wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-3°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 00:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. WPT prezentuje raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” 2022 i sektor Innowacji

Dwie premiery – raportu „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” i Sektora Innowacji oraz panele dyskusyjne m.in. o biznesie i nauce – to wszystko znalazło się na konferencji „Wrocław jest przedsiębiorczy”.

Reklama

Gospodarzem konferencji „Wrocław jest przedsiębiorczy” był Wrocławski Park Technologiczny. 

W trakcie spotkania rozmawiano o różnych formach wrocławskiej przedsiębiorczości i zastanawiano się nad tym, co i kto napędza rozwój wrocławskiej przedsiębiorczości. W konferencji uczestniczyli reprezentanci wrocławskich przedsiębiorców, gminy Wrocław oraz instytucji otoczenia biznesu i uczelni.

O tym jak ważne są mikroprzedsiębiorstwa dla Wrocławia świadczą liczby: w mieście działa ich ponad  125 tysięcy i zatrudniają ponad 33 procent wszystkich pracujących wrocławian i wrocławianek
Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

Raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”

Tomasz Wiśliński, zastępca dyrektora ds. marketingu w WPT, zaprezentował wyniki raportu „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”, który powstał na podstawie badań ponad 100 wrocławskich firm. Przedsiębiorcy odpowiadali na pytania w specjalnej ankiecie.

Publikacja podsumowuje badanie i przedstawia wyzwania oraz potrzeby lokalnych mikrofirm.

Raport przygotowany został przez Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu „Bez mikro nie ma makro”, który był realizowany we współpracy z Miastem Wrocław od maja 2021 r.

 • W projekcie „Bez mikro nie ma makro” zorganizowano konkurs #bezmikroniemamakro, poprzez który WPT zachęcał mieszkańców Wrocławia do pokazania mikroprzedsiębiorstw, które lubią, znają i chcą wspierać.
 • Przygotowano także nowy portal Wrocławski Rzemieślnik, w którym znajdziemy namiary na lokalnych szewców, krawców, zegarmistrzów, cukierników czy mechaników.

Ambasadorami „Bez mikro nie ma makro” byli: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Tak o projekcie mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia:

Wrocław to miasto ludzi aktywnych, kreatywnych, przedsiębiorczych. Działa u nas blisko 130 tysięcy przedsiębiorstw. W zdecydowanej większości są to mikrofirmy, które sprawiają, że nasze miasto, nasz region może się dynamicznie rozwijać. Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości naszych wrocławskich przedsiębiorców zyskujemy wszyscy, zyskuje Wrocław. Poprzez projekt Bez mikro nie ma makro, razem z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, chcemy pokazać wrocławiankom i wrocławianom, jak ogromne znaczenie mają dla naszego miasta mikrofirmy
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Raport opisuje m.in.: kondycję wrocławskich mikrofirm, ich innowacyjność i konkurencyjność, cyfryzację, bariery w rozwoju, sytuację finansową, ich inwestycje oraz wpływ pandemii COVID-19 na wrocławskie mikroprzedsiębiorstwa.

Raport-Wroclawska-mikroprzedsiebiorczosc-2022.pdf from Wroclaw

Mikrofirmy ważne dla rozwoju Wrocławia – wpływy z podatków

Z raportu dowiemy się, że we Wrocławiu działa niemal 129 tysięcy firm, z czego 97% w skali mikro. Funkcjonują w różnych branżach, choć pod kątem ich ilości wyróżniają się sektory takie jak:

 • handel i naprawa pojazdów – 16%,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 16%,
 • budownictwo – 10%,
 • informacja i komunikacja – 10%,
 • obsługa rynku nieruchomości – 9%.

Warto też podkreślić, że 33% wrocławian pracujących w przedsiębiorstwach pracuje w mikrofirmach, najwięcej z nich w sektorach:

 • handel i naprawa pojazdów (22%),
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17%)
 • budownictwo (11%).

Mikrofirmy mają też ogromny wpływ na kształtowanie budżetu Wrocławia.

Łatwo można sobie przeliczyć, że to ponad 600 milionów złotych wpływu z samych podatków do naszego budżetu, czyli wiele inwestycji, których jest realizowanych we Wrocławiu, powstaje dzięki tym firmom rodzinnym, tym fachowcom, którzy codziennie pracują dostarczając nam na  naszych ulicach, dzielnicach, na naszych osiedlach, tych usług, produktów, które są niezbędne  i które podnoszą nasz komfort i jakość użytkowania tego miasta
Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia

Kluczowe wyniki raportu „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”

Z raportu wynika, ze 54% wrocławskich mikrofirm swoją kondycję ocenia jako dobrą lub bardzo dobrą. Mniejszy optymizm widać w tym, jak mikroprzedsiębiorcy oceniają swoją kondycję finansową. 17% z nich ocenia ją jako złą lub bardzo złą.

