www.wroclaw.pl

    Prowadzenie firmy

    Niektóre rodzaje działalności można prowadzić tylko po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji lub zezwoleń. Piszemy też jak zatrudniać pracowników zagranicznych. I jak obcokrajowiec może założyć firmę.