www.wroclaw.pl

  Społecznie odpowiedzialny Wrocław

  Każde przedsiębiorstwo – zarówno duża korporacja międzynarodowa jak i mała firma rodzina – wpływa na otoczenie, w którym funkcjonuje. Prowadząc biznes powinieneś mieć świadomość, jak Twoja firma oddziałuje na pracowników, klientów, parterów biznesowych ale i społeczność lokalną czy środowisko naturalne. Nowoczesne firmy coraz częściej biorą za ten wpływ społeczną odpowiedzialność.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR) to taka strategia zarządzania, która uwzględnia m.in. potrzeby społeczne klientów, kontrahentów i społeczności lokalnej oraz aspekty środowiskowe. Zasady CSR można wdrażać za pomocą różnych narzędzi np. poprzez:

  Więcej na temat form społecznej odpowiedzialności biznesu przeczytasz:

  Czym zajmują się przedsiębiorstwa społeczne

  Przedsiębiorstwa społeczne to np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne lub podmioty kościelne, które przeznaczają całość zysków na działalność społeczną lub reintegrację społeczną i zawodową pracowników, zatrudniają co najmniej 30 proc. pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem i są zarządzane w sposób partycypacyjny.

  Dla przedsiębiorstw społecznych zysk nie jest najważniejszy – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy. Tego rodzaju przedsiębiorstwa mogą być jednak równorzędnym parterem biznesowym dla Twojej firmy.

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zarządza platformą kupujespolecznie.pl, na której znajdziesz oferty dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej (społecznych dostawców). Dzięki tej platformie możesz przyjrzeć się dokładnie oferowanym przez te podmioty produktom i usługom.

  Więcej informacji na temat ekonomii społecznej możesz znaleźć także na stronie: ekonomiaspoleczna.gov.pl