Mniejszą uwagę przywiązują jednak do swojej innowacyjności. 96% mikrofirm podejmuje działania zwiększające ich konkurencyjność, jednak tylko 37% uważa się za bardziej innowacyjne niż ich konkurencja.

Mikroprzedsiębiorcy stawiają na jakość obsługi klienta.Według 61% z nich uważa jest to sposób na poprawę konkurencyjności ich firm. Ważne są dla nich również poszerzanie zakresu oraz poprawa jakości ich produktów i usług

Według mikrofirm wiedza i doświadczenie, a nie zaplecze technologiczne czy produkcyjne, są głównym źródłem przewagi innowacyjnej.

Natomiast główną barierą w rozwoju wrocławskich mikrofirm są rosnące koszty prowadzenia firmy. Jako przeszkody postrzegane są również kwestie związane z dostępem do informacji i zakresem wsparcia dla mikrofirm.

Projekt „Bez mikro nie ma makro”

Maciej Potocki, prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego podkreśla, że rozpoczynając kampanię Bez mikro nie ma makro, chciano pokazać mieszkańcom Wrocławia, że mikrofirmy są wokół nas, że stykamy się z nimi na co dzień. Choć są najmniejsze, to skala ich działalności sprawia, że to one napędzają rozwój miasta.

Przez ostatnie kilka miesięcy pokazywaliśmy wartość lokalnych mikrofirm, ich sukcesy, pomysły, produkty i usługi oraz zachęcaliśmy do ich poznania, docenienia i polecania. Przygotowanie raportu o stanie wrocławskiej mikroprzedsiębiorczości to kolejny etap naszych działań. Będzie on wskazówką dla nas, ale też dla Miasta Wrocław i innych instytucji wspierających biznes, pokazującą czego rzeczywiście potrzebują mikrofirmy, co możemy i powinniśmy dla nich zrobić, tak by wspólnie rozwijać nasze miasto
Maciej Potocki, prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego

Podczas konferencji podsumowano spotkania o wrocławskiej przedsiębiorczości, odbywających się pod hasłem „Przedsiębiorczość projektuje przyszłość”.

Natomiast podczas panelu „Co łączy naukę i biznes” rozmawiano z reprezentantami wrocławskich uczelni, dużych międzynarodowych firm, przedsiębiorstw z sektora MŚP i startupów o tym, jaki potencjał niesie ze sobą współpraca biznesu i nauki.

Sektor Innowacji nowy projekt WPT

W trakcie konferencji zaprezentowano nowy portal WPT – Sektor Innowacji. To przestrzeń dedykowana innowacjom, wymianie kontaktów, przepływowi know-how oraz rozwojowi współpracy między biznesem, innowatorami i środowiskiem naukowym.

 • Na portalu Sektor Innowacji będzie działać Giełda Innowacji – baza umożliwiająca bezpłatne dodawanie i wyszukiwanie innowacyjnych usług, produktów i technologii tworzonych przez innowatorów, firmy i instytucje z różnych branż. To miejsce dla każdego, kto rozwija innowacje niezależnie od tego, czy robi to we własnym zakresie, na uczelni wyższej czy w ramach międzynarodowej organizacji.
 • Sektor Innowacji to projekt rozwijany we Wrocławiu, dlatego nie mogło zabraknąć opowieści o sukcesach wrocławskich przedsiębiorców i naukowców, którzy rozwijają innowacje, znane nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. W formie case study będzie można je przeczytać w sekcji Wrocławskie Innowacje.
 • Na portalu będzie Weryfikator Innowacji – bezpłatne narzędzie, w ramach którego eksperci z WPT, będą udzielać porad zainteresowanym innowatorom, przedsiębiorcom czy naukowcom, dotyczących tego, jak rozwijać ich pomysł np. jakie kroki podjąć, by pomysł na innowację zmienić w biznesplan. Odbywa się to na zasadach pełnej poufności.
 • Stale rozbudowywana będzie również Baza Wiedzy Innowatora, w ramach której będzie można znaleźć eksperckie informacje dotyczące kwestii ważnych dla przedsiębiorców, ale też zbiór informacji o instytucjach otoczenia biznesu, z którymi mogą współpracować.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl