Jedziesz za granicę? Warto wyrobić kartę EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwoli uniknąć wielu opłat za leczenie na terenie Unii Eujropejskiej, gdy wyjedziemy na wakacje. Dzięki karcie bezpłatnie dostaniemy się do lekarza w krajach Unii Europejskiej.


Na jej podstawie można bezpłatnie korzystać ze świadczeń zdrowotnych. Dokument bezpłatnie wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia wszystkim ubezpieczonym. Warto zawnioskować o kartę EKUZ, potwierdzi ona, że mamy prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych za granicą na koszt NFZ.

Bezpłatnie, ale nie wszędzie

W praktyce wygląda to tak, że w krajach Unii, gdzie opieka medyczna jest bezpłatna, polski pacjent, mając kartę EKUZ, też nie będzie płacił.

Jeżeli jednak leczenie jest płatne w jakimś zakresie, nasz pacjent jest traktowany tak, jak obywatel danego kraju, i musi zapłacić rachunek, ale to nie są duże pieniądze. Zazwyczaj to kilka, kilkanaście euro.

Jak otrzymać kartę EKUZ?

Na początek na stronie NFZ-u trzeba wybrać odpowiedni dla naszej sytuacji rodzaj wyjazdu: wyjazd wakacyjny bądź pracowniczy. Na stronie dostępny jest wniosek do pobrania oraz wzór poprawnie wypełnionego pisma.

Kolejnym krokiem jest dostarczenie wypełnionego wniosku do oddziału NFZ-u. Można to zrobić na kilka sposobów m.in. 

 • Osobiście, w wyznaczonych punktach wskazanych na stronie NFZ. Do wydania karty potrzebny nam będzie dowód osobisty, a kartę otrzymamy tego samego dnia.
 • Korespondencyjnie, przesyłając wyznaczone dokumenty za pomocą poczty.
 • Elektronicznie, przesyłając dokumenty na wskazany adres e-mail.

Ostatnim krokiem jest odbiór karty. Można ją odebrać osobiście, na poczcie, jeżeli we wcześniej wypełnionym wniosku zaznaczyliśmy opcję: „Przesłać pocztą na adres”.

Gdy nie możemy odebrać naszej karty EKUZ, możemy upoważnić osobę trzecią do odbioru. Będzie to wymagało dodatkowego wniosku, który również jest dostępny do pobrania na stronie.

Formalności nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. Kartę EKUZ można otrzymać we Wrocławiu w Oddziale NFZ przy ul. Dawida, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Dodatkowo w każdą środę karty można wyrobić do godz. 18.00.

Jeśli wniosek o wydanie EKUZ chcemy złożyć korespondencyjnie wystarczy go przesłać pocztą tradycyjną wraz z kompletem stosownej dokumentacji w sprawie odpowiednio ze względu na miejsce zamieszkania na adres: Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ , 50 – 525 Wrocław ul. Joannitów 6

Gdy wybierzemy wnioskowanie o wydanie EKUZ za pomocą poczty elektronicznej, wniosek oraz komplet wypełnionych dokumentów należy wysłać na adres mailowy:

przesłaniu poczta elektroniczną zeskanowanego wniosku o wydanie EKUZ oraz kompletu stosownej dokumentacji w sprawie na adres e–mail:

 • turystyczna w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA – ekuz@nfz.gov.pl
 • praca w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA – wf01@nfz.gov.pl

Czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ

Jeżeli wnioskując o wydanie karty, dostarczysz do oddziału NFZ wszystkie potrzebne dokumenty osobiście, otrzymasz ją od ręki.

W przypadku wysłania wniosku pocztą czy w formie elektronicznej, musisz poczekać 3 dni od daty wpłynięcia twojego wniosku do NFZ-u.

Nowy termin ważności karty EKUZ

Od 1 czerwca 2019 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Teraz dla wielu obywateli będzie ważna przez trzy lata, a nie jak dotychczas 18 miesięcy.

NFZ podjął taką decyzję, ponieważ zainteresowanie posiadaniem karty w razie czasowych wyjazdów zagranicznych – służbowo lub w celach turystycznych, niezwiązanych zaś z pracą czy nauką – znacznie się zwiększyło, i wydłużył okres ważności karty dla grupy wnioskodawców, dla której wydawane jest około 44 proc. wszystkich kart w roku.

Ważność trzyletnia karty EKUZ dotyczy więc teraz m.in.:

 • osób zatrudnionych, rozumianych jako pracownicy;
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • funkcjonariuszy służb mundurowych;
 • funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, SKW, SWW;
 • posłów i senatorów;
 • sędziów, prokuratorów i ławników
 • osób prowadzących działalność gospodarczą (rolniczą lub pozarolniczą).

W przypadku dzieci i młodzieży do 18. roku życia, a także emerytów ważność karty nadal wynosić będzie pięć lat.

Zasady się nie zmieniają

NFZ będzie poniosił tak jak do tej pory koszty związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych osobom, którym wydał karty EKUZ.

W przypadku gdy tym dokumentem posłuży się osoba, która utraciła prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, co jest nieuprawnione, NFZ będzie dochodził z tego tytułu zwrotu wydatków.Zgłoś uwagę