Zacznę wdrażać program rozwoju Straży Miejskiej

Straż Miejska to zdecydowanie potrzebna, ale niedoinwestowana służba miejska. Opracuję i zacznę wdrażać kilkuletni program działania i rozwoju Straży Miejskiej.

W ramach programu rozwoju Straży Miejskiej, w budżecie na 2019 rok zapisano 23 158 000 zł – to o 1 188 000 więcej, niż w 2018 roku.

Zwiększony budżet zostanie przeznaczony na podwyższenie standardów oraz wynagrodzeń, a także stworzenie nowych miejsc pracy. Wpłynie to pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia (rozwój Straży Miejskiej to również Eko – Patrole oraz strażnicy na osiedlach).

Ekopartol zostanie kadrowo podwojony do końca 2019 roku (o 30 osób – w sumie od 2020 roku liczyć będzie 60 strażników). Dodatkowo uruchomiony zostanie nabór na 48 strażników, którzy obsługiwać będą wrocławskie osiedla. Nadzór nad funkcjonowaniem oraz działaniami Straży Miejskiej przejąłem bezpośrednio.

Po spotkaniu z Komendantem Straży Miejskiej zapadła decyzja o przygotowaniu planu zagospodarowania istniejącej infrastruktury pod nową siedzibę Straży Miejskiej. Celem jest poprawa warunków pracy tej jednostki oraz lepsza, wzajemna komunikacja. Efekt – Straż Miejska wyprowadzi się z dotychczasowej siedziby przy ul. Gwarnej. Nowe siedziby Straży Miejskiej powstaną przy Sukiennicach 12 (będzie tam funkcjonował całodobowy posterunek, także z punktem dla klientów oraz centrum dyspozycyjnym dla służb w trakcie imprez w Rynku).

Główna siedziba Straży Miejskiej będzie się znajdowała w budynku przy ul. Na Grobli (budynek o powierzchni 4000 metrów kwadratowych – teraz Straż ma do dyspozycji 2,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni). Warto pamiętać, że Ekopatrol stacjonuje już także w nowej siedzibie UM Wrocławia przy ul. Hubskiej.

Ponadto zakupione zostały: dron pozwalający na monitorowanie miejsc trudno dostępnych, np. nielegalnych wysypisk odpadów; trzy kamery do monitoringu mobilnego, dymomierz i analizator spalin, dwa wilgotnościomierze (badanie wilgotności drewna spalanego w piecach i kominkach), urządzenie zadymiające, pozwalające lokalizować miejsca nielegalnych podłączeń ścieków. Ekopatrol wyposażony został w dodatkowy samochód terenowy pozwalający na prace w trudnym terenie.