Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

pl. Solidarności  1/3/5, 53-661 Wrocław

Telefony:
Biuro Obsługi Petenta: 71 777 94 76, 71 777 94 86
fax: 71 777 94 78
adres e-mail: pinb@um.wroc.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej: epuap.gov.pl/wps/portal/
www.pinb.wroclaw.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia: Przemysław Samocki

Godziny pracy Inspektoratu:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Biuro Obsługi Petenta (przyjmowanie korespondencji i wydawanie formularzy):
pokój 332 (okienko), III piętro
poniedziałek, wtorek 8.00-15.00
środa 8.00-17.00
czwartek, piątek 8.00-15:00

Godziny przyjęć interesantów:
w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym przeglądania akt, strony przyjmowane są przez pracowników:
poniedziałek i wtorek w godz. 8.00-15.00, w środę 8.00-17.00, w czwartek i piątek 8.00-15.00.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia:
w każdą środę 9.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu w PINB, tel. 71 777 94 86.

 

Zgłoś uwagę