www.wroclaw.pl

Czat Wideo Nasz Wrocław

Grafika dotyczy programu Nasz Wrocław

Od 16 maja zarejestrujesz konto, a także aktywujesz Status Podatnika i Status MAX poprzez czat wideo, a tym samym załatwisz wszystkie sprawy związane z programem Nasz Wrocław całkowicie bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Czat wideo umożliwi natychmiastowe połączenie z naszym pracownikiem, ale możesz także umówić się na wizytę w dogodnym dla Ciebie terminie. Od teraz nie musisz planować osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta. 

Na wizytę wideo możesz umówić na najbliższe 7 dni roboczych (samodzielnie lub telefonicznie), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:45. Jeśli umawiasz wizytę samodzielnie, pamiętaj aby ją potwierdzić klikając w link przesłany na wskazany adres e-mail. Pamiętaj, aby być gotowym do połączenia wideo nieco wcześniej, abyśmy mogli punktualnie przystąpić do rozmowy, ponieważ rozmowa jest rezerwowana na określony czas (maksymalnie 15 lub 30 minut). 

Podczas połączenia z pracownikiem za pośrednictwem czatu wideo będzie można:

  • uzyskać wszelkie informacje na temat programu Nasz Wrocław w tym również wsparcie techniczne w przypadku jakichkolwiek problemów np. z logowaniem;
  • uzyskać wsparcie w zakresie założenia Konta;
  • aktywować Status Podatnika i/lub Status MAX.

Przed wizytą pamiętaj aby przygotować wymagane dokumenty tj.:

1. Dokument ze zdjęciem i nr PESEL do potwierdzenia tożsamości;

2. W przypadku chęci aktywacji Statusu Podatnika, należy okazać w formie papierowej:

  • pierwszą stronę zeznania rocznego PIT za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z pieczątką urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską, albo
  • pierwszą stronę zeznania rocznego PIT za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru UPO (w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu), albo
  • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. W przypadku aktywacji Statusu MAX należy okazać w formie papierowej:

  • informacje o zameldowaniu na pobyt stały we Wrocławiu np. pobranej ze strony gov.pl (instrukcja), albo
  • zaświadczenie potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu.