Nowe zasady rekrutacji do wrocławskich żłobków od maja 2018 r.

Z jednej strony wprowadzenie elektronicznej i ciągłej rekrutacji, z drugiej rezygnacja z niektórych kryteriów dodatkowych przy ocenie wniosku – m.in. takie zmiany zostaną wprowadzone w procesie rekrutacji do żłobków we Wrocławiu. Nowe zasady mają zacząć funkcjonować od maja 2018 r.


– W maju 2018 r. wprowadzamy rekrutację elektroniczną, podobnie jak funkcjonuje to już w przypadku zapisów do przedszkoli. Zmiana ma, oczywiście, na celu przyśpieszenie i ułatwienie całego procesu dla rodziców, którzy będą mogli z dowolnego miejsca składać oraz modyfikować wnioski przez internet oraz z sieci dowiedzieć się, np. o liczbie przyznanych punktów w procesie rekrutacji, czy zmianach statusu wniosku do poszczególnych placówek. Tym samym nie będziemy już musieli wypełniać i zawozić papierowych wniosków – informuje Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Szczegóły i zasady elektronicznej rekrutacji do żłobków we Wrocławiu od maja 2018 r.

Dla osób, które nie mają dostępu do internetu, zostaną udostępnione komputery w siedzibie Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 oraz w wybranych filiach bibliotek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzięki temu mieszkańcy Wrocławia będą mogli wypełnić wniosek w większej liczbie punktów usytuowanych na terenie całego miasta. 

Zasady rekrutacji zostaną podane na początku maja.

– Nowy system ruszy w maju 2018 r. w tradycyjnym okresie rekrutacyjnym. Do połowy stycznia ogłosimy przetarg nieograniczony na wykonanie aplikacji – dodaje Joanna Nyczak.

Rekrutacja ciągła do trzech wybranych żłobków

Do tej pory rekrutacja była przeprowadzona raz w roku, zazwyczaj w okolicach maja, czerwca. Od tego roku rekrutacja ma być ciągła, co oznacza, że wnioski będzie można składać w dowolnym momencie.

Kolejna zmiana dotyczy liczby placówek, do których jednocześnie możemy aplikować. Dotychczas wniosek rodzice mogli złożyć tylko do jednego wybranego żłobka. Od maja 2018 r. – podobnie jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli – wrocławianie będą mogli wskazać aż trzy preferowane żłobki, zaczynając od tego, do którego najchętniej chcieliby posłać swoje dziecko.

Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich wrocławskich żłobków publicznych oraz niepublicznych z dofinansowaniem z budżetu miasta.

Mniej kryteriów naliczania punktów

Wprowadzane od maja 2018 r. zmiany dotyczące systemu rejestracji przez internet idą w parze ze zmianą ustawy o ochronie danych osobowych za sprawą wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. – Ograniczyło ono zakres danych, które miasto może pozyskiwać w procesie rekrutacji – podkreśla dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

O planowanych zmianach w rekrutacji do wrocławskich żłobków od maja 2018 r. poinformowała m.in. Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Podstawowym kryterium dostępu do żłobka pozostanie zamieszkanie dziecka z przynajmniej jednym rodzicem lub opiekunem prawnym na terenie Wrocławia oraz wiek dziecka, gdyż uprawnionymi do opieki są dzieci, które ukończyły co najmniej 20. tydzień życia w dniu przyjęcia do żłobka.

Zmianie ulegną kryteria dodatkowe, za które przysługuje większa liczba punktów. Z dużej części trzeba będzie zrezygnować. Od maja punktowane dodatkowo będą: wielodzietność rodziny dziecka, niepełnosprawność dziecka oraz fakt zatrudnienia lub pobierania nauki przez rodziców.

Pozostałe kryteria, w tym m.in. niepełnosprawność rodziców, rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka, objęcie dziecka pieczą zastępczą czy składanie zeznania za podatek dochodowy za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu nie będą już brane pod uwagę w procesie rekrutacji do żłobków.

Kryteria, które będą brane pod uwagę od maja 2018 r.:

 • zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym na terenie Wrocławia (kryterium obligatoryjne),
 • wiek dziecka – w dniu przyjęcia do żłobka musi mieć ukończone co najmniej 20 tygodni życia (kryterium obligatoryjne),
 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • oboje rodzice/opiekunowie prawni albo tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • czas oczekiwania na przyjęcie do żłobka.

Kryteria, które nie będą brane pod uwagę od maja 2018 r.:

 • niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych,
 • niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczył roczne zeznanie podatkowe PIT za dany rok lub złożył deklarację opodatkowania na następny rok w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu,
 • zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka.
Zgłoś uwagę