wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

21°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 11:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. w KLIMACIE miasta: spotkanie warsztatowe (ZIELEŃ)
spotkanie warsztatowe poświęcone zieleni - notatki z konsultacji fot. Monika Glińska
spotkanie warsztatowe poświęcone zieleni - notatki z konsultacji

Nie byłoby zieleni bez wody, więc wątki dotyczące mikroretencji i gospodarowania wodami opadowymi przewijały się w dyskusji i tym razem, natomiast drugie spotkanie warsztatowe przebiegło w dużej mierze pod hasłem ochrony drzew.

Warsztaty 16 kwietnia różniły się od poprzednich przebiegiem. Ponieważ do kart adaptacyjnych znajdujących się w obszarze zieleni przesłano najwięcej propozycji za pomocą formularza dostępnego wcześniej na stronie poświęconej konsultacjom, uczestnicy zostali poproszeni  najpierw o ich przedyskutowanie i zhierarchizowanie, a dopiero potem dopisanie nowych pomysłów działań.

Praca odbywała się w 3 grupach, które liczyły średnio 10-13 osób. Nad wszystkim czuwał moderator. 44 zadaniom skróconym do zwięzłego polecenia mieszkańcy i eksperci nadawali priorytety od 1 do 3, gdzie 1 oznaczało priorytet najwyższy, rozwiązanie bardzo ważne, proste i skuteczne, do wprowadzenia „na już”.

Wśród żywo dyskutowanych wątków pojawił się m.in. ten dotyczący egzekwowania łamania prawa w przypadku niszczenia zieleni, wzmocnienie współpracy ze Strażą Miejską i uproszczenia sposobu zgłaszania wykroczeń. Wspomniano też przypadki wycinania drzew zasłaniających billboardy, stąd postulat niewydawania zezwoleń przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na lokalizowanie reklam w otoczeniu rosnących drzew, co miałoby dotyczyć zarówno działek gminnych, jak i prywatnych. Uczestnicy uznali również, że gmina powinna sprzedawać tylko te tereny, które w planach miejscowych zawierają ochronę zieleni.   

Do innych ważnych zadań zaliczono np. konieczność stworzenia ogólnomiejskiej inwentaryzacji zieleni, edukacji przyrodniczej dzieci i dorosłych w kontekście zmian klimatycznych oraz stosowania różnorodnych sposobów propagowania dobrych praktyk, np. tworzenia zielonych dachów, obsadzania elewacji pnączami, zachowania starodrzewu, przesadzania dużych drzew zamiast ich wycinania (ważne, by funkcjonował również system zachęt finansowych w postaci ulgi w podatku lub bonifikat).

spotkanie konsultacyjne

Nie zapomniano o wykorzystaniu potencjału i chęci mieszkańców do zazieleniania miasta (kontynuacja takich programów jak WROśnij we Wrocław, stworzenie mapy, gdzie mieszkańcy sami mogliby dokonywać nasadzeń). Zgłoszono także postulat wyznaczania w mieście terenów dzikich oraz podporządkowywania projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zachowaniu walorów przyrodniczych danych miejsc.

Podczas warsztatów wielokrotnie wracano do ogólnej zasady – by chronić i utrzymywać istniejącą zieleń, ograniczać ryzyko utraty bioróżnorodności, rewitalizować tereny zdegradowane oraz wprowadzać nowe obszary zieleni, zwłaszcza w zabudowę śródmiejską. Wówczas łatwiej będzie przystosować się do zmian klimatu. Niezbędnym narzędziem do realizacji tego celu jest zdaniem uczestników fachowa wiedza kadr zajmujących się zielenią i zwiększenie budżetu na zieleń miejską do poziomu, jaki występuje w Krakowie czy Warszawie.

Spotkanie dotyczące zieleni w mieście było drugim z czterech przewidzianych w ramach konsultacji dotyczących adaptacji miasta do zmian klimatu. We wtorek 23.04 o 17:00 w Mediatece konsultowane będą zagadnienia związane z infrastrukturą. Zapraszamy!

Zobacz relacje z poprzednich spotkań

Konsultacje społeczne „w KLIMACIE miasta” realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem "Żółty Parasol" i Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Partnerem konsultacji jest Fundacja EkoRozwoju.

Informacja, zdjęcia: Monika Glińska

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl