17. edycja Zimowego Ptakoliczenia

17. edycja Zimowego Ptakoliczenia

Koordynatorem Zimowego Ptakoliczenia jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Idea akcji przywędrowała z Wielkiej Brytanii, gdzie w ostatni tydzień stycznia zawodowi ornitolodzy i amatorzy podczas Big Garden Birdwatch badają wielkość populacji skrzydlatych.

W tym roku ze względu epidemię organizatorzy Zimowego Ptakoliczenia muszą zmienić formułę akcji. Zwykle miłośnicy ptaków pod opieką doświadczonego ornitologa wybierali się na spacer i zliczali okazy spotkane po drodze. W tym roku zaleca się rezygnację ze spotkań w większej grupie. A samą akcję nazwano Zimowe Ptakoliczenie z Dystansu.

Zadanie polega na obserwacji ptaków przy karmniku (na parapecie, w ogródku, w parku itd.).

Zasady są proste:

  • Na obserwację poświęćmy co najmniej godzinę w dniach 29, 30 lub 31 stycznia 2021. Możemy obserwować w każdy z tych dni lub tylko w jeden. Każdy dzień jest traktowany jako osobna obserwacja. Ważne, aby obserwacje prowadzić w ciągu dnia;
  • rozpoznajemy zarówno gatunki, jaki i liczebność. Podajemy największą zaobserwowaną liczbę ptaków danego gatunku naraz w trakcie całego liczenia;
  • opiszmy warunki panujące danego dnia (śnieg, mróz, deszcz, słońce, silny wiatr);
  • zapiszmy, jaki rodzaj pokarmu znalazł się w karmniku (słonecznik, mieszanka dla ptaków, owoce, słonina, kule tłuszczowe);
  • zanotujmy niepokojące zachowania ptaków (np. ptak osowiały, nie korzysta z jedzenia, nie płoszy się), oznaki chorób (np. symptomy ospy ptasiej, inne zmiany skórne, ubytki w upierzeniu), niepełnosprawności (brak palców, stopy, asymetria skrzydeł, przerost dzioba i in.)
  • opiszmy miejsce, w którym znajduje się karmnik (ogród z dużą liczbą drzew, ogród bez drzew, parapet w bloku w środku miasta, podwórko,  balkon w domku jednorodzinnym itd.)
  • po obserwacji wypełniamy kartę obserwacji z dystansu – wyłącznie w wersji elektronicznej (jako formularz). W formularzu znajduje się ograniczona liczba 55 gatunków ptaków, najczęściej spotykanych przy karmnikach w Polsce, ułożona w oparciu o dane w Akcji Karmnik.

Wypełnione karty należy wysłać do OTOP do 7 lutego 2021 r.

Fot. Michał Kwoka

Lokalizacja

Wrocław - różne lokalizacje wg programu dnia

 Wrocław

Komentarze