Zarząd Zieleni Miejskiej - informacje ogólne

ul. Trzebnicka 33 
I piętro pokój 10
tel/faks 71 328 66 11, 328 66 12, 328 25 04, 328 25 05
e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl
strona internetowa: www.zzm.wroc.pl  
Dyrektor - Krzysztof Działa
Z-ca dyrektora - Monika Pec-Święcicka
Główny księgowy - Dorota Białecka

Dyrektor, a w czasie nieobecności Dyrektora Zastępca Dyrektora, przyjmuje osobiście Obywateli w sprawach skarg i wniosków, w każdą środę w godzinach od 11.00. do 13.00.

Zgłoś uwagę