26 sierpnia 2019

Przeprowadzka Straży Miejskiej na ul. Na Grobli

100%
POSTĘP PRACY

Ul. Na Grobli 14/16 – to adres nowej siedziby Straży Miejskiej. Jednym ze stu zadań na pierwszych 100 dni prezydentury Jacka Sutryka było doposażanie i wsparcie rozwoju Straży Miejskiej Wrocławia, w tym także nowe miejsce dla strażników.

We wrześniu 2019 r. strażnicy przeniosą się do nowej siedziby.

W lutym Straż Miejska uzyskała tytuł prawny do władania budynkiem o powierzchni 4 tys. mkw. W marcu złożono wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. Prace remontowo – adaptacyjne budynków przy Na Grobli rozpoczęto 22.07.2019 r. i prowadzone są do końca sierpnia. 

W budynku po dawnym Biurze Obsługi Klienta MPWiK będzie teraz całodobowy posterunek funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia.

 

TIME LINE

 • wskazanie nowej lokalizacji siedziby Straży Miejskiej Wrocławia

  styczeń 2019
 • złożenie wniosku do Prezydenta o uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości

  luty 2019
 • akceptacja wniosku złożonego przez Straż Miejską

  luty 2019
 • złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych na przeniesienie Straży Miejskiej do nowej siedziby

  marzec 2019
 • wstępna inwentaryzacja budynków

  marzec - kwiecień 2019
 • podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej

  kwiecień 2019
 • rozpatrzenie wniosku Straży Miejskiej o przyznanie środków finansowych na majowej sesji Rady Miejskiej Wrocławia

  maj 2019
 • Rozpoczęcie prac remontowo - adaptacyjnych budynku 

  lipiec 2019
 • planowane zakończenie przeprowadzki Straży Miejskiej do nowej siedziby przy Na Grobli

  sierpień 2019
 • otwarcie nowej siedziby Straży Miejskiej

  październik 2019
Rozwiń