www.wroclaw.pl

  Spółdzielnie socjalne ze wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej 7.0

  Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, czyli tarcza antykryzysowa 7.0, to jeszcze szersza pomoc w trudnym czasie pandemii. Z różnych instrumentów mogą skorzystać m.in. spółdzielnie socjalne.

  Tarcza antykryzysowa 7.0 zmieniła zasady udzielania niektórych form wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców działających w określonych branżach. Wydłużono również terminy ubiegania się o przyznanie środków finansowych.

  Spółdzielnie socjalne (których zdecydowana działalność mieści się w określonych rozporządzeniem Rady Ministrów kodach PKD) będą mogły skorzystać z trzech instrumentów:

  W każdym przypadku dostęp do wsparcia uzależniony jest od wykazania spadku przychodów, w rozumieniu przepisów podatkowych o co najmniej 40 proc.

  Więcej na temat poszczególnych instrumentów wsparcia

  1. Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy przysługuje spółdzielniom socjalnym, które:

  Zakres wsparcia

  Dofinansowanie nie przysługuje:

  Procedura składania wniosku

  Czytaj więcej o Tarczy Antykryzysowej na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

  Uwaga! Do końca lutego br. można również składać wnioski w ramach podobnego instrumentu funkcjonującego na podstawie art. 15gga ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Więcej szczegółów o świadczeniach na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP

  1. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  Dla kogo?

  Spółdzielnie socjalne zaliczane do mikro lub małych przedsiębiorców które:

  Zakres wsparcia

  Kwota jednorazowej dotacji wynosi do 5 tys. zł.

  Spółdzielnia zwraca dotację, gdy:

  Procedura składania wniosku

  Wniosek w formie elektronicznej należy kierować do powiatowego urzędu pracy. W terminie do 31 marca 2021 r.

  Sprawdź: Tarcza antykryzysowa COVID-19

  1. Zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

  Dla kogo?

  Spółdzielnie socjalne będące płatnikami składek, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia, które:

  Zakres wsparcia

  Procedura składania wniosku

  Czytaj także: Wrocławski Pakiet Pomocowy i tarcze rządowe dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa