Jeden numer

Dzwoniąc pod siedem siódemek (71) 777 77 77 połączymy się z jedną z 15 dyżurujących osób, która odpowie na nasze pytania lub skieruje do kompetentnej osoby. W miejskim call center pracują osoby specjalnie przeszkolone, które przez ostatnie dwa miesiące w ramach testów odbierały już połączenia przekierowane z wielu urzędowych numerów. Centrum mieści się w budynku urzędu przy ul. Bogusławskiego.

W przypadkach wymagających dodatkowej konsultacji do dyspozycji pracowników centrum jest 103 ekspertów tzw. drugiej linii. To oni udzielą niezbędnego wsparcia i w razie potrzeby skontaktują się z mieszkańcem, aby udzielić mu zwrotnej i pełnej informacji o interesującej go sprawie. W tej chwili jest już 200 konkretnych spraw, z którymi najczęściej zwracają się klienci urzędu, z czasem może być ich więcej, ale we wszystkich uzyskamy pomoc dzwoniąc pod jeden numer - (71) 777 77 77.

 

 
(71) 777 77 77 to ogólnodostępny numer telefoniczny, pod którym klient może:
 • uzyskać wszelkie informacje dotyczące spraw obsługiwanych przez Urząd Miejski Wrocławia
 • załatwić sprawy nie wymagające jego obecności w urzędzie
 • zostać skierowany do jednostki lub wydziału właściwego dla danego rodzaju sprawy - zgłoszenia.
 

Z jaką sprawą dzwonimy pod (71) 777 77 77?

 • chcąc uzyskać kompleksowe informacje z zakresu działalności urzędu dotyczące np. wymiany dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych, wymeldowania, obowiązujących opłat, prowadzenie działalności gospodarczej, sprzedaży nieruchomości, podatków od nieruchomości i użytkowania wieczystego
 • z zapytaniami w sprawach merytorycznych dotyczących prawa budowlanego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • zgłaszamy incydenty np. interwencje, awarie, zagrożenia, uszkodzenia mienia publicznego, brak oświetlenia, wulgarne graffiti itp.

Kiedy dzwonimy pod jeden numer (71) 777 77 77?

 • 8:00 – 18:00  w tych godzinach od poniedziałku do piątku pracują operatorzy
 • 18:00 – 8:00 zapowiedzi automatyczne poinformują o godzinach pracy oraz o numerze do Centrum Zarządzania Kryzysowego dla zgłaszających sytuacje alarmowe
Co zyskamy dzięki jednemu numerowi (71) 777 77 77?
 • oszczędzamy czas dzwoniąc pod łatwy do zapamiętania numer, zamiast szukać  w książkach czy internecie wielu numerów do różnych miejsc w urzędzie
 • łatwiejsze załatwianie spraw i formalności urzędowych
 • szybszy czas reakcji na zdarzenia i incydenty
 • czas pracy pracowników Urzędu Miasta Wrocławia będzie teraz lepiej wykorzystany, co przyczyni się do zwiększenia wydajności pracy
 • zintegrowanie wielu funkcjonujących wcześniej numerów w jeden numer  łatwy do zapamiętania, pod którym uzyskamy kompetentną informację
 

 

 

 

 


Zgłoś uwagę