www.wroclaw.pl

  Opieka medyczna – publiczna i prywatna służba zdrowia

  Czy obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski mogą korzystać z usług publicznej służby zdrowia? Jeśli nie w placówkach publicznych, to czy istnieją prywatne jednostki, w których obcokrajowcy mogą liczyć na pomoc w kwestiach chorobowych? Na te pytania odpowiedź można znaleźć poniżej, natomiast z myślą o zagranicznych mieszkańcach Wrocławia, postaramy się przybliżyć nieco ogólne zasady funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Jednym z wymaganych dokumentów (w kontekście podjęcia pracy) jest dowód posiadania odpowiedniego ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego na kwotę co najmniej 30 000 EUR lub np. dowód opłacenia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia to państwowa instytucją, która finansuje świadczenia opieki zdrowotnej ze składek płaconych przez osoby ubezpieczone właśnie w NFZ). Czy to oznacza, że obcokrajowiec, który zamierza pracować w Polsce, musi cały czas posiadać aktualne wykupione ubezpieczenie podróżne? Nie, nie jest to konieczne.

  Chcąc bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, należy ubezpieczyć się w NFZ. Natomiast, wszystkie osoby zatrudnione w Polsce, w tym także cudzoziemcy, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, co oznacza że z ich comiesięcznej pensji „automatycznie” odprowadza się składkę do NFZ (robi to z reguły pracodawca). Należy się następnie zarejestrować w wybranej lokalnej przychodni, gdzie w razie konieczności, pacjent będzie korzystał z usług medycznych. Przy rejestracji warto pamiętać, że ze świadczeń zdrowotnych przysługujących osobie ubezpieczonej mogą korzystać także członkowie jej najbliższej rodziny, jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu (należy taką informację zgłosić przy wyborze placówki NFZ).

  Jeżeli nie ma ubezpieczenia

  Obcokrajowcy przebywający na terenie Polski legalnie, którzy nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, powinni rozważyć opcję dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ, aby uniknąć kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do NFZ (w jednym z oddziałów w pobliżu miejsca zamieszkania). W celu podpisania umowy z NFZ, cudzoziemcy spoza UE, oprócz paszportu powinni dodatkowo posiadać jeden z poniższych dokumentów:

  Po zawarciu umowy z NFZ należy udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), gdzie należy jeszcze złożyć druk ZUS ZZA, który można wydrukować i zanieść osobiście lub wysłać pocztą do oddziału lub inspektoratu ZUS w swojej dzielnicy.

  Szczegółowe informacje odnośnie opieki medycznej można również znaleźć na stornie internetowej.

  W Polsce można się również leczyć prywatnie, natomiast w takim przypadku wszystkie świadczenia są oczywiście płatne. We Wrocławiu funkcjonuje wiele prywatnych palcówek medycznych świadczących bardzo szeroki wachlarz usług – można je z łatwością odszukać korzystając z wyszukiwarki internetowej. Z ich oferty korzysta wielu pracowników wrocławskich firm, zwłaszcza z sektora usługowego.

  – Chyba wszystkie firmy, które do tej pory ulokowały się w aglomeracji wrocławskiej (a przynajmniej znaczna ich większość), oferują swoim pracownikom pakiety umożliwiające korzystanie z prywatnej opieki medycznej. W zależności od pracodawcy, pełnionej w firmie funkcji, czy zajmowanego stanowiska, pakiety te zawierają szerszy bądź węższy zakres usług – mówi Aleksandra Kłonowska-Drozd z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. – Kilka lat temu przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników wrocławskich firm sektora usługowego zatrudniających obcokrajowców, która m.in. badała doświadczenia pracowników związane z korzystaniem z usług publicznej służby zdrowia.  Większość respondentów ankiety wskazała, że głównie ze względu na długie terminy oczekiwania do wybranych specjalistów, korzysta wyłącznie z prywatnej opieki medycznej. Pojawiły się również opinie, że lekarze w placówkach publicznych są kompetentni, posiadają dużą wiedzę, a pomoc jaką można uzyskać dzwoniąc pod numer 112, jest wyczerpująca i profesjonalna – dodaje.

  Zagraniczni pracownicy we Wrocławiu [PRZEWODNIK]

  Coraz więcej zagranicznych specjalistów pracuje we Wrocławiu. Z myślą o nich, ich rodzinach i pracodawcach opracowaliśmy swojego rodzaju poradnik. W kolejnych artykułach omawiane są takie tematy, jak – relokacja pracowników z zagranicy w praktyce z punktu widzenia pracodawcy, relokacja członków rodziny pracownika z zagranicy, początkowe koszty obcokrajowca związane z przeprowadzką do Wrocławia, rejestracja firmy w Polce przez cudzoziemca oraz miniporadnik ekspata, czyli jak odnaleźć się we Wrocławiu.

  Wersja angielska – Public & private medical care in Wroclaw [GUIDE]

  Wersja niemiecka – Medizinische Versorgung – öffentliches und privates Gesundheitswesen [RATGEBER]

  Jarek Ratajczak

  Artykuł przygotowany we współpracy z firmą RelocateYou oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej


  Oksana Kartavtseva
  Prezes Zarządu Relocateyou sp. z o.o.
  www.relocateyou.pl

  Aleksandra Kłonowska-Drozd
  Kierownik Projektu
  www.invest-in-wroclaw.pl