Nabór do przedszkola Magellan

Trwają zapisy do nowego przedszkola Magellan (ul. Marca Polo 21). Na dzieci czekają miejsca w oddziałach integracyjnym (20 miejsc, w tym 5 dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową) oraz w oddziale nieintegracyjnym (25 miejsc). Zapisy do 15 sierpnia.

  • fot. Familijny Wrocław


Oddział integracyjny zapewnia swoim podopiecznym dodatkową opiekę nauczyciela wspomagającego ze specjalnością surdopedagogika oraz opiekę psychologa i logopedy. Ponadto zajęcia będą prowadzone z pomocą specjalistycznych pomocy dydaktycznych, a do potrzeb każdego dziecka zostanie dostosowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniach o niepełnosprawności. W przedszkolu prowadzone będą także lekcje języka angielskiego, a dla rodziców – warsztaty dotyczące metod pracy z dzieckiem niesłyszącym i słabosłyszącym.

Placówki skierowane są do rodziców i dzieci, którzy muszą spełniać następujące warunki (łącznie):

  • dzieci w wieku 3-5 lat
  • dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Wrocław
  • dzieci dotychczas nie objęte edukacją przedszkolną.

Ponadto w/w miejsca przedszkolne w pierwszej kolejności skierowane są do rodzin o najniższych dochodach.

Rekrutacja trwa do 15 sierpnia 2014 roku.


Więcej informacji na stronie internetowej www.familijny.pl (zakładka projekty, rozbudowa przedszkoli Familijnego Wrocławia) lub pod numer telefonu 71 321 96 03.

Zgłoś uwagę