Nabór do przedszkola Magellan

Trwają zapisy do nowego przedszkola Magellan (ul. Marca Polo 21). Na dzieci czekają miejsca w oddziałach integracyjnym (20 miejsc, w tym 5 dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową) oraz w oddziale nieintegracyjnym (25 miejsc). Zapisy do 15 sierpnia.

  • fot. Familijny Wrocław


Oddział integracyjny zapewnia swoim podopiecznym dodatkową opiekę nauczyciela wspomagającego ze specjalnością surdopedagogika oraz opiekę psychologa i logopedy. Ponadto zajęcia będą prowadzone z pomocą specjalistycznych pomocy dydaktycznych, a do potrzeb każdego dziecka zostanie dostosowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniach o niepełnosprawności. W przedszkolu prowadzone będą także lekcje języka angielskiego, a dla rodziców – warsztaty dotyczące metod pracy z dzieckiem niesłyszącym i słabosłyszącym.

Placówki skierowane są do rodziców i dzieci, którzy muszą spełniać następujące warunki (łącznie):

  • dzieci w wieku 3-5 lat
  • dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Wrocław
  • dzieci dotychczas nie objęte edukacją przedszkolną.

Ponadto w/w miejsca przedszkolne w pierwszej kolejności skierowane są do rodzin o najniższych dochodach.

Rekrutacja trwa do 15 sierpnia 2014 roku.


Więcej informacji na stronie internetowej www.familijny.pl (zakładka projekty, rozbudowa przedszkoli Familijnego Wrocławia) lub pod numer telefonu 71 321 96 03.Zgłoś uwagę