł jeździć.

Projekt dotyczył skompletowania dokumentacji, opracowania projektu i wykonania remontu tramwaju Maximum oraz zabezpieczenia kolekcji zabytkowych 9 składów.

– Do przenosin zostało wytypowanych dziesięć wagonów. Była wśród nich wieżyczka sieciowa z 1892 roku, szlifierki z okresu międzywojennego czy kontenery na piasek – wylicza Tomasz Sielicki, badacz historii komunikacji miejskiej i koordynator projektu.

Krzysztof Kołodziejczyk, Klub Sympatyków Transportu Miejskiego: – Członkowie naszego klubu uczestniczyli m.in. w pracach przy odtworzeniu dokumentacji technicznej. Prowadziliśmy też dokumentację zdjęciową.

I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

9 czerwca odbędzie się I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Organizatorami są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Urząd Miejski Wrocławia.

Pomysłodawcy spodziewają się, że spotkanie przyczyni się do budowania dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami pozarządowymi i samorządem Wrocławia. Kongres będzie miejscem nie tylko dyskusji o najważniejszych celach, ale również okazją do luźnych rozmów, poznania się, nawiązania kontaktów partnerskich.

Co na Kongresie? Planowane są spotkania branżowe. Tematami rozmów będą m.in.: kultura, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, edukacja i wychowanie, sport, rekreacja i turystyka, ekologia. Ważnym punktem spotkania będzie również temat wyborów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i prezentacja kandydatów. Już wkrótce więcej informacji o Kongresie.

Organizacje pozarządowe (non governmentalorganisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Zalicza się do nich m.in.: stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, organizacje kościelne, izby rzemieślnicze i gospodarcze. Wg stanu na koniec 2016 r., swoją siedzibę we Wrocławiu miało 4069 NGO. Najwięcej jest stowarzyszeń 58,37% i fundacji 27,2%.

NGO: Żółty Parasol budzi Ołbin

NGO we Wrocławiu – Kalejdoskop Kultur

Wrocław–NGO: współpraca jest najważniejsza

I Integracyjny Rajd Wrocławskich NGO

WSS – zyski przeznaczają na pracę i pomoc