Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia
ul. Hubska 8-16
50-502 Wrocław
skrytka pocztowa 2167


  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia – Przemysław Samocki
  • Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia – Anna Leszczyna

Telefony:
Biuro Obsługi Klienta: 71 799 68 00

adres e-mail: pinb@um.wroc.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej: epuap.gov.pl/wps/portal/ /PINBmWroclaw/skrytka   lub    /PINBmWroclaw/SkrytkaESP

Godziny pracy Inspektoratu – przyjmowanie dokumentów w Centrum Obsługi Mieszkańca:
poniedziałek, wtorek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 17:00
czwartek, piątek od 7:00 do 15:00

Godziny przyjęć Interesantów:
w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym przeglądania akt, strony przyjmowane są przez pracowników:
w każdą środę od 9:00 do 14:00, w innych dniach po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia:
w każdą środę od 9:00 do 17:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Centrum Obsługi Mieszkańca

 

Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia: w każdą środę od 9:00 do 17:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Obsługi Klienta.

Strona internetowaZgłoś uwagę