Potencjał NGO i instytucji w działaniach lokalnych [RAPORT]

fot. pixabay

Przedstawiamy raport z badań "Potencjału wrocławskiego sektora organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców i współpracy lokalnej".

Badania przeprowadzono w październiku 2019 na zlecenie Stowarzyszenia Żółty Parasol.

Organizatorzy:

  • Koalicja na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy,
  • Departament Spraw Społecznych,
  • Realizatorzy Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2018 – 2022.

pobierz raport w formacie pdf

Celem badania było pozyskanie informacji o potencjale organizacyjnym, kadrowym i merytorycznym wrocławskiego sektora organizacji pozarządowych i innych podmiotów, działających lub chcących działać na rzecz środowiska lokalnego.

W badaniu wzięły udział 82 osoby reprezentujące 82 różne podmioty, w tym: 54 organizacje pozarządowe, 26 instytucji kultury, w tym 12 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 1 spółka miejska i 1 podmiot zdefiniowany jako “wolontariat”. 

Z perspektywy prowadzonych przez Gminę Wrocław i organizacje pozarządowe działań na rzecz wdrożenia modelu Centrów Aktywności Lokalnej CAL i sieci SCAL Wrocław, badanie to diagnozuje stan, w jakim był proces w listopadzie 2019 roku. Skierowanie badania do instytucji kultury (częściowo odpowiedziały na zaproszenie), wielu organizacji pozarządowych jak i innych podmiotów, pokazuje strategiczną decyzję włączania w obszar znaczeniowy CAL innych organizacji/instytucji, które formalnie CAL-ami nie są.

Model funkcjonowania CAL-i jest bowiem wdrażany na obszarze Gminy Wrocław, gdzie od wielu lat organizacje pozarządowe i częściowo niektóre instytucje kultury, wspierają aktywność lokalną, jednocześnie nie będąc formalnie członkami zarówno sieci CAL, jak i beneficjentami dedykowanych otwartych konkursów Gminy Wrocław na organizację i prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej.

Badanie miało charakter samospisowy. Jest fotografią fragmentu pola kultury i uwarunkowań w jakich działają jego aktorzy, stąd rekomendacją podstawową jest powtórzenie badania na podobnej próbie w I lub II kwartale 2021 roku, w kontekście prowadzonych działań w obliczu pandemii COVID-19. Ważne do zbadania będą zmiany w profilach działalności, zmiany w zachowaniach odbiorców, w sposobach docierania do nich, etc.

Przeczytaj również: Badany jest potencjał wrocławskich NGO [ANKIETA]

Do pobrania