Zarząd Zieleni Miejskiej - informacje ogólne

ul. Trzebnicka 33 
I piętro pokój 10
tel. 71 3235000
faks: 71 3235002
e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl
strona internetowa: www.zzm.wroc.pl  

Dyrektor - Jacek Mól
Z-ca dyrektora - Monika Pec-Święcicka
Główny księgowy - Dorota BiałeckaZgłoś uwagę