Krajobraz mojego miasta

Film przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego pomysłodawczynią jest Generalna Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin.Zgłoś uwagę