www.wroclaw.pl

Polityka prywatności „Aplikacji Nasz Wrocław”

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ma na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej „Aplikacja Nasz Wrocław”, zwanej dalej aplikacją mobilną. Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ma możliwość identyfikacji użytkowników aplikacji mobilnej.

Gromadzenie danych w związku z instalacją Aplikacji Nasz Wrocław i założeniem Konta

Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest unikalny identyfikator telefonu (do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia). Unikalny identyfikator telefonu jest wysyłany do Gminy w procesie założenia Konta za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz wykorzystywany w celu jednoznacznego zidentyfikowania aplikacji i urządzenia mobilnego. Ponadto założenie Konta związane jest z przetwarzaniem dodatkowych danych, tj.: imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, opcjonalnie nr mieszkania), opcjonalnie nr telefonu, urząd skarbowy, w którym podatnik rozlicza się z podatku dochodowego, nr posiadanej karty (plastikowej lub wirtualnej, zapisanej w telefonie). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta.

W przypadku, w którym dorosły użytkownik dołączy do programu swoje dziecko, którego jest rodzicem/opiekunem, to będą przetwarzane również dane jego dziecka, tj.: imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail (o ile dorosły użytkownik poda odrębny adres e-mail dla dziecka) oraz nr posiadanej karty. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia korzystania z Konta przez dziecko użytkownika.

Komunikacja między aplikacją mobilną a Aplikacją Centralną i Aplikacją CMS Nasz Wrocław odbywa się z użyciem protokołu HTTPS. Aplikacja mobilna może prosić o pozwolenie na dostęp następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

  • lokalizacja;
  • pamięć;

W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

Gromadzenie danych w związku z uzyskaniem Statusu

Nadanie Statusu związany jest z przetwarzaniem danych, które podawane są w trakcie zakładania Konta, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, opcjonalnie nr mieszkania), opcjonalnie nr telefonu (wnioskodawca może go podać dobrowolnie), urząd skarbowy, w którym podatnik rozlicza się z podatku dochodowego, nr posiadanej karty (plastikowej lub wirtualnej, zapisanej w telefonie).

W przypadku, w którym dorosły użytkownik dołączy do programu swoje dziecko, którego jest rodzicem/opiekunem, to będą przetwarzane również dane jego dziecka, tj.: imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail (o ile dorosły użytkownik poda odrębny adres e-mail dla dziecka) oraz nr posiadanej karty. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia korzystania z Konta przez dziecko użytkownika.

Wykorzystywanie danych

Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie Gminy Wrocław Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu prawidłowej obsługi Użytkownika Aplikacji Nasz Wrocław (w tym korzystania ze Statusu), tj. dostawcom usług IT.

Aplikacja Nasz Wrocław przechowuje dane: dane kart użytkownika, informację o partnerach programu.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej w sklepach App Store lub Google Play i poinformowanie Użytkownika o tej zmianie na stronie internetowej Nasz Wrocław, tj. https://wroclaw.pl/nasz-wroclaw.

Pozostałe

Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z założeniem Konta znajdują się w Regulaminie Nasz Wrocław, dostępnym w aplikacji mobilnej.

W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę prywatności nie instaluj aplikacji mobilnej lub ją odinstaluj.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: https://www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/kontakt.

Usługi zewnętrzne

Aplikacja Nasz Wrocław korzysta z usług zewnętrznych:

  • Google play services (link do polityki prywatności: https://policies.google.com/privacy) – usługa wykorzystywana do powiadomień push i statystyk uruchomień aplikacji.
  • Fabric (link do polityki prywatności: https://fabric.io/privacy) – usługa realizowana w celu zbierania informacji o ewentualnych błędach w aplikacji.