wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: zła

Dane z godz. 12:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Miasto
  4. Zagraniczni pracownicy we Wrocławiu
  5. Przeprowadzka pracownika z zagranicy z rodziną
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Coraz więcej wrocławskich firm szuka pracowników za granicą. Jak komfortowo i bezpiecznie przeprowadzić obcokrajowca wraz z rodziną? Jak znaleźć mieszkanie, szkołę dla dzieci czy uzyskać numer PESEL? W naszym poradniku przedstawiamy procedury związane z relokacją obcokrajowców, którzy pochodzą spoza Unii Europejskiej.

Reklama

Częstym powodem rezygnacji z przeprowadzki do innego kraju jest kwestia posiadania rodziny i dzieci, które nie są gotowe na podejmowanie ryzyka związanego ze zmianą środowiska czy różnicami kulturowymi. Jest to zjawisko zrozumiałe, ponieważ rodziny z reguły nie chcą się rozdzielać i pracować w różnych miejscach. Istnieje jednak spora grupa osób, które decydują się na taki krok i przenoszą się w tym przypadku do Wrocławia. Yuriy Nagirnyi wraz z rodziną przeprowadził się do Wrocławia z Ukrainy.

Gdy pracodawca zaproponował mi pracę w Polsce na rok, nie zastanawiałem się nawet przez chwilę. Sam pochodzę z zachodniej Ukrainy, gdzie Polska jest odbierana jako kraj o podobnych zwyczajach i mentalności. Okazało się, że mimo wielu wspólnych czynników, nastawienie tutejszych ludzi do życia jest o wiele bardziej pozytywne. Po zakończeniu mojej rocznej umowy o pracę stwierdziliśmy z małżonką, że zostaniemy tu jeszcze na długo, o ile nie na stałe. Z każdym dniem odkrywamy coś nowego w bogatej polskiej kulturze i historii, lubimy inwestować w to swój czas i środki – mówi Yuriy Nagirnyi, zatrudniony w firmie Luxoft we Wrocławiu.

We Wrocławiu działa wiele korporacji, które pomagają komfortowo i bezpiecznie przeprowadzić obcokrajowca wraz z rodziną. Szukają m.in. mieszkania czy szkoły dla dzieci.

Relokacja specjalistów IT o wysokich kompetencjach to wyzwanie zarówno formalne, jak i HR-owe. Z jednej strony pracodawca zajmuje się zagadnieniami logistycznymi czy organizacją pobytu, z drugiej zaś równie ważnym zadaniem jest pomoc pracownikom i jego bliskim w adaptacji do nowego otoczenia. Kwestia „aklimatyzacji” dotyczy szczególnie rodzin. Zarówno pracownikom, jak i ich rodzinom pomagamy radzić sobie z barierą językową, finansując kursy języka polskiego. Wspieramy rodziny w wynajęciu lub kupnie mieszkania, zrozumieniu polskiego systemu prawnego, zdobyciu zezwoleń na pobyt czy uzyskaniu numeru PESEL, koniecznego w niektórych typach procedur. Chcemy, żeby tak specjaliści, jak i ich bliscy czuli się we Wrocławiu jak u siebie. Dlatego organizujemy dla nich spotkania integracyjne, dwa razy w miesiącu nasz przewodnik oprowadza nowe osoby po mieście. Wszystko to są odpowiedzi na ważne wyzwania, przed którymi stają relokowane rodziny – opowiada Bartosz Strożek, dyrektor regionalny Luxoftu we Wrocławiu.

Przeprowadzka – jak zalegalizować swój pobyt we Wrocławiu

Co zatem, jeśli rodzina cudzoziemców zdecydowała się na przeprowadzkę? Co powinna zrobić, żeby zalegalizować swój pobyt w Polsce?

W praktyce taka sytuacja wygląda następująco: po otrzymaniu wizy pracowniczej w swoim kraju (wydanej w celu wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę) pracownik ma prawo wjazdu i pracy w Polsce. Współmałżonek wraz z dziećmi może dołączyć do pracownika na podstawie jakiejkolwiek innej wizy, do której ma prawo – może to być wiza m.in. turystyczna lub służbowa.

Pobyt czasowy – karta pobytu

W czasie pobytu w Polsce, najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy, każdy z członków rodziny musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy wraz z załącznikami. W tym celu należy wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce zamierzonego pobytu w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane w postaci karty pobytu, a jeśli jest to zezwolenie wydane w celu wykonywania pracy wraz z zezwoleniem na pobyt, urząd wydaje kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Wzór karty pobytu, źródło: migrant.info.pl

We Wrocławiu cudzoziemcy mogą ubiegać się o kartę pobytu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Istnieje możliwość zarezerwowania terminu złożenia dokumentów, aby nie czekać w kolejkach, które w ostatnim czasie dosyć istotnie się wydłużyły.

Po upływie 10 dni od dnia złożenia dokumentów członkowie rodziny, którzy przyjechali do Polski na podstawie krótkoterminowych wiz, mogą otrzymać stempel w paszporcie, który upoważnia do pobytu na terenie Polski do momentu otrzymania karty pobytu. Nie można natomiast opuszczać Polski w momencie, gdy wiza przestała być ważna, a w paszporcie widnieje stempel – należy ten czas przeczekać do momentu otrzymania karty pobytu.

Od złożenia wniosku postępowanie administracyjne może trwać od 3 do 6 miesięcy, a karta pobytu jest wydawana maksymalnie na okres do 3 lat. Zaleca się więc nie zwlekać z tą procedurą w przypadku osób, którym zależy na częstych wyjazdach za granicę.

Listę wszystkich niezbędnych dokumentów również można odnaleźć na stronie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Warto pobrać plik „Informacja dla cudzoziemców” w odpowiednim dla siebie języku i kierując się informacją w punkcie 4.5 Dokumenty, przygotować załączniki do wniosku. Ponieważ proces ten jest dość czasochłonny, można także skorzystać z pomocy pełnomocnika i polecić sprawę osobie, która ma odpowiednie doświadczenie, by reprezentować cudzoziemców przed urzędem. Koszt pełnomocnictwa to 17 zł.

Ile to kosztuje?

Opłata za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę to 440 zł, a za wydanie zezwolenie na pobyt czasowy – czyli w opisywanym wyżej przypadku dla członków rodziny pracownika – wynosi 340 zł. Warunkiem otrzymania karty pobytu po zakończeniu procesu jest to, aby każda z osób, która złożyła wniosek, przedstawiła w urzędzie potwierdzenie zameldowania (umowa najmu, kupna mieszkania itp.) oraz uiściła opłatę za wydanie karty pobytu w wysokości 50 zł.

Pozwolenia na pracę czy tzw. oświadczenie?

Jeśli przyszły pracownik będzie chciał przyjechać do Wrocławia z całą rodziną, lepiej aby miał pozwolenie na pracę czy był w Polsce zatrudniony w oparciu o tzw. oświadczenie (chodzi o oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). W przypadku oświadczenia, są przypadki, że członkowie rodzin mieli problem z wizami na przyjazd do Polski. Które i dlaczego rozwiązanie jest korzystniejsze dla obcokrajowca?

Niejednokrotnie rozmawiamy z przedstawicielami firm, które zatrudniają obywateli Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Wspólnie uzgadniamy, że jeśli przyszły pracownik będzie chciał przyjechać do Polski z całą rodziną, lepiej aby skorzystał z dłuższej procedury, czyli pozwolenia na pracę, zamiast opierać się jedynie na tzw. oświadczeniu, ponieważ są przypadki, że członkowie rodzin nie otrzymali wiz na przyjazd do Polski – mówi Aleksandra Kłonowska-Drozd z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Sylwia Jurgiel, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego, informuje, że jeśli chodzi o możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP, to z punktu widzenia urzędu nie ma znaczenia, czy cudzoziemiec pracuje na terytorium RP w oparciu o zezwolenie na pracę czy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Jedno i drugie pozwala takiej osobie na legalną pracę w Polsce. Różnica tak naprawdę dotyczy okresu, przez jaki cudzoziemiec może pracować na terenie naszego kraju. W przypadku oświadczenia jest to 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a zezwolenie na pracę może być wydane w skrajnych przypadkach nawet na 5 lat.

– Osobną kwestią pozostaje możliwość uzyskania wiz (krajowych czy strefy Schengen) przez członków rodziny cudzoziemca, którzy chcieliby do niego dołączyć lub z nim przebywać. Zgodnie z przepisami, organem odpowiedzialnym za wydawanie wiz cudzoziemcom jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. I tylko od ostatecznej decyzji konsula zależy, kto otrzyma wizę. Jeżeli faktycznie jest tak, że konsul ma wątpliwości co do wydania wiz dla członków rodzin cudzoziemca, który przyjeżdża do Polski do pracy na oświadczenie – wówczas należy rozważyć możliwość wystąpienia przez pracodawcę do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę, co być może w oczach konsula w sposób o wiele bardziej pewny uprawdopodobni rzeczywiste zatrudnienie cudzoziemca w Polsce, a tym samym posiadanie przez niego stabilnego i regularnego źródła dochodu. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy jest jedynie oświadczeniem, a nie gwarancją zatrudnienia cudzoziemca i wielokrotnie stawało się podstawą wyłudzania wiz przez cudzoziemców – mówi Sylwia Jurgiel.

– Zatrudnienie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi to łatwa i szybka procedura, ale pozwala zatrudnić m.in. obywatela Ukrainy na okres nie przekraczający 6 miesięcy, w kolejnych 12 miesiącach. To oznacza, że po 6 miesiącach pracownik musi uzyskać od pracodawcy pozwolenie na pracę, albo wrócić na Ukrainę na minimum pół roku. Taka opcja zatrudnienia nie jest więc korzystna dla pracownika, który chciałby przyjechać od Polski wraz z rodziną – mówi Małgorzata Walat, dyrektor rynków zagranicznych Sanpro JOB Service BPO Sp. zo.o. S.K.

Wersja niemiecka – Umzug eines Mitarbeiters aus dem Ausland mit Familie

Wersja angielska – How to relocate foreign employee and their family

Zagraniczni pracownicy we Wrocławiu [PRZEWODNIK]

Jarek Ratajczak

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą RelocateYou oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej


Oksana Kartavtseva
Prezes Zarządu Relocateyou sp. z o.o.
www.relocateyou.pl

Aleksandra Kłonowska-Drozd
Kierownik Projektu
www.invest-in-wroclaw.pl

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl