www.wroclaw.pl

  Ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy

  4 maja na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ruszył formularz rejestracyjny dla zakładów pracy, które chcą szczepić swoich pracowników. W szczepieniach przeciwko COVID-19 mogą wziąć także udział członkowie rodzin pracowników, a do programu mogą się zgłaszać również szkoły wyższe (pracownicy i studenci) oraz samorządy zawodowe oraz stowarzyszenia branżowe.

  Fot. www.wroclaw.pl

  W komunikacie wyjaśniono, że wytyczne dotyczące organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy zostały opracowane przez zespół Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Główny Inspektorat Sanitarny i Centrum e-Zdrowia. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

  Czy pracownik otrzyma dzień wolny?

  Pracodawca może uznać nieobecność w pracy w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 za usprawiedliwioną. Decyzja o zwolnieniu pracownika od pracy w związku z poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19 zależy od woli pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy bez, jak i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przy czym decyzja co do zachowania wynagrodzenia należy do pracodawcy.

  wyjaśniono w rządowym komunikacie

  Gdzie będą szczepienia?

  Pracodawcy uczestniczący w programie:

  • pojedynczy pracodawca,
  • grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
  • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
  • szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia).

  Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień. Czytaj także: Szczepienia w zakładach pracy – pytania i odpowiedzi. 

  Szczepnienia w zakładach pracy

  Kto i kiedy może wziąć udział w szczepieniu?

  Zakład pracy będzie mógł zgłosić następujące osoby:

  • pracowników zakładów pracy,
  • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
  • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  • studentów, którzy ukończyli 18 lat (zgłasza szkoła wyższa),
  • członków rodzin wyżej wymienionych osób.

  Formularz zgłoszeniowy

  Aby wziąć udział w programie, zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Formularz jest dostępny od 4 maja.

  W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

  • PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).
  • Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek).
  • Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).

  Kiedy ruszą szczepienia?

  Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. W maju i w czerwcu do programu będą sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa.

  O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę oraz dostępność szczepionek. Terminy rozpoczęcia szczepień w danym zakładzie będą wskazywane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, poprzez zwiększenie oferty w Systemie Dystrybucji Szczepionek (SDS) dla obsługującego PWDL.

  Co jeżeli pracownik mam dwa terminy szczepienia?

  Pracownik oprócz zgłoszenia chęci udziału w szczepieniach w zakładzie pracy, może także dokonać indywidualnego zgłoszenia zgodnie z rządowym harmonogramem.

  • Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada wcześniej niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy, pracownik jest szczepiony w punkcie szczepień zgodnie z zapisem (nie szczepi się w zakładzie pracy).
  • Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień, zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (pracownik szczepi się w zakładzie pracy).