Centra Aktywności Lokalnej

Wrocław Rozmawia

We Wrocławiu działa aktualnie 19 Centrów Aktywności Lokalnej współfinansowanych przez Gminę Wrocław oraz kilkanaście innych osiedlowych NGOsów, które – nawet jeśli nie posiadają lokalu – aktywnie wspierają swoje społeczności realizując ważne zadania.

Centra Aktywności Lokalnej to nie tylko budynki, ale przede wszystkim ludzie, których wyróżnia konkretne podejście do pracy z mieszkańcami wrocławskich osiedli. CALe to miejsca i działania współtworzone razem z mieszkańcami, otwarte na różnorodność i solidarne z tymi, którzy potrzebują pomocy lub wsparcia. Na poziomie lokalnym centra są silnym spoiwem wspierającym proces społecznej, pozytywnej zmiany.

Każdy CAL ma swój unikatowy charakter, ale wszystkie działają w oparciu o wspólną ideę i wartości – Wrocławski Model CAL.

CALe realizują swoje autorskie programy, skierowane bezpośrednio do mieszkanek i mieszkańców okolicy, odpowiadające ich potrzebom, pasjom i zainteresowaniom. Aby zapewnić tym działaniom trwałość i efektywność, organizacje prowadzące centra są inicjatorami partnerstw lokalnych na swoim terenie, zapraszając do nich rady osiedli, instytucje działające w wymiarze osiedlowym, inne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, szkoły, przedsiębiorców, lokalnych liderów i aktywistów. Przyczyniają się tym samym do wzmocnienia partycypacji na poziomie osiedli i wzięcia przez mieszkańców współodpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie (i – w szerszej perspektywie – za cały Wrocław).

Zobaczcie, kto działa na Waszym osiedlu!

Od niedawna działania organizacji skupionych w sieci SCAL Wrocław można obserwować na portalu facebook.com. Poniżej znajdziecie natomiast mapę sieci SCAL Wrocław oraz wizytówki wszystkich zaznaczonych na niej miejsc. 

Klikając pinezkę na mapie, sprawdźcie adres danego CALu oraz przycisk "Poznaj CAL" kierujący do jego strony na Facebooku. Wizytówki pod spodem opisują zakres działania każdego z wymienionych miejsc. Niebieski kafelek i pinezka oznaczają, że jest to jeden z 19 CALi współfinansowanych przez Gminę Wrocław. Wizytówki pozostałych organizacji i CALi znajdziecie pod żółtymi kafelkami.

Mapa Centrów Aktywności Lokalnej

Mapa Centrów Aktywności Lokalnej

Więcej wydarzeń i miejsc z Wrocławia znajdziesz na go.wroclaw.pl | Pobierz dane z Wrocław OpenData