wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 11°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

WPT prezentuje raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” i Sektor Innowacji

Uczestnicy konferencji „Wrocław jest przedsiębiorczy”, 30 marca 2022 r. Tomasz Hołod, www.wroclaw.pl
Uczestnicy konferencji „Wrocław jest przedsiębiorczy”, 30 marca 2022 r.

Dwie premiery – raportu „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” i Sektora Innowacji oraz panele dyskusyjne m.in. o biznesie i nauce – to wszystko znalazło się na konferencji „Wrocław jest przedsiębiorczy”.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Gospodarzem konferencji „Wrocław jest przedsiębiorczy” był Wrocławski Park Technologiczny. 

W trakcie spotkania rozmawiano o różnych formach wrocławskiej przedsiębiorczości i zastanawiano się nad tym, co i kto napędza rozwój wrocławskiej przedsiębiorczości. W konferencji uczestniczyli reprezentanci wrocławskich przedsiębiorców, gminy Wrocław oraz instytucji otoczenia biznesu i uczelni.

O tym jak ważne są mikroprzedsiębiorstwa dla Wrocławia świadczą liczby: w mieście działa ich ponad  125 tysięcy i zatrudniają ponad 33 procent wszystkich pracujących wrocławian i wrocławianek
Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

Raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”

Tomasz Wiśliński, zastępca dyrektora ds. marketingu w WPT, zaprezentował wyniki raportu „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”, który powstał na podstawie badań ponad 100 wrocławskich firm. Przedsiębiorcy odpowiadali na pytania w specjalnej ankiecie.

Publikacja podsumowuje badanie i przedstawia wyzwania oraz potrzeby lokalnych mikrofirm.

Raport przygotowany został przez Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu „Bez mikro nie ma makro”, który był realizowany we współpracy z Miastem Wrocław od maja 2021 r.

Ambasadorami „Bez mikro nie ma makro” byli: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Tak o projekcie mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia:

Wrocław to miasto ludzi aktywnych, kreatywnych, przedsiębiorczych. Działa u nas blisko 130 tysięcy przedsiębiorstw. W zdecydowanej większości są to mikrofirmy, które sprawiają, że nasze miasto, nasz region może się dynamicznie rozwijać. Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości naszych wrocławskich przedsiębiorców zyskujemy wszyscy, zyskuje Wrocław. Poprzez projekt Bez mikro nie ma makro, razem z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, chcemy pokazać wrocławiankom i wrocławianom, jak ogromne znaczenie mają dla naszego miasta mikrofirmy
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Raport opisuje m.in.: kondycję wrocławskich mikrofirm, ich innowacyjność i konkurencyjność, cyfryzację, bariery w rozwoju, sytuację finansową, ich inwestycje oraz wpływ pandemii COVID-19 na wrocławskie mikroprzedsiębiorstwa.

Raport-Wroclawska-mikroprzedsiebiorczosc-2022.pdf from Wroclaw

Mikrofirmy ważne dla rozwoju Wrocławia – wpływy z podatków

Z raportu dowiemy się, że we Wrocławiu działa niemal 129 tysięcy firm, z czego 97% w skali mikro. Funkcjonują w różnych branżach, choć pod kątem ich ilości wyróżniają się sektory takie jak:

Warto też podkreślić, że 33% wrocławian pracujących w przedsiębiorstwach pracuje w mikrofirmach, najwięcej z nich w sektorach:

Mikrofirmy mają też ogromny wpływ na kształtowanie budżetu Wrocławia.

Łatwo można sobie przeliczyć, że to ponad 600 milionów złotych wpływu z samych podatków do naszego budżetu, czyli wiele inwestycji, których jest realizowanych we Wrocławiu, powstaje dzięki tym firmom rodzinnym, tym fachowcom, którzy codziennie pracują dostarczając nam na  naszych ulicach, dzielnicach, na naszych osiedlach, tych usług, produktów, które są niezbędne  i które podnoszą nasz komfort i jakość użytkowania tego miasta
Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia

Kluczowe wyniki raportu „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”

Z raportu wynika, ze 54% wrocławskich mikrofirm swoją kondycję ocenia jako dobrą lub bardzo dobrą. Mniejszy optymizm widać w tym, jak mikroprzedsiębiorcy oceniają swoją kondycję finansową. 17% z nich ocenia ją jako złą lub bardzo złą.

Mniejszą uwagę przywiązują jednak do swojej innowacyjności. 96% mikrofirm podejmuje działania zwiększające ich konkurencyjność, jednak tylko 37% uważa się za bardziej innowacyjne niż ich konkurencja.

Mikroprzedsiębiorcy stawiają na jakość obsługi klienta.Według 61% z nich uważa jest to sposób na poprawę konkurencyjności ich firm. Ważne są dla nich również poszerzanie zakresu oraz poprawa jakości ich produktów i usług

Według mikrofirm wiedza i doświadczenie, a nie zaplecze technologiczne czy produkcyjne, są głównym źródłem przewagi innowacyjnej.

Natomiast główną barierą w rozwoju wrocławskich mikrofirm są rosnące koszty prowadzenia firmy. Jako przeszkody postrzegane są również kwestie związane z dostępem do informacji i zakresem wsparcia dla mikrofirm.

Projekt „Bez mikro nie ma makro”

Maciej Potocki, prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego podkreśla, że rozpoczynając kampanię Bez mikro nie ma makro, chciano pokazać mieszkańcom Wrocławia, że mikrofirmy są wokół nas, że stykamy się z nimi na co dzień. Choć są najmniejsze, to skala ich działalności sprawia, że to one napędzają rozwój miasta.

Przez ostatnie kilka miesięcy pokazywaliśmy wartość lokalnych mikrofirm, ich sukcesy, pomysły, produkty i usługi oraz zachęcaliśmy do ich poznania, docenienia i polecania. Przygotowanie raportu o stanie wrocławskiej mikroprzedsiębiorczości to kolejny etap naszych działań. Będzie on wskazówką dla nas, ale też dla Miasta Wrocław i innych instytucji wspierających biznes, pokazującą czego rzeczywiście potrzebują mikrofirmy, co możemy i powinniśmy dla nich zrobić, tak by wspólnie rozwijać nasze miasto
Maciej Potocki, prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego

Podczas konferencji podsumowano spotkania o wrocławskiej przedsiębiorczości, odbywających się pod hasłem „Przedsiębiorczość projektuje przyszłość”.

Natomiast podczas panelu „Co łączy naukę i biznes” rozmawiano z reprezentantami wrocławskich uczelni, dużych międzynarodowych firm, przedsiębiorstw z sektora MŚP i startupów o tym, jaki potencjał niesie ze sobą współpraca biznesu i nauki.

Sektor Innowacji nowy projekt WPT

W trakcie konferencji zaprezentowano nowy portal WPT – Sektor Innowacji. To przestrzeń dedykowana innowacjom, wymianie kontaktów, przepływowi know-how oraz rozwojowi współpracy między biznesem, innowatorami i środowiskiem naukowym.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama