Centrum Obsługi Podatnika

Centrum Obsługi Podatnika

Centrum Obsługi Podatnika mieści się w budynku przy ulicy Kotlarskiej 41 i obsługuje klientów w zakresie spraw związanych m.in. z:

 • podatkiem od nieruchomości,
 • podatkiem rolnym,
 • podatkiem leśnym,
 • podatkiem od środków transportowych,
 • opłatą skarbową,
 • opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności nie podatkowych
 • opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • aktualizacją danych kontaktowych
 • potwierdzeniem profilu zaufanego

Kierownik: Mariola Graczyk
parter, pokój nr 1

 • tel. +48 71 777 84 23

Informacja:

 • tel. + 48 71 777 87 97, 71 777 80 10, 71 777 88 01
 • tel. + 48 71 777 88 06 –  w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • tel. + 48 71 777 82 53 –  w sprawie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

Czynne:

 • ul. Kotlarska 41, sala obsługi - parter
  poniedziałek  piątek od 8:00 do 15:15

 • ul. G. Zapolskiej 4
  sala nr 3, stanowisko nr 16, 17, 18
  poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:15

Co można załatwić w Centrum Obsługi Podatnika:

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • złożyć Informację  o nieruchomościach, gruntach i lasach (IN-1, IR-1, IL-1),
 • złożyć Deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1),
 • złożyć Deklarację na podatek rolny, leśny (DR-1, DL-1)
 • uzyskać informację o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty

 2. Podatek od środków transportowych

 • złożyć Deklarację na podatek od środków transportowych (DT-1)
 • uzyskać informację o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty
 • złożyć informacje dotyczące zakupu, zbycia lub czasowego wycofania pojazdu z ruchu

3. Opłata skarbowa

 • uzyskać informację o opłacie skarbowej
 • złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej

4. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i inne należności niepodatkowe

 • zgłosić zmianę użytkownika wieczystego lub dzierżawy terenu
 • uzyskać informację o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • złożyć Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uzyskać informację o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uzyskać informację o stanie konta, o kwocie do zapłaty lub zwrocie nadpłat

6.  Zaświadczenia

 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych

7.  Potwierdzić Profil Zaufany  

8. Dokonać aktualizacji danych kontaktowych w sprawach dotyczących podatków i opłat pobieranych przez Gminę Wrocław

9. Złożyć pisma i dokumenty do wszystkich wydziałów Departamentu Finansów Publicznych.

10. Dokonać wpłaty należności w Punktach Obsługi Bankowej.

Za pomocą portalu informacyjno-płatniczego PLIP, można sprawdzić oraz zapłacić zobowiązania podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych oraz łączne zobowiązanie pieniężne)

 Zgłoś uwagę