O konsultacjach

Zapoznaj się ze szczegółami konsultacji pn. w KLIMACIE miasta.

Kiedy konsultujemy?

19 marca – 26 maja 2019 r.

Co konsultujemy?

Karty działań adaptacyjnych zaproponowane w Planie adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030.

Jaki zakres konsultacji?

Konsultacje obejmują pakiety działań adaptacyjnych zaproponowanych w Planie adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030 poprzez uszczegółowienie zadań i nadanie im priorytetów.

Jaki cel konsultacji?

  • Ustalenie z mieszkańcami szczegółowych zadań adaptacyjnych Wrocławia do zmian klimatu.
  • Uzgodnienie z mieszkańcami priorytetów w realizacji zadań.
  • Podniesienie świadomości mieszkańców i ich zaangażowania w tematykę adaptacji miasta do zmian klimatu.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia.

Jak konsultujemy?

19.03 – 5.04.2019 | FORMULARZ OPINII

26.03.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE OTWIERAJĄCE | MEDIATEKA, pl. Teatralny 5

9.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Woda | MEDIATEKA, pl. Teatralny 5

16.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Zieleń | MEDIATEKA, pl. Teatralny 5

23.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Infrastruktura i bezpieczeństwo | MEDIATEKA, pl. Teatralny 5

30.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Budownictwo | MEDIATEKA, pl. Teatralny 5

21.05.2019, g. 17.30 | SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE | MEDIATEKA, pl. Teatralny 5

Do pobrania