Wrocław–NGO: współpraca jest najważniejsza

Wrocławskie organizacje pozarządowe robią kawał dobrej roboty w naszym mieście. Są efektowne i efektywne w swojej misji. Zobacz jak wyglądała współpraca z NGO w roku 2016.

We Wrocławiu funkcjonuje ponad 4.000 organizacji. Realizują ważne zadania społeczne - z pożytkiem i dobrym efektem dla mieszkańców. Pokazujemy jak wyglądała współpraca miasta z NGO w roku 2016. Jak ją wzmacniać i doskonalić? Między innymi o tym, porozmawiamy na czerwcowym I Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Już zapraszamy! Zapamiętajcie datę - 9 czerwca.

Sprawozdanie z współpracy miasta z NGO w roku 2016

I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

W czerwcu odbędzie się I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Organizatorami są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Urząd Miejski Wrocławia.

Pomysłodawcy spodziewają się, że spotkanie przyczyni się do budowania dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami pozarządowymi i samorządem Wrocławia. Kongres będzie miejscem nie tylko dyskusji o najważniejszych celach, ale również okazją do luźnych rozmów, poznania się, nawiązania kontaktów partnerskich.

Co na Kongresie? Planowane są spotkania branżowe. Tematami rozmów będą m.in.: kultura, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, edukacja i wychowanie, sport, rekreacja i turystyka, ekologia. Ważnym punktem spotkania będzie również temat wyborów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i prezentacja kandydatów. Już wkrótce więcej informacji o Kongresie.