Centrum Obsługi Podatnika

Centrum Obsługi Podatnika

Centrum Obsługi Podatnika mieści się w budynku przy ulicy Kotlarskiej 41 i obsługuje klientów w zakresie spraw związanych m.in. z:

 • podatkiem od nieruchomości,
 • podatkiem rolnym,
 • podatkiem leśnym,
 • podatkiem od środków transportowych,
 • opłatą skarbową,
 • opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności.

Informacja:
tel. +48 71 777 77 77

Czynne:
ul. Kotlarska 41
poniedziałek - piątek od 8:00 do 17:15
ul. G. Zapolskiej 4
sala nr 3, stanowisko nr 18 i 19
poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:15
pl. Nowy Targ 1-8

(Zachęcamy klientów do załatwiania wszelkich spraw będących w zakresie działania Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41, gdzie znajduje się 5 stanowisk obsługi)
parter, stanowisko nr 14
poniedziałek -  piątek od 8:00 do 15:15

Co można załatwić w Centrum Obsługi Podatnika:

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • złożyć informację  o nieruchomościach, gruntach i lasach (IN-1, IR-1, IL-1),
 • złożyć deklarację na podatek od nieruchomości,
 • złożyć deklarację na podatek rolny, leśny (DR-1, DL-1)
 • złożyć zgłoszenie aktualizacyjne danych kontaktowych w sprawach dotyczących podatków i opłat pobieranych przez Gminę Wrocław
 • o uzyskać informację o stanie konta podatnika, o kwocie do zapłaty lub zwrocie nadpłat


 2. Podatek od środków transportowych

 • złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych (DT-1)
 • uzyskać informację o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty
 • złożyć informację dotyczące zakupu, zbycia lub czasowego wycofania pojazdu z ruchu

3. Opłata skarbowa

 • uzyskać informację o opłacie skarbowej
 • złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej

4. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i inne należności niepodatkowe

 • zgłosić zmianę użytkownika wieczystego
 • uzyskać informację o stanie konta, o kwocie do zapłaty lub zwrocie nadpłat
 • dzierżawa terenu – informacja

5. Zaświadczenia

 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych

6.  Potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP
7. Złożyć pisma i dokumenty do wszystkich wydziałów Departamentu Finansów Publicznych.
8. Dokonać wpłaty należności w Punktach Obsługi Bankowej.Zgłoś uwagę