wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 13°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Od 1 lutego mikro i małe przedsiębiorstw mogą występować o bezzwrotną dotację do 5 tys. zł z tarczy antykryzysowej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z pomocy mogą ponownie skorzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymali podobną dotację w pierwszym, grudniowo-styczniowym naborze. Lista rodzajów działalności została też rozszerzona o 7 kodów PKD.

Reklama

Przedsiębiorcy odczuwają skutki epidemii koronawirusa – część z nich jest zmuszona do ograniczenia lub czasowego zawieszenia swoich działalności. Od 1 lutego mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski o bezzwrotną dotację do 5 tys. zł, którą realizują powiatowe urzędy pracy. Nabór potrwa do 31 marca, a złożenie wniosku jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

– Po zalogowaniu, w zakładce „tarcza antykryzysowa” należy wypełnić formularz i opatrzyć całość dokumentacji podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym – mówi Maciej Sałdacz, zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. – Po zaakceptowaniu wniosku przez PUP dotacja zostanie wypłacona maksymalnie do dwóch dni roboczych na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku.

Dla kogo dotacja

O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający poniżej 10 pracowników) i mali przedsiębiorcy (średnia roczna liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 50). Warto jednak podkreślić, że uprawnieni do otrzymania dotacji są także ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nie zatrudniali pracowników.

Dotacja obejmuje mikro i małych przedsiębiorców z branży gastronomicznej (m.in. restauracje, ruchome placówki gastronomiczne), handlu detalicznego (targowiska, bazary), sportu (siłownie, fitness, baseny, uzdrowiska), turystyki (m.in. przewodnicy, hotele) czy branży kulturalno-rozrywkowej (działalność fotograficzna, filmowa czy estradowa, muzea). Wraz z rozpoczęciem nowego naboru do listy dodano 7 kodów PKD. To uzupełnienie rodzajów działalności w branżach, które mogły ubiegać się o dotację w ramach poprzedniego naboru w grudniu i styczniu.

Cechy dotacji

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. Może się więc ubiegać się o nią podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę oraz dotację na podstawie zapisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Warunki otrzymania dotacji

  1. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
  2. Prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 30 listopada 2020 r. oznaczonej (według PKD 2007) jako rodzaj przeważającej działalności, wybranymi kodami.
  3. Przychód z działalności gospodarczej, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
  4. Niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r., na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców. Działalność gospodarcza przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.
  5. Wszystkie warunki muszą zostać spełnione jednocześnie.

Łączna pomoc Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w 2020 roku wyniosła niespełna 400 mln zł. Skorzystało z niej ponad 66 tysięcy podmiotów. Szczegóły dot. dotacji: na stronie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu oraz w artykule: Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż

Przedsiębiorcy mogą kontaktować z Powiatowym Urzędem Pracy telefonicznie: 71-77 01 746, 71-77 01 626  lub 71-77 01 693 oraz mailowo: [email protected]

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl