39. Przegląd Piosenki Aktorskiej

39. Przegląd Piosenki Aktorskiej

Przegląd Piosenki Aktorskiej to chyba jedyny na świecie festiwal poświęcony w całości sztuce piosenki w teatrze. Dziś na scenie – nie tylko musicalowej, ale także, a może przede wszystkim, w teatrze dramatycznym – piosenka nie jest już tylko dodatkiem. To pełnoprawny sposób prezentacji myśli twórczej, czasem istotniejszy niż słowo mówione. Obserwacjom, jak muzyka i słowo wzajemnie się uzupełniają i współtworzą nową jakość, poświęcony jest wrocławski festiwal.

Formuła PPA poszerzyła się ogromnie w ostatnich latach. Co roku pojawia się we Wrocławiu wielu znakomitych artystów teatru i piosenki z Polski i zagranicy. Łączy ich jedna wspólna cecha: charyzma w interpretacji piosenek. Do tej pory we Wrocławiu wystąpili między innymi: Laurie Anderson, Marianne Faithfull, Nick Cave, Patricia Kaas.

Przegląd Piosenki Aktorskiej jest finansowany przez Gminę Wrocław, a organizatorem Przeglądu jest Teatr Muzyczny Capitol.

Stałym punktem programu PPA jest Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki. Cztery dekady temu – dał początek wrocławskiemu festiwalowi. W Konkursie debiutowało wiele wybitnych osobowości muzycznych, tu też miały miejsce premierowe wykonania utworów, które później stały się klasyką gatunku. Tegoroczne zgłoszenia do 31 stycznia.

W Nurcie Off na 39. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej zobaczymy 10 spektakli. „Ponownie –mówi Cezi Studniak, szef artystyczny PPA – widać silne społeczne zaangażowanie artystów, znów wyraźnym głosem o sobie i swoim miejscu w świecie mówią kobiety. Kilka scenariuszy podjęło wątek samotności i wyobcowania człowieka – w tłumie, w medialnym i technologicznym chaosie, który nas otacza, kilka zastanawia się nad rolą i miejscem artystów w dzisiejszej rzeczywistości. Interesujące i bardzo różnorodne jest podejście do muzyki, które proponują uczestnicy konkursu. Jest też wśród nich wielu teatralnych zawodowców, można się więc spodziewać, że offowe spektakle 39. PPA będą po prostu dobrym, muzycznym teatrem”.

Lokalizacja

Capitol Teatr Muzyczny

Marszałka Józefa Piłsudskiego 72, 50-020 Wrocław

Komentarze