Wyniki rekrutacji do żłobków [WYJAŚNIENIE]

Zakończył się pierwszy etap elektronicznej rekrutacji do wrocławskich żłobków. Niestety w przypadku 300 dzieci doszło do błędu systemu, który niewłaściwie kwalifikował dzieci do grup. W piątek, 15 czerwca, rodzice otrzymali e-maile z wyjaśnieniem oraz z poprawnym wynikiem rekrutacji do żłobków.

  • Ilustracja, pixabay.com


Do końca tygodnia wszyscy rodzice, którzy wzięli udział w rekrutacji swoich dzieci do żłobków otrzymają wiadomość mailową z pełną informacją dotyczącą kolejnych etapów rekrutacji – zapewnia Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

– W czwartek opublikowaliśmy wyniki pierwszego etapu elektronicznej rekrutacji do żłobków. System był oparty na algorytmach, które z jednej strony przypisywały dzieci do grup, z drugiej obliczały punkty za kryteria dodatkowe. Niestety okazało się, że część dzieci została błędnie zakwalifikowana. System bowiem kwalifikował dzieci do grup wiekowych niezgodnie z ustalonymi zakresami – tłumaczy Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Urzędnicy natychmiast zlecili wykonawcy – firmie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – rozwiązanie problemu. W piątek, 15 czerwca, rodzice otrzymali korygujące informacje z właściwymi wynikami naboru, określającymi, czy dziecko dostało się do żłobka czy jednak miejsce nie zostało przyznane.

Oświadczenie Wykonawcy Systemu Rekrutacji w sprawie błędów w kwalifikowaniu dzieci do grup wiekowych w żłobkach w dniu 14 czerwca 2018 r.

– Jest nam bardzo przykro, że doszło do takiej sytuacji. Wykonawca przyznał się do błędu w algorytmie, który został naprawiony tak szybko, jak było to możliwe. Z naszej strony możemy jedynie przeprosić, choć jeszcze raz chcę podkreślić, że błąd był niezależny od nas i nie byliśmy w stanie go wykryć w czasie testowania programu – dodaje Joanna Nyczak.

Harmonogram elektronicznej rekrutacji do żłobków

Elektroniczna rekrutacja do żłobków publicznych i prywatnych z miejskim dofinansowaniem była prowadzona elektronicznie po raz pierwszy. – Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, który łączy w sobie elementy rekrutacji ciągłej z punktacją za kryteria dodatkowe. Można także wybrać trzy różne lokalizacje – podkreśla Joanna Nyczak.

Po otrzymaniu wyników rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą, między 15 a 22 czerwca, złożyć do żłobka komplet dokumentów. Złożone dokumenty pozwolą zweryfikować, czy we wnioskach elektronicznych spełnione były podstawowe kryteria rekrutacji. Jednym z nich jest zamieszkanie z przynajmniej jednym rodzicem lub opiekunem prawnym na terenie Wrocławia.

Na podpisanie umowy z placówką rodzice będą mieli czas do 17 sierpnia. Dopiero po tym terminie będą znane ostateczne wyniki rekrutacji.

Jednocześnie, wzorem lat poprzednich, miasto ma zabezpieczone środki na utworzenie nowych miejsc w żłobkach prywatnych z publicznym dofinansowaniem.

Po 17 sierpnia rekrutacja do żłobków będzie prowadzona ciągle, a wnioski będzie można składać przez cały rok.Zgłoś uwagę