Elektroniczna rekrutacja do żłobków [REGULAMIN, WOLNE MIEJSCA]

W poniedziałek, 28 maja 2018 r., zostanie uruchomiona elektroniczna rekrutacja do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków i żłobków niepublicznych z dotacją miasta. Rodzice będą mieć czas do 9 czerwca na złożenie wniosków przez internet, a do 14 czerwca zostaną poinformowani o tym, czy ich dziecko zakwalifikowało się do żłobka. W dniach 15-22 czerwca będą musieli dostarczyć komplet dokumentów. 


Zakończyła się elektroniczna rekrutacja do wrocławskich żłobków. Dzisiaj, (14 czerwca), po godz. 13.00, rodzice będą otrzymywali informacje o wynikach rekrutacji.

Wyjaśnienie dot. wyników pierwszego etapu rekrutacji do żłobków oraz błędnego przydzielenia do grup.

W pierwszym etapie kolejność zgłoszeń nie będzie mieć znaczenia. Można wybrać maksymalnie 3 żłobki (a nie jak do tej pory 1). 

System będzie aktywny pod adresem: rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl (adres wpisujemy z pominięciem "www").

Jak wypełnić elektroniczny wniosek – instrukcja – plik pdf

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji grupy wiekowe we wszystkich żłobkach publicznych zostały ujednolicone. Wiek dzieci w grupach wiekowych został ustalony na dzień 01.09.2018 r.:

 • grupa wiekowa I – 20 tygodni do 12 miesięcy
 • grupa wiekowa II – 12 miesięcy + jeden dzień do 24 miesięcy
 • grupa wiekowa III – 24 miesiące + jeden dzień do 32 miesięcy


Ogólna liczba wolnych miejsc do rekrutacji wynosi 2483, w tym 1172 miejsca w żłobkach publicznych i 1311 miejsc w żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem.

Rekrutacja elektroniczna do żłobków będzie funkcjonować na podobnych zasadach, jak ta obowiązująca już w przypadku zapisów do przedszkoli. Zmiana ma przyśpieszyć i ułatwić cały proces dla rodziców, którzy będą mogli z dowolnego miejsca składać oraz modyfikować wnioski przez internet, a także dowiedzieć się z sieci, np. o liczbie przyznanych punktów w procesie rekrutacji, czy zmianach statusu wniosku do poszczególnych placówek. Tym samym nie będziemy już musieli wypełniać i zawozić papierowych wniosków.

Czytaj też:  Rekrutacja do żłobków we Wrocławiu [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

Sprawdź: Wolne miejsca w żłobkach od 1 września. Żłobki miejskie i prywatne z miejskim dofinansowaniem 

Dla osób, które nie mają dostępu do internetu, zostaną udostępnione komputery w siedzibie Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 oraz w wybranych filiach bibliotek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzięki temu mieszkańcy Wrocławia będą mogli wypełnić wniosek w większej liczbie punktów usytuowanych na terenie całego miasta.

WAŻNE

Wolne miejsca od 1 września w żłobkach miejskich – plik xls NOWE

Wolne miejsca od 1 września w żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem  – plik xls NOWE

Regulamin rekrutacji do żłobków – plik doc NOWE

Regulamin rekrutacji do żłobków – plik pdf NOWE

Szczegóły i zasady elektronicznej ciągłej rekrutacji do żłobków

Wszystkie pytania dotyczące rekrutacji do żłobków należy kierować na infolinię Urzędu Miejskiego 71/ 777 77 77, w godz. 8.00-15.45.

Kolejność składania wniosków nie będzie miała znaczenia. System obejmie wszystkie żłobki publiczne wchodzące w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków i żłobki niepubliczne z dotacją z budżetu miasta. Po zakończeniu pierwszej rekrutacji, zostanie on zablokowany, a dzieci będą kwalifikowane do poszczególnych grup i żłobków.

– Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące pierwszej elektronicznej rekrutacji zostaną przekazane najpóźniej do połowy maja – dodaje Joanna Nyczak.

Po wypełnieniu elektronicznego formularza, w którym m.in. będzie można wskazać aż trzy (a nie, jak dotychczas tylko jedną) preferowane placówki i złożeniu wniosku, rodzice lub opiekunowie prawni otrzymają informację o zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka na podany adres e-mail. Przy wypełnianiu wniosku należy zacząć od żłobka, do którego rodzice najchętniej chcieliby posłać dziecko.

Następnie – w wyznaczonym terminie – należy złożyć wymagane dokumenty w odpowiedniej placówce. Po ich weryfikacji przez komisje rekrutacyjne w żłobkach, rodzice – w lipcu lub w sierpniu - zostaną zaproszeni na podpisanie umowy.

1 września 2018 r. początek rekrutacji ciągłej

Rekrutacja ciągła przez internet, podczas której wnioski będzie można składać przez cały rok, wystartuje od początku września. Rodzice lub opiekunowie, oprócz wskazania preferencyjnych żłobków, będą mogli również podać datę, od której dziecko ma zostać objęte opieką w placówce. Dzieci będą przyjmowane do nich w miarę dostępności miejsc.

Co ważna podkreślenia, dzieci niezakwalifikowane do żłobka w rekrutacji jednorazowej, automatycznie będą uczestniczyć w kolejnej, co oznacza, że w takim przypadku nie będzie potrzeby składania nowego wniosku przez rodziców. Kwalifikacja dziecka do żłobka uzależniona będzie od liczby uzyskanych punktów oraz ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.

– Punkty rekrutacyjne naliczane będą za spełnianie dodatkowych kryteriów oraz za czas oczekiwania. W pierwszym etapie funkcjonowania systemu, czyli od 28 maja do 31 sierpnia 2018 r., niezależnie od daty złożenia wniosku, punkty za oczekiwanie nie będą naliczane. Zmieni się to od września – podkreśla Joanna Nyczak.

Mniej kryteriów naliczania punktów

Wprowadzane od maja 2018 r. zmiany dotyczące systemu rejestracji przez internet idą w parze ze zmianą ustawy o ochronie danych osobowych za sprawą wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. – Ograniczyło ono zakres danych, które miasto może pozyskiwać w procesie rekrutacji – podkreśla dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

O planowanych zmianach w rekrutacji do wrocławskich żłobków od maja 2018 r. poinformowała m.in. Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Podstawowym kryterium dostępu do żłobka pozostanie zamieszkanie dziecka z przynajmniej jednym rodzicem lub opiekunem prawnym na terenie Wrocławia oraz wiek dziecka, gdyż uprawnionymi do opieki są dzieci, które ukończyły co najmniej 20. tydzień życia w dniu przyjęcia do żłobka.

Zmianie ulegną kryteria dodatkowe, za które przysługuje większa liczba punktów. Z dużej części trzeba będzie zrezygnować. Od maja punktowane dodatkowo będą: wielodzietność rodziny dziecka, niepełnosprawność dziecka oraz fakt zatrudnienia lub pobierania nauki przez rodziców.

Pozostałe kryteria, w tym m.in. niepełnosprawność rodziców, rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka, objęcie dziecka pieczą zastępczą czy składanie zeznania za podatek dochodowy za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu nie będą już brane pod uwagę w procesie rekrutacji do żłobków

Kryteria obowiązkowe, które należy spełniać w chwili przyjęcia do żłobka:

 • w rekrutacji będą mogły uczestniczyć dzieci, które mają stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia,
 • w dniu przyjęcia do żłobka dziecko będzie musiało mieć ukończone co najmniej 20 tygodni życia.

Kryteria dodatkowe, za które będą naliczane punkty:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • jeżeli oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • jeżeli tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub pobiera naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek,
 • czas oczekiwania na miejsce w żłobku ( w przypadku rekrutacji ciągłej), 
 • niepełnosprawność dziecka

Kryteria, które nie będą brane pod uwagę od maja 2018 r.:

 • niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych,
 • niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczył roczne zeznanie podatkowe PIT za dany rok lub złożył deklarację opodatkowania na następny rok w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.

Wolne miejsca w żłobkach

Wolne miejsca do rekrutacji od 1 września 2018 r. w żłobkach Wrocławskiego Zespołu Żłobków/żłobki miejskie

 

Żłobek Adres Wolne miejsca w grupach wiekowych na rok 2018/2019
I grupa II grupa III grupa
Nr 1 ul. Lwowska 20 23 14 45
Nr 2 ul. Zemska 33 30 16 11
Nr 3 ul. Białowieska 27 brak grupy 12 59
Nr 4 ul. Kłodnicka 25 brak grupy 66 4
Nr 5 ul. Dokerska 5 30 22 21
Nr 6 ul. Krowia 1 26 20 20
Nr 7 ul. Drukarska 9 28 21 21
Nr 8 ul. Sądowa 6 24 10 43
Nr 9 ul. Wrońskiego 13d brak grupy 36 15
Nr 10 ul. H. Brodatego 17 30 0 36
Nr 11 ul. Hubska 39 brak grupy 76 10
Nr 12 ul. Jugosławiańska 85a 33 16 0
Nr 13 ul. Wieczysta 107 brak grupy 69 7
Nr 14 ul.Mulicka 4c 35 44 31
Nr 15 ul. Łukowa 37 31 63 74

 

 • grupa wiekowa I – 20 tygodni do 12 miesięcy

 • grupa wiekowa II – 12 miesięcy + jeden dzień do 24 miesięcy

 • grupa wiekowa III – 24 miesiące + jeden dzień do 32 miesięcy

 • Wiek dzieci w grupach wiekowych został ustalony na dzień 01.09.2018r.

Wolne miejsca do rekrutacji od 1 września 2018 r. w żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem

 

L.p. nr rej. Podmiot - Nazwa Dane żłobka Liczba miejsc do rekrutacji
1 17 Pluszowy Miś s.c. Jaremko, Mieczkowska Pluszowy Miś
Kolista 24, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 54-152
24
2 18 Monika Szarek Niepubliczny Żłobek Mini Mini Mini Mini
Poranna 50a, Wrocław-Krzyki
Wrocław 53-026
28
3 19 Justyna Grzejdziak Klub Maluszka Tęcza Klub Maluszka Tęcza
Wiktora Brossa 2, Wrocław-Krzyki
Wrocław 53-134
10
4 20 Justyna Grzejdziak Klub Maluszka Tęcza Klub Maluszka Tęcza
Ślężna 161A, Wrocław-Krzyki
Wrocław 53-110
22
5 21 Anna Michalik-Czarnecka Klub Maluszka Cztery Słonie Klub Maluszka Cztery Słonie
Filipińska 18, Wrocław-Krzyki
Wrocław 53-132
14
6 25 Anna Susdorf Klub Kolorowe Misie Klub Kolorowe Misie
Stefana Jaracza 71e, Wrocław-Śródmieście
Wrocław 50-305
22
7 30 TOMRUTKO Tomasz Rutkowski Słoneczny Żłobek
Gen. Romualda Traugutta 142u/5, Wrocław-Krzyki
Wrocław 50-420
8
8 31 Fundacja "Promyk Słońca" Niepubliczny Integracyjny Żłobek "Promyk Słońca"
Manganowa 10, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 53-441
33
9 34 Marta Solarska-Kasprzyk Bajkowe Ludki
Agatowa 38, Wrocław-Krzyki
Wrocław 52-214
13
10 35 Marta Solarska-Kasprzyk Bajkowe Ludki
Władysława Czaplińskiego 5, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 54-703
1
11 36 Monika Szarek Niepubliczny Żłobek Mini Mini Mini Mini
Świerkowa 3, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 54-020
16
12 37 Wysepka 2, Katarzyna Swojak, Ewa Drobińska s.c. Wysepka 2
Szybka 6-10, Wrocław-Krzyki
Wrocław 50-421
21
13 38 Małgorzata Prask-Firma Usługowa Zielony Groszek
Rolnicza 36, Wrocław-Psie Pole
Wrocław 51-514
31
14 39 Agata Turczyn Opieka dzienna nad dziećmi "Żyrafka" Żyrafka
Stefana Jaracza 82b/3, Wrocław-Śródmieście
Wrocław 50-305
6
15 41 "Wysepka 1" Katarzyna Swojak, Ewa Drobińska s.c. Wysepka 1
Jana Długosza 59-75, Wrocław-Psie Pole
Wrocław 51-162
21
16 43 PHPU "abor" Adam Borberg Małe Ludki
Pabianicka 2, Wrocław-Krzyki
Wrocław 53-339
63
17 44 Andrzej Brzeziński "Kulkolandia" Wyspa szkrabów
Piławska 20, Wrocław-Krzyki
Wrocław 50-538
16
18 45 AM-GROUP sp. z o.o. Akademia Maluszka
Tarnogajska 18, Wrocław-Krzyki
Wrocław 50-512
34
19 46 Kadra-Partner sp. z o.o. Nasze Dzieci
Tęczowa 3a, Wrocław-Stare Miasto
Wrocław 53-601
12
20 48 Aleksandra Papiernik Pastelowy Żłobek
Pilczycka 139, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 54-144
2
21 51 Fundacja "Bajkowy Świat" Bajkowy Żłobek
Pionierów 6, Wrocław-Krzyki
Wrocław 52-112
0
22 55 Niepubliczny Żłobek "Baśniowa Kraina" Agnieszka Matoszka Baśniowa Kraina
Opolska 135a, Wrocław-Krzyki
Wrocław 52-013
14
23 56 Agata Parol F.U. Po sąsiedzku
Północna 20/3, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 54-105
11
24 57 Marta Ziarkowska Klub Malucha Tomcio Paluch Tomcio Paluch
Kawalerzystów 3/3, Wrocław-Krzyki
Wrocław 53-004
15
25 58 Iwona Rutkowska Działalność Pedagogiczna Słoneczny Żłobek 2
Gen. Romualda Traugutta 60/2, Wrocław-Krzyki
Wrocław 50-418
13
26 60 Paulina Religa Klub Malucha Wyspa Odkrywców
Eugeniusza Horbaczewskiego 21/a5, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 54-130
0
27 61 Sylwia Szczygielska-Łazik "ADAMS" Akademia Delfinka 2
Sadownicza 32, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 54-109
23
28 62 Tęczowy Zakątek Magdalena Bohdziewicz Tęczowy Zakątek
Gen. Walerego Wróblewskiego 3a, Wrocław-Krzyki
Wrocław 50-413
34
29 63 Anna Krawczyk-Kośmińska Dzienny Punkt Opieki nad Dziećmi Klub Maluszka-Bajka Anna Krawczyk-Kośmińska Klub Maluszka - Bajka Al. M. Kromera 23/2, Wrocław-Psie Pole Wrocław 51-163 0
30 64 PUH Rekondycja Nycz Halina Klub Inicjatyw Dziecięcych
Jugosłowiańska 48, Wrocław-Psie Pole
Wrocław 51-113
8
31 69 Pomoc Pedagogiczna Opieka nad Dziećmi "Futrzak" Joanna Fidelak Futrzak
Stabłowicka 95, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 54-062
0
32 70 Monika Szarek Niepubliczny Żłobek Mini Mini Mini Mini
Przyjaźni 66/4, Wrocław-Krzyki
Wrocław 53-030
18
33 71 Nasze Dzieci Magdalena Durejko "Nasze Dzieci" Magdalena Durejko
Różana 26, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 53-226
12
34 76 Minakshi Sharma American School of Wroclaw American School of Wroclaw
Partynicka 29-37, Wrocław-Krzyki
Wrocław 53-031
42
35 77 Konik na biegunach Anna Matak Konik na biegunach
Ołtaszyńska 8, Wrocław-Krzyki
Wrocław 53-010
12
36 79 Katarzyna Narojczyk MINILANDIA Minilandia
Dolnobrzeska 42a/6, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 54-072
7
37 81 Monika Podolak Domek Puchatka Opieka nad Dziećmi Domek Puchatka
Kłodzka 13a, Wrocław-Krzyki
Wrocław 53-307
0
38 85 Anna Susdorf Klub Kolorowe Misie Klub Kolorowe Misie Ignacego Daszyńskiego 50a, Wrocław-Śródmieście Wrocław 50-310 8
39 93 Monika Podolak Domek Puchatka Opieka nad Dziećmi Domek Puchatka
Kamienna 109/5, Wrocław-Krzyki
Wrocław 53-307
0
40 97 Niepubliczny Żłobek Kuga Dagmara Słowik Kuga
Wałowa 4, Wrocław-Psie Pole
Wrocław 51-523
3
41 99 Rafał Sieradzki Opieka nad dziećmi Wesołe Smyki Giżycka 64 Wrocław-Psie Pole, Wrocław 51-412 9
42 101 Marta Solarska-Kasprzyk Bajkowe Ludki Brylantowa 33 Wrocław-Krzyki,Wrocław 52-214 6
43 102 BFP Sp. z o.o. Zaczarowany Melonik Ignacego Chrzanowskiego 15/15a Wrocław-Psie Pole,Wrocław 51-147 15
44 105 Natalia Środa Żłobek Żyrafka Żyrafka
Mikołaja Reja 76/1A Wrocław-Śródmieście,
Wrocław 50-343
16
45 109 Happy Bees Sp. z o.o. Żłobek Happy Bees Strachocińska 21 Wrocław-Psie Pole,Wrocław 51-511 6
46 112 Robert Banyś Tomcio Paluch II Kawalerzystów 1/1 Wrocław-Krzyki,Wrocław 53-004 15
47 114 Hic&Hoc Edukacja sp. z o.o. Żłobek Maluchy&Spółka oddział Grabiszyńska Grabiszyńska 337E Wrocław-Fabryczna,Wrocław 52-402 37
48 118 Klub Maluszka Mikołajek Magdalena Nadzieja Klub Maluszka Mikołajek Magdalena Nadzieja Ryszarda Wagnera 9/3,Wrocław-Krzyki Wrocław 52-129 0
49 122 Pluszowy Miś s.c. Jaremko, Mieczkowska Pluszowy Miś
Modra 10, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 54-151
24
50 123 Katarzyna Narojczyk MINILANDIA Minilandia Paniowicka 11a,Wrocław-Fabryczna Wrocław 54-107 11
51 124 CANDOR Małgorzata Werat Żłobek Dziarskie Smyki Plac Piłsudskiego 17/2,Wrocław-Psie Pole Wrocław 51-152 3
52 125 Marta Solarska-Kasprzyk Bajkowe Ludki Parafialna 59,Wrocław-Krzyki Wrocław 52-214 9
53 126 Anna Susdorf Klub Kolorowe Misie Klub Kolorowe Misie Cynamonowa 28,Wrocław-Psie Pole Wrocław 51-180 28
54 128 Piotr Kupczyk Niepubliczny Żłobek Małe Krasnale Małe Krasnale Częstochowska 8,Wrocław-Fabryczna Wrocław 54-033 8
55 129 NMR Bożena Zapotoczna-Żołnierek Infant House 2 Borowska 264,Wrocław-Krzyki Wrocław 50-558 15
56 132 Sylwia Szczygielska-Łazik "ADAMS" Akademia Delfinka 1
Sadownicza 31, Wrocław-Fabryczna
Wrocław 54-109
16
57 133 Robert Banyś Żłobek Tomcio Paluch III Kawalerzystów 3/1,Wrocław-Krzyki Wrocław 53-004 15
58 136 Sypro Energy Katarzyna Długosz-Kowalska Skrzaty Różana 4-6,Wrocław-Fabryczna Wrocław 53-226 28
59 141 Aleksandra Papiernik Żłobek Bambini Montessori Pilczycka 140 D/3, Wrocław-Fabryczna Wrocław 54-144 8
60 143 Wyspa Szkrabów II Agnieszka Brzezińska Niepubliczny Żłobek Wyspa Szkrabów II bulwar Dedala 6a-8a,Wrocław-Fabryczna Wrocław 54-130 28
61 145 MIBAJ Michał Łączyński Żłobek Jasia i Asi Kruszwicka 26/28,Wrocław-Stare Miasto Wrocław 53-652 10
62 151 AJ Creative Sp. z o.o. Akademia Kreatywnego Maluszka Tarnogajska 16,Wrocław-Krzyki Wrocław 50-512 48
63 153 Anna Michalik-Czarnecka Klub Maluszka Cztery Słonie Klub Maluszka Cztery Słonie Przejazdowa 3,Wrocław-Psie Pole Wrocław 51-167

20
64 154 Pluszowy Miś s.c. Jaremko, Mieczkowska Pluszowy Miś Kozanowska 28,Wrocław-Fabryczna Wrocław 54-152 11
65 155 Monika Najduch Klub Maluszka u Puchatka Klub Maluszka u Puchatka Monika Najduch Kuropatwia 1-3,Wrocław-Psie Pole Wrocław 51-419 45
66 157 TOMRUTKO Tomasz Rutkowski Słoneczny Żłobek 3 Marcina Kromera 23E,Wrocław-Psie Pole Wrocław 51-163 15
67 160 Fun&Smile Tomasz Szewczyk Tuptusie Królewiecka 153 A/B/C,Wrocław-Fabryczna Wrocław 54-117 0
68 162 Monika Najduch Klub Maluszka u Puchatka Klub Maluszka u Puchatka Monika Najduch Dąbrowskiego 40/U2,Wrocław-Krzyki Wrocław 50-457 18
69 164 Katarzyna Brezdeń Świat bobasa Solskiego Solskiego 10/1,Wrocław-Fabryczna Wrocław 52-416 20
70 165 Żłobki i Przedszkola Elfiki Sp. z o.o. w organizacji sp. kom. Elfiki Grabiszyńska 165,Wrocław-Fabryczna Wrocław 53-439 114
71 169 MCS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Zaczarowany Melonik Życzliwa 31,Wrocław-Krzyki Wrocław 50-030 32
72 177 Żłobki i Przedszkola Elfiki Sp. z o.o. w organizacji sp. kom. Elfiki Legnicka 46/6,Wrocław-Fabryczna Wrocław 53-674 64

 

W pierwszym etapie kolejność zgłoszeń nie będzie mieć znaczenia. Można wybrać maksymalnie 3 żłobki (a nie jak do tej pory 1). 

System będzie aktywny pod adresem: rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl (adres wpisujemy z pominięciem "www").

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji grupy wiekowe we wszystkich żłobkach publicznych zostały ujednolicone. Wiek dzieci w grupach wiekowych został ustalony na dzień 01.09.2018 r.:

- grupa wiekowa I – 20 tygodni do 12 miesięcy
grupa wiekowa II – 12 miesięcy + jeden dzień do 24 miesięcy
- grupa wiekowa III – 24 miesiące + jeden dzień do 32 miesięcy


Ogólna liczba wolnych miejsc do rekrutacji wynosi 2483, w tym 1172 miejsca w żłobkach publicznych i 1311 miejsc w żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem.Zgłoś uwagę