www.wroclaw.pl

  Zmiany w Tarczy Antykryzysowej. Dotacja 5 tys. zł dla firm

  Od 26 kwietnia br. obowiązują przepisy najnowszej edycji Tarczy Antykryzysowej. Kolejna odsłona rządowego pakietu wsparcia rozszerza listę firm, które uprawnione są do uzyskania dotacji w wysokości 5 tys. zł. O pomoc można ubiegać się nawet pięciokrotnie.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne
  • Więcej branż uprawnionych do dotacji 5 tys. zł
  • Zwiększyła się liczba dotacji, jakie może otrzymać firma
  • Nabór wniosków do 31 sierpnia
  Co istotne, dotychczasowy nabór wniosków o dotację będzie w sposób ciągły kontynuowany naborem prowadzonym od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2021 r.

  Maciej Sałdacz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

  Do tej pory o wsparcie w postaci dotacji mogli się ubiegać przedstawiciele łącznie 48 branż najbardziej poszkodowanych przez epidemię COVID-19 (ich pełna lista znajduje się na naszej podstronie). Od 26 kwietnia to się jednak zmieni i z pomocy będą mogły skorzystać również firmy, które wg stanu na 31.03.2021 r. prowadziły działalność w branży:

  • sprzedaży detalicznej (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne, elektryczny sprzęt AGD, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry i zabawki, kosmetyki oraz art. toaletowe, zegarki i biżuteria),
  • wypożyczenia i sprzedaży artykułów użytku osobistego i domowego,
  • wynajmu maszyn,
  • usług fryzjerskich i kosmetycznych,
  • pasażerskiego transportu lotniczego.

  Spadek obrotów min. 40%

  O przyznanie pomocy mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego lub w:

  • analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • lutym 2020 r.
  • wrześniu 2020 r.

  Ile razy można ubiegać się o dotację?

  Nowa odsłona Tarczy Antykryzysowej zwiększyła liczbę dotacji, jakie może otrzymać firma. Obecnie wsparcie może zostać wypłacone raz lub pięć razy w zależności od branży, w której działa przedsiębiorca. Szczegółowy wykaz kodów PKD i przysługującej im liczbie dotacji znajduje się w tabeli poniżej.

  Więcej branż objętych wsparciem. Lista kodów PKD, uprawniających do skorzystania z dotacji

  Kod PKD (przeważająca działalność) Maksymalna liczba dotacji jaką można uzyskać
  47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z 1
  47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 2
  47.71.Z, 47.72.Z 3
  91.02.Z 4
  49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z  w zakresie działalności lotniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. 5

  Jak i do kiedy można ubiegać się o dotację?

  O wsparcie w wysokości 5 tys. zł będzie można wnioskować do 31 sierpnia 2021 r. Ogłoszenie o naborze wniosków. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

  Pomoc dla przedsiębiorców