wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 7°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Licencje, koncesje, zezwolenia

Redakcja www.wroclaw.pl,
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Niektóre rodzaje działalności można prowadzić tylko po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji lub zezwoleń.

Reklama

Mimo swobody prowadzenia działalności gospodarczej i równych praw wszystkich przedsiębiorców prowadzenie firmy w Polsce jest czasem możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków formalno-prawnych. Jednym z nich jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W przypadku niektórych profesji kwalifikacje zawodowe musi posiadać sam przedsiębiorca (m.in. prawnik i lekarz), w innych – można zatrudnić osobę z niezbędnymi kwalifikacjami.

Inną barierą, z jaką musi zmierzyć się przedsiębiorca, jest reglamentacja działalności gospodarczej. Określone rodzaje działalności można rozpocząć, jeżeli spełni się szczególne warunki przewidziane prawem, tj. po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanejDotyczy to ponad 80 różnych rodzajów działalności.

Uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej

Koncesja, zezwolenie oraz działalność regulowana uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju przez czas nieokreślony. W szczególnych przypadkach mogą obowiązywać przez czas określony.  

Najczęściej trzeba występować do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności; możliwe jest także wydawanie decyzji przez organy administracji samorządowej.

Listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem organów je wydających oraz odpowiednich aktów prawnych znajdziesz tutaj.

Na stronach internetowych urzędów dostępne są formularze wniosków oraz szczegółowe informacje o warunkach, jakie trzeba spełnić do uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru, dokumentach, które trzeba dostarczyć i kosztach wydania decyzji.

W Urzędzie Miejskim Wrocławia można uzyskać następujące uprawnienia:

UWAGA! Szczegółowe informacje na temat poszczególnych rodzajów zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestrów działalności regulowanej znajdziesz na także stronie: biznes.gov.pl 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